cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 26 października do 1 listopada 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
26 27 28 29 30 31 1
Bitwa pod Wiedniem (lektor) 11, 13:45 11, 13:45 11, 13:45 11, 13:45 11, 13:45 11, 13:45
Bitwa pod Wiedniem (napisy) 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
Hotel Transylwania 3D 19
Obława 10, 19, 21 19, 21 19, 21 19, 21 19, 21 17, 21 19, 21
Skyfall 0:07, 12:30, 15:15, 18, 2 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 9:45, 12:30, 15:15, 18, 20:45 12:30, 15:15, 18, 20:45 12:30, 15:15, 18, 20:45 12:30, 15:15, 18, 20:45 12:30, 15:15, 18, 20:45
Żółwik Sammy 2 9 9 9 9 9 9 9
Pokazy specjalne
28 października 15:00 Soudedit 2012: A Strange Hour In Budapest

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
26 27 28 29 30 31 1
Bestie z południowych krain 14:30 14:15 14, 17:45 14:15, 18 14:15, 18 18:30 14:15, 18
Cafe de flore 13:45 15:20 15:20 15:20 15:20 17:30
Chińczyk na wynos 17:50, 21:45 11:50, 17:30 13:45, 15:20, 17:30 13:40, 17:30 13:35, 19:15 13:35, 19:15 15:50, 21:30
Obława 18:15, 20, 21:45 12:30, 16, 19:45, 21:30 11, 14:40, 16:25, 20:10, 21:50 16:40, 20:15, 21:55 12:45, 16:30, 18:15, 20 00, 14:20, 18:10, 19:55, 22 13, 16:45, 18:3,0 20:15
Samsara 14, 16 16 12, 15:45, 21:35 16, 21:45 16, 21:45 12:20, 16:30 16, 21:45
Sanctuary 17, 20:10 11:45, 17, 20:10 11:20, 16:30, 20:10 17, 20:10 15:10, 20:15, 21:50 12:45, 16:40, 21:50 17, 20:10
Take This Waltz 13:30 13:30, 21:45 13, 18:10 13:30, 21:45 13:10, 18:15 13:10, 18:15 13:30, 21:45
Trzy siostry T 15:30, 18:40 15:30, 18:40 15, 21:45 15:30, 18:40 16:40 15:10, 20:15 15:30, 18:40
Whisky dla aniołów 12:30, 16:15, 18 14, 17:45, 21:45 12:45, 18:10, 19:30 14:45, 18:20, 19:45 14:30, 19:45, 21:40 14:30, 16:10, 20:10 14:45, 19:45, 22
Zostań ze mną 16, 21:50 13:30 12 19:10 17:30 17:30 14, 19:40
Pokazy specjalne
26 października 20:00 Winter Is My Love – filmy snowboardowe
27 października 11:00 Pokaz filmów muzycznych z maestro Arturem Rubinsteinem
27-31 października 10 Festiwal Filmów Węgierskich: Węgierska Wiosna Filmowa Jesienią
31 października Środa Seniora: Trójpak filmowy
22:00 Strach się bać, czyli Halloween u Charliego!

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
26 27 28 39 30 31 1
Bitwa pod Wiedniem (lektor) 10:30, 16, 18:45 10:30, 16, 18:45 10:30, 16, 18:45 10:30, 16, 18:45 10:30, 16, 18:45 10:30, 16, 18:45 16, 18:45
Bitwa pod Wiedniem (napisy) 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15
Dwoje do poprawki 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 13:15, 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 3D 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 16:15
Epoka Lodowcowa 4 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
Hotel Transylwania 17:30
Hotel Transylwania 3D 19:30
Internat 16, 18, 20, 22 16, 18, 20, 22 16, 18, 20, 22 16, 18, 20, 22 16, 18, 20, 22 16, 18, 20, 22 16, 18, 20, 22
Jesteś Bogiem 10, 12:30, 15:20, 18, 19:20, 20:40, 22 10, 12:30, 15:20, 18, 19:20, 20:40, 22 10, 12:30, 15:20, 18, 19:20, 20:40, 22 10, 12:30, 15:20, 18, 19:20, 20:40, 22 10, 12:30, 15:20, 18, 20:40 10, 12:30, 15:20, 18, 20:40, 22 18, 19:20, 20:40, 22
Kronika opętania 18:30, 21:30 18:30, 21:30 18:30, 21:30 18:30, 21:30 18:30, 21:30 18:30, 21:30 18:30, 21:30
Madagaskar 3 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15
Madagaskar 3 3D 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13 17
Merida Waleczna 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45
Merida Waleczna 3D 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
Na tropie Marsupilami 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30 11, 15:30
Niewierni 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 17:50, 20:10, 22:30
Obława 11, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 17:30, 19:40, 21:50
Paranormal Activity 4 14, 16, 18:10, 20:20, 22:30 14, 16, 18:10, 20:20, 22:30 14, 16, 18:10, 20:20, 22:30 14, 16, 18:10, 20:20, 22:30 14, 16, 18:10, 20:20, 22:30 14, 16, 18:10, 20:20, 22:30 16, 18:10, 20:20, 22:30
Paryż-Manhattan 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
Savages: ponad bezprawiem 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
Skyfall 0:07, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30, 21:30 17:30, 18:30, 20:30, 21:30
Ted 11:40, 16:40, 21:10 11:40, 16:40, 21:10 11:40, 16:40, 21:10 11:40, 16:40, 21:10 11:40, 16:40, 21:10 11:40, 16:40, 21:10 16:40, 21:10
Uprowadzona 2 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 13:45, 15:45, 17:45, 19:45, 21:45 17:45, 19:45, 21:45
W szczękach rekina 3D 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
Whisky dla Aniołów 10:15, 14:30, 19 10:15, 14:30, 19 10:15, 14:30, 19 10:15, 14:30, 19 10:15, 14:30, 19 10:15, 14:30, 19 19
Żółwik Summy 2 12 12 12 12 12 12
Żółwik Summy 2 3D 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
26 października 10:00-13:00 Fashion Week Poland: Let Them Know
• Not Just a Label – A Seminar On Creative Entrepreneurship
• Kreatywni poszukiwani, czyli słów kilka na temat procesu rekrutacji na stanowisko Projektanta i Grafika
• Fashion Photography – Cover Uncover

Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów – Odkrywców i Podróżników MEDIATRAVEL
15:00 Pokazy filmów konkursowych
17:00 Bretania tajemnicza. W krainie Celtów i Templariuszy – Ewa Houée
18:00 Szerokość linii i kształtów miasta Massimo Mastrorillo – wernisaż wystawy oraz prezentacja multimedialna
19:00 Nepal: wczoraj, dziś, jutro – Marcin Niedziółka
20:00 Kusząca Andyjska Biel 1974 – Aleksandra i Mariusz Grebieniow
21:00 Gorączka złota czyli Balonowe Mistrzostwa Świata w Michigan i poszukiwanie Dzikiego Zachodu od Dakoty po Colorado

27 października 10:00-13:00 Fashion Week Poland: Let Them Know
• Jak wykorzystać potencjał mediów społecznościowych w branży fashion?
• Wyzwania Fashion Marketingu
• Visual Merchandising prosty sposób na sukces w świecie mody
• Kreatywni poszukiwani, czyli słów kilka na temat procesu rekrutacji na stanowisko Projektanta i Grafika

Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów – Odkrywców i Podróżników MEDIATRAVEL
13:30 Warsztaty taniego latania – jak przelecieć świat za grosze – Łowcy Lotów
14:30 Korytarz Wachański – Afganistan bez Talibów – Bartłomiej Tofel
15:30 Podróże inspirują – Piekarnia w Nepalu – Zuzanna Wojcińska, Michał Plichta
16:00 Na marginesie globalnych interesów: Gruzja, Cypr – Marcin Pośpiech
17:30 Długa droga do domu – Iza i Kamil Gamańscy
19:00 Podróże inspirują – budowa studni w Czadzie i Kongo – DRC Wojtek Olszak i Dominik Szmajda
20:00 Gala wręczenia nagród Festiwalu Mediatravel
20:30 Prezentacje nagrodzonych wypraw i książek
22:00 Zakończenie Festiwalu

28 października 12:00 Czytanki przed ekranem „Czarne życie”
16:00 Czarodzieje Honoratki
18:00 Lęk wysokości
29 października Akademia Polskiego Filmu (Zezowate szczęście + Nóż w wodzie)
30 października 18:00 Lęk wysokości

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
26 października 15:00 Turystyczny Klub Filmowy: Nowa Zelandia cz. 2
27 października 13:30 Turystyczny Klub Filmowy: Toskania
16:00 Zakochani w Rzymie
28 października 11:00 Zakochani w Rzymie
16:30 Turystyczny Klub Filmowy: Rzym
29 października 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Toskania

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
26 października 13:00 Moja ulubiona pora roku
17:00 Drapacz Chmur
19:00 Zakochani w Rzymie
27 października 17:00 Wielcy Malarze XX Wieku: Wassily Kandinsky
19:00 Drapacz Chmur
28 października 17:30 Drapacz Chmur
19:30 Zakochani w Rzymie
29 października 12:30 Czekolada
17:15 Drapacz Chmur
19:15 Zakochani w Rzymie
30 października 13:30 Zakochani w Rzymie
16:00 Drapacz Chmur
18:00 Moja ulubiona pora roku
31 października Straszny Wieczór FIlmowy Halloween – Groza wg Stephena Kinga
15:45 Oko kota
17:45 Smętarz dla zwierząt
20:00 Sprzedawca śmierci

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
26 października 18:00 Arirang
27 października 10:00-15:00 Międzynarodowy Dzień Animacji w Kinie Se-ma-for
28 października 10:00-15:00 Międzynarodowy Dzień Animacji w Kinie Se-ma-for

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
26 27 28 29 30 31 1
Skyfall 11, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20 11, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20 11, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20 11, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20 11, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20 11, 13:50, 16:40, 19:30, 22:20 16:40, 19:30, 22:20

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
26 października 19:00 Niebieski Ptak
29 października 19:00 Eroica
30 października 19:00 Noce Cabirii
31 października 19:00 SYberiada cz. 2

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
26 27 28 29 30 31 1
Bitwa pod Wiedniem (lektor) 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30
Bitwa pod Wiedniem (napisy) 10:45, 16:20 10:45, 16:20 10:45, 16:20 10:45, 16:20 10:45, 16:20 10:45, 16:20 16:20
Hotel Transylwania 3D 18:40
Internat 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30, 23:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 13:30, 15:30, 17:30, 19:15, 21:40 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Jesteś Bogiem 13:40, 19:15 13:40, 19:15, 22:10 13:40, 19:15, 22:10 13:40, 19:15, 22:10 13:40, 19:15, 22:10 13:40, 17:20 21:50
Kronika Opętania 11:50, 16:50 16:50 16:50 11:50, 16:50 11:50, 16:50 16:50 16:50
Looper – pętla czasu 19:15
Na tropie Marsupilami 9:50, 12:10, 15:30 9:50, 12:10, 14:30 9:50, 12:10, 14:30 9:50, 12:10, 14:30 9:50, 12:10, 14:30 9:50, 12:10, 14:30 14:30, 15:30
Niewierni 17:20 14:50, 21:50 14:50, 21:50 14:50, 21:50 14:50, 21:50 14:50 22:10
Obława 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30 11:40, 13:50, 16:10, 18:20, 20:30 16:10, 18:20, 20:30
Paranormal Activity 4 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:45 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:45 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:45 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:45 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:45 12:15, 14:20, 16:30, 17:50, 20:45 14:40, 16:45, 18:50, 21:10
Paryż-Manhattan 11:30 11:30 11:30
Skyfall 0:07, 9, 10:20, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23:59 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Uprowadzona 2 9:30, 14:30, 17:50, 20:15 15:40, 17:50, 20:15 15:40, 17:50, 20:15 15:40, 17:50, 20:15 15:40, 17:50, 20:15 21:15 17:50, 20:15
Whysky dla Aniołów 9:20, 14:10, 16:30, 18:50, 21:20, 23:40 14:10, 16:30, 18:50, 21:20 14:10, 16:30, 18:50, 21:20 9:20, 14:10, 16:30, 18:50, 21:20 9:20, 14:10, 16:30, 18:50, 21:20 9:20, 14:15, 16:30, 18:50, 21:20 14:30, 16:45, 19:10, 21:40
W szczękach rekina 10:30, 12:40, 14:50, 19:45, 22:40 10:30, 12:40, 17:20, 19:45, 22:20 10:30, 12:40, 17:20, 19:45, 22:20 10:30, 12:40, 17:20, 19:45, 22:20 10:30, 12:40, 17:20, 19:45, 22:20 10:30, 12:40, 15:40, 19:30, 22:20 14:50, 17:20, 19:45, 22:20
Żółwik Sammy 2 13:20 9:15, 13:20 9:15, 13:20 9:15, 13:20 9:15, 13:20 9:15, 13:20 14:45
Żółwik Sammy 2 3D 9:15 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10
Pokazy specjalne
26 października 22:00 ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów
27 października 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
28 października 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
31 października 12:00 Multibabykino: Niewierni
20:00 Led Zeppelin Live from London

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
26 października repertuar wkrótce
27 października
28 października

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 9-15 stycznia 2015
repertuar
Repertuar kin – 28 września – 4 października 2012
cinema111
Repertuar kin – 31 października – 6 listopada 2014

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*