Repertuar kin – 28 stycznia – 4 lutego 2010

repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 28 stycznia do 4 lutego 2010 roku.  

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywiualna), 632-35-87 (grupowa)
29 30 31 1 2 3 4
Avatar 17:30 12:15, 17:30 12:15, 17:30 12:15, 17:30 12:15, 17:30 17:30 17:30
Księga ocalenia 13, 18:30, 20:45 10, 13:45, 18:30, 20:45 10, 13:45, 18:30, 20:45 10, 13:45, 18:30, 20:45 10, 13:45, 18:30, 20:45 13:45, 18:30, 20:45 13:45, 18:30, 20:45
Księżniczka i żaba 11:45, 15:30 9:45, 11:45, 15:30 9:45, 11:45, 15:30 9:45, 11:45, 15:30 9:45, 11:45, 15:30 9:45, 11:45, 15:30 9, 11:45, 15:30
Sherlock Holmes 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21 16, 21

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-92
29 30 31 2 2 3 4
Gorzkie mleko 12:50, 18:10 14:20 14:20 12:50, 19:45 12:50, 16:30 12:50, 18:10 14:15
Limit of control, the 14:30, 19:30, 21:30 13:10, 16, 19:30, 21:30 13:10, 16, 19:30, 21:30 16:10, 19:30, 21:30 14:30, 17:20, 19:50, 21:30 16:10, 19:30, 21:30 15:40, 19:50, 21:30
Lourdes 13:10, 19, 20:50 12:40, 14:30, 16:20, 20, 21:45 12:40, 14:30, 16:20, 18:15, 21:45 13:50, 17:20, 21:20 13:50, 17:20, 21:20 13:50, 17:20, 21:20 13:50, 17:20, 21:20
Moja krew 16:30, 19:50 11:30, 18, 21:50 11:30, 18, 21:50 14:30, 18:10 18:10, 21:35 14:30, 19:45 17:40, 21:50
Nine – Dziewięć 13, 15:10, 17:20, 21:40 12:15, 15:15, 17:20, 19:45 12:15, 15:15, 17:20, 19:40 13, 15:10, 17:20, 21:35 13, 15:10, 19:20 13, 15:10, 17:20, 21:35 13:20, 15:30, 17:40
Pożegnania 16:40 13:10, 17:20, 21:30 13:10, 19:10, 21:30 19 15:30 19 15:30
Rewers 14:50 11:20, 15:30, 18:15, 19:40 11:20, 15:30, 17:20, 20 15:30 19:30 15:30 19:30
POKAZY SPECJALNE
30 stycznia 11:05 charlie.doc: Tybetańska Księga Umarłych
31 stycznia 11:30 Charlie dzieciom: Andzia 1
4 lutego 19:20 Fish Tank – pokaz przedpremierowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywiualna), 664-64-46 (grupowa)
29 30 31 1 2 3 4
Alvin i wiewiórki 2 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Artur i zemsta Maltazara 11:15, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 11:15, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 11:15, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 11:15, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 11:15, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Avatar 3D 12:30, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45 12, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45 12, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45 12:30, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45 12:30, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45 12:30, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45 12:30, 13:45, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30, 21:45
Avatar 35 mm 10:30 10:30
Ciacho 12:10, 14:30, 16:50, 18, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35 12:10, 13:20, 14:30, 15:40, 16:50, 18, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35 12:10, 14:30, 16:50, 18, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35 12:10, 14:30, 16:50, 18, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35 12:10, 14:30, 16:50, 18, 19:10, 20:20, 21:30, 22:35 12:10, 14:30, 16:50, 18, 20:20, 22:35
Daybreakers – Świt 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30
Księga ocalenia 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20 10:20, 12:40, 15, 17:20, 20, 22:20
Księżniczka i żaba 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Mikołajek 10:15 10:15
Nine – Dziewięć 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15 11:45, 14:15, 16:45, 18:30, 19:45, 21, 22:15
Odlot 10 10 10 10 10 10 10
Opowieść Wigilijna 3D 10 10
Parnassus 17:15, 19:45, 22:15 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 17:15, 19:45, 22:15 17:15, 19:45, 22:15 17:15, 19:45, 22:15 17:15, 19:45, 22:15
Planeta 51 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
Sherlock Holmes 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Sherlock Holmes 35 mm 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30 19, 21:30
Stare wygi 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 14:15, 18:15, 20:15, 22:15 14:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Wesele Figara (Cinemaestro) 10
Wszystko, co kocham 16:15, 20:30, 22:30 12:15, 16:15, 20:30, 22:30 12:15, 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
29 30 31 1 2 3 4
Dom zły 23:10 22:10 15:40 19:50 16:10 17:40
Moje Winnipeg 17:20 12:40 21:50
Parnassus 21 14, 17:50, 20 13:30, 17:30, 21:20 17, 20:50 17:40, 21:40 18 12:50, 19:30, 21:40
Rewers 15:40 16:10 19:40 19:10 16 20:10 16
Pokazy specjalne
29 stycznia 19:00 Pierwsza impreza „Plastra Łódź” – więcej informacji

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
30 stycznia 10. urodziny Studia Se-ma-for
17.00 Spektakl UMIŁOWANIA
18.00 ZGRZYT (2010)
reżyseria: Anna Cywińska
ZUZANNA (2009)
reżyseria: Daria Kopiec
DANNY BOY (2009)
reżyseria: Marek Skrobecki
PIOTRUŚ I WILK (2007)
reżyseria: Suzie Templeton
MIASTO PŁYNIE (2009)
reżyseria: Balbina Bruszewska
POWRÓT(2008)
reżyseria: Anna Błaszczyk
CARACAS (2006)
reżyseria: Anna Błaszczyk
ICHTHYS (2006)
reżyseria: Marek Skrobecki
wstęp bezpłatny
31 stycznia 10. urodziny Studia Se-ma-for
12.00 Filmowy poranek
PARAUSZEK (2008)
reżyseria: Marek Skrobecki
MOKRA BAJECZKA (2006)
reżyseria: Wojciech Gierłowski
FANTASTYCZNY SKLEP Z KWIATAMI (2001)
reżyseria: Paweł Partyka
RADOSTKI (2008)
reżyseria: Magdalena Osińska
wstęp bezpłatny

18.00 ZGRZYT (2010)
reżyseria: Anna Cywińska
ZUZANNA (2009)
reżyseria: Daria Kopiec
DANNY BOY (2009)
reżyseria: Marek Skrobecki
PIOTRUŚ I WILK (2007)
reżyseria: Suzie Templeton
MIASTO PŁYNIE (2009)
reżyseria: Balbina Bruszewska
POWRÓT(2008)
reżyseria: Anna Błaszczyk
CARACAS (2006)
reżyseria: Anna Błaszczyk
ICHTHYS (2006)
reżyseria: Marek Skrobecki
wstęp bezpłatny

2 lutego 18:00 Dom zły
3 lutego 18:00 Rewers
4 lutego 18:00 Po-Lin. Okruchy pamięci

ŁÓDZKI DOM KULTURY – DUŻE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
29 stycznia 17:30 2012
30 stycznia 16:30 Operetka na ekranie: Jacques Offenbach „Piękna Helena”
19:00 2012
31 stycznia 11:00 Bal kapitański
18:00 2012
1 lutego 15:00 Pierwszy krzyk
18:00 2012
2 lutego 16:00 2012
3 lutego 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Meksyk
17:00 2012
4 lutego 15:00 Pierwszy krzyk
17:15 2012

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KAMERALNE KINO
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
29 stycznia 15:20 Pierwszy krzyk
19:00 Turystyczny Klub Filmowy: Jordania
30 stycznia 17:30 Wielcy Malarze: Albert Durer i Michał Anioł
19:45 Pierwszy krzyk
31 stycznia 17:00 Pierwszy krzyk
19:15 Turystyczny Klub Filmowy: Meksyk
1 lutego 17:00 Klub Filmowy Trzeciego Wieku: Pret-a-porter
19:30 Turystyczny Klub Filmowy: Floryda
2 lutego 15:00 Dreszcze
17:15 Pierwszy krzyk
19:30 Klub Filmowy Ferment: Dreszcze
3 lutego 16:00 Pierwszy krzyk
18:00 Życie po życiu
19:30 Wielcy Malarze: Albert Durer i Michał Anioł
4 lutego 16:00 Wielcy Malarze: Albert Durer i Michał Anioł
19:00 Turystyczny Klub Filmowy: Kalifornia

ORANGE IMAX
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywiualna), 664-64-46 (grupowa)
29 30 31 1 2 3 4
Avatar 3D 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30 10, 13, 16:10, 19:20, 22:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
29 30 31 1 2 3 4
Artur i zemsta Maltazara 11, 12:45, 14:30, 16:45 11, 12:45, 14:30, 16:45 11, 12:45, 14:30, 16:45 11, 12:45, 14:30, 16:45 11, 12:45, 14:30, 16:45 11, 12:45, 14:30, 16:45 11, 12:45, 14:30, 16:45
Ciacho 12, 14:15, 18:15, 20:30 12, 14:15, 18:15, 20:30 12, 14:15, 18:15, 20:30 12, 14:15, 18:15, 20:30 12, 14:15, 18:15, 20:30 12, 14:15, 18:15, 20:30 12, 14:15, 18:15, 20:30
Moja krew 10:15, 16:30, 18:30, 20:15 10:15, 16:30, 18:30, 20:15 10:15, 16:30, 18:30, 20:15 10:15, 16:30, 18:30, 20:15 10:15, 16:30, 18:30, 20:15 10:15, 16:30, 18:30, 20:15 10:15, 16:30, 18:30, 20:15
Nine – Dziewięć 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
29 30 31 1 2 3 4
Alvin i wiewiórki 2 10:10, 12:10, 14:10, 16:15, 18:15 10:10, 12:10, 14:10, 16:15, 18:15 10:10, 12:10, 14:10, 16:15, 18:15 10:10, 12:10, 14:10, 16:15, 18:15 10:10, 12:10, 14:10, 16, 18:15 10:10, 12:10, 14:10, 16:15, 18:15 10:10, 12:10, 14:10, 16:15, 18:15
Avatar 3D 9:15, 12, 13, 15:30, 16:30, 19, 20, 21:10 9:30, 12, 13, 15:30, 16:30, 19, 20, 21:10 9:30, 12, 13, 15:30, 16:30, 19, 20, 21:10 9:30, 12, 13, 15:30, 16:30, 19, 20, 21:10 9:30, 12:00, 12:50, 15:30, 16:30, 20, 21:10 9:30, 12, 13, 15:30, 16:30, 19, 20, 21:10 9:30, 12, 13, 15:30, 16:30, 19, 20, 21:10
Ciacho 9:30, 12, 14:30, 17, 19:30, 22 9:10, 11:45, 14:15, 16:45, 19:30, 22 9:10, 11:45, 14:15, 16:45, 19:30, 22 9:10, 11:45, 14:15, 16:45, 19:30, 22 9:10, 11:45, 14:15, 16:45, 20:20 9:10, 11:45, 14:15, 16:45, 19:30, 22 9:10, 11:45, 14:15, 16:45, 19:30, 22
Księżniczka i żaba 9:15, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 9:15, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 9:15, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 10, 12:10, 14:15, 16:20 9:15, 11:20, 13:30, 15:40 9:15, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 9:15, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50
Limits of control, the 16:45, 19:10, 21:40 16:45, 19:10, 21:40 16:45, 19:10, 21:40 16:45, 19:10, 21:40 16:45, 19:10, 21:40 16:45, 19:10, 21:40 16:45, 19:10, 21:40
Mikołajek 10 10 10 10 10 10 10
Moja krew 17:30, 19:30, 21:30 17:30, 19:30, 21:30 17:30, 19:30, 21:30 17:30, 19:30, 21:30 17:30, 19:30, 21:30 17:30, 19:30, 21:30 17:30, 19:30, 21:30
Nine – Dziewięć 10:40, 13:30, 16, 18:30, 21:15 13:30, 16, 18:30, 21:15 13:30, 16, 18:30, 21:15 10:40, 13:30, 16, 18:30, 21:15 10:10, 12:40, 15:15, 17:45, 20:30 9:30, 14:40, 17:10, 19:45, 22:15 10:40, 13:30, 16, 18:30, 21:15
Parnassus 12, 22:10 12, 22:10 12, 22:10 12, 22:10 12 12, 22:10 12, 22:10
Planeta 51 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50 10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 18:50
Sherlock Holmes 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15 9:20, 12:15, 15:15, 19:30, 22:15
Stare wygi 10, 14:40, 20:20, 22:20 10, 14:40, 20:20, 22:20 10, 14:40, 20:20, 22:20 10, 14:40, 20:20, 22:20 10, 14:40, 17:50, 22:20 10, 14:40, 20:20, 22:20 10, 14:40, 20:20, 22:20
Wszystko co kocham 11, 13:10, 15:20, 20, 22:10 11, 13:10, 15:20, 20, 22:10 11, 13:10, 15:20, 20, 22:10 11, 13:10, 15:20, 18:30, 20:40 11, 13:10, 15:20, 20, 22:10 11, 13:10, 15:20, 20, 22:10 11, 13:10, 15:20, 20, 22:10
Pokazy specjalne
30 stycznia 10:30 Poranki dla maluchów
12:00 Poranki dla starszaków
31 stycznia 10:30 Poranki dla maluchów
12:00 Poranki dla starszaków
2 lutego 20:00 Kino na obcasach – Nine – Dziewięć
3 lutego 12:00 Multibabykino – Nine – Dziewięć

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
30 stycznia 15:50 Janosik. Prawdziwa historia
18:10 Serafina
20:10 Przerwane objęcia
31 stycznia 15:00 Dzieci Ireny Sendelorowej
16:40 Serafina
18:40 Przerwane objęcia

Zapraszamy do kin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pomóż nam

Strefa filmu

Repertuar kin

Zobacz na co warto iść do kina. Więcej »

Premiery

Nie zapomnij o najciekawszych premierach filmów. Więcej »

Informator

ABC każdego miłośnika filmu. Adresy, ceny biletów, itp. Więcej »

Polecamy