cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 26 kwietnia do 2 maja 2013 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
26 27 28 29 30 1 2
Cristiada 19:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
Jurassic Park 3D 13, 18 13, 19:30 13, 19:30 13, 19:30 13, 19:30 13, 19:30 13, 19:30
Krudowie 11 10:15 10:15 11 11 11 11
Krudowie 3D 12:30 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
Niepamięć 14:30, 17, 20:30 10:30, 15:30, 18, 22 10:30, 15:30, 18, 22 15:30, 18, 22 15:30, 18, 22 15:30, 18, 22 15:30, 18, 22
Straszny film 5 22 20:30, 22:30 20:30, 22:30 20:30, 22:30 20:30, 22:30 20:30, 22:30 20:30, 22:30
Układ zamknięty 15:30 17 17 17 17 17 17

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
26 27 28 29 30 1 2
7 dni w Hawanie 21:45 21:25 17:40 19:35 21:50 19:35 19:45
Cristiada 11:45 11:45 11:45 11:55 12 12 11:45
Droga do Hiszpanii 13:20, 19:35 15, 19:45 13:30, 19:45 14:45, 19:35 13:20, 19:35 13:20, 19:35 14:45, 19:35
Hemel 15:10, 15:30, 18:15 15:30, 18:15 15:20, 18 18 15:10, 18 15:10, 18 18
Imagine 12:10, 15:50 18:15, 21:50 11:50, 19:45 14:25, 17:40 14:30, 17:50 13:45, 16:20 16, 22
Kwartet 14, 17:55 16:30 13:45, 17:55 13:45, 18:15 13:55, 18:10 12, 18:10 14, 17:55
Nieobliczalni 14:15, 21:50 20:10 14:15, 21:55 12, 21:55 16:25, 21:55 17:50, 21:55 14:15, 21:55
Panaceum 16, 19:55 15:20, 19:30 16, 20 16:20, 20 12, 20 14:30, 20 12:10, 18:10
Reality 19:45 19:45 14:45, 19:30 14:45, 19:30 14:45, 19:30 14:45, 19:30 14:45, 19:30
Sekret 18 12:30, 18:10 11:50, 18:10 18 18 18 13:10, 18
Sugar Man 14, 21:45 12, 14, 21:45 13:15, 21:30 13:15, 21:30 13:15, 21:30 13:15, 21:30 13:15, 21:30
Święta czwórca 16:35, 21:25 13:35, 16:45, 21:35 12:10, 16:45, 21:35 13:20, 16:35, 21:25 16:35, 21:25 16:35, 21:25 16:35, 21:25
Układ zamknięty 17:45, 19:45 14:20, 17:20 15:30, 21:50 15:30, 21:45 15:40, 19:45 15:40, 21:45 15:50, 20
Zanim noc nas nie rozdzieli 17 17 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
Pokazy specjalne
1 maja 12:00 Środa Seniora

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
26 27 28 29 30 1 2
Baczyński 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Drogówka 11:15, 16:15 11:15, 16:15 11:15, 16:15 11:15, 16:15 11:15, 16:15 11:15, 16:15 11:15, 16:15
Imagine 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45
Intruz 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22
Jack Pogromca Olbrzymów 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
Jack Pogromca Olbrzymów 3D 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
Jurassic Park 3D 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40
Krudowie 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18
Krudowie 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15
Kwartet 13, 17:30, 19:40 13, 17:30, 19:40 13, 17:30, 19:40 13, 17:30, 19:40 13, 17:30, 19:40 13, 17:30, 19:40 13, 17:30, 19:40
Martwe Zło 18:15, 20:30, 22:30 18:15, 20:30, 22:30 18:15, 20:30, 22:30 18:15, 20:30, 22:30 18:15, 20:30, 22:30 18:15, 20:30, 22:30 18:15, 20:30, 22:30
Nieletni/ pełnoletni 15 15 15 15 15 15 15
Nieobliczalni 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45 17:15, 19:30, 21:45
Niepamięć 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20
Olimp w Ogniu 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Oz: Wielki i Potężny 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
Oz: Wielki i Potężny 3D 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30
Panaceum 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15
Poradnik pozytywnego myślenia 13:45, 18:45, 21:15 13:45, 18:45, 21:15 13:45, 18:45, 21:15 13:45, 18:45, 21:15 13:45, 18:45, 21:15 13:45, 18:45, 21:15 13:45, 18:45, 21:15
Ralph Demolka 10 10 10 10 10 10 10
Spring Breakers 15:15, 21:45 15:15, 21:45 15:15, 21:45 15:15, 21:45 15:15, 21:45 15:15, 21:45 15:15, 21:45
Straszny film 5 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Układ Zamknięty 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20
Zambezia 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10
Żywie Biełaruś!    11 11 11 11 11 11 11

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
26 kwietnia 17:00 55 lat Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
19:00 Nieulotne
27 kwietnia 17:00 Uderzenie sztuki – cykl filmów Józefa Robakowskiego
19:00 Nieulotne
28 kwietnia 12:00 Mały Kinematograf: Potwory w Muzeum Kinematografii
16:00 Nieulotne
18:00 Nieulotne
29 kwietnia 17:00 Akademia Filmu Polskiego
Wykład dr. Rafała Marszałka
Amator + Szpital przemienienia
30 kwietnia 18:00 Nieulotne

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232  tel. 633-70-13
26 kwietnia 13:30 Turystyczny Klub Filmowy: Cyklady
15:15 Pan Lazhar
17:30 Czeski sen
19:30 Triszna. Pragnienie miłości
27 kwietnia 15:00 Klasyka baletu: Aram Chaczaturian „Spartakus”
28 kwietnia 17:15 Pan Lazhar
19:30 Triszna. Pragnienie miłości
29 kwietnia 13:00 Film na życzenie widzów
19:30 Pan Lazhar
30 kwietnia 13:00 Pan Lazhar
19:30 Triszna. Pragnienie miłości

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105 tel. 633-70-13
27 kwietnia 14:00 Turystyczny Klub Filmowy: Azory
16:15 Pan Lazhar
18:15 Triszna. Pragnienie miłości
28 kwietnia 11:00 Triszna. Pragnienie miłości
16:00 Tess
29 kwietnia 14:30 Triszna. Pragnienie miłości
17:15 Turystyczny Klub Filmowy: Wyspy Kanaryjskie
30 kwietnia 15:00 Turystyczny Klub Filmowy: Wyspy Kanaryjskie
17:15 Turystyczny Klub Filmowy: Islandia

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak informacji o pokazach filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
26 27 28 29 30 1 2
Dzikie z natury 3D 11 11 11 11 11 11 11
G.I. Joe: Odwet 3D 15:45, 19:15, 21:45 15:45, 19:15, 21:45 15:45, 19:15, 21:45 15:45, 19:15, 21:45 15:45, 19:15, 21:45 15:45, 19:15, 21:45 15:45, 19:15, 21:45
Hubble 3D 12, 18:15 12, 18:15 12, 18:15 12, 18:15 12, 18:15 12, 18:15 12, 18:15
Oz: Wielki i Potężny 3D 13 13 13 13 13 13 13

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
26 kwietnia 19:00 Biała wstążka

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
26 27 28 29 30 1 2
Drive 18, 20:15
G.I.Joe : Odwet 3D 9:45, 18:45 9:45, 18:45, 21:15 9:45, 18:45, 21:15 15:30, 22 14:20 15:30, 22 15:20, 22
Gangster 17:30, 20:10
Imagine 11, 17:50, 21:15 11, 17:50, 20:15 11, 17:50, 20:15 11, 18:45 9:50, 18:45 19 10:50, 18:45
Intruz 10, 14:50, 17:30 14:50, 17:30 14:50, 17:30 12:10, 14:50 12, 14:40 12:10, 14:50 12:10, 14:50
Jurrasic Park 3D 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50 10:30, 13:20, 16:10, 19, 21:50
Kocha, lubi, szanuje 17:30, 20:10
Krudowie 9:45, 12, 14:15, 16:30 9:45, 12, 14:15, 16:30 9:45, 12, 14:15, 16:30 9:45, 12, 14:15, 16:30 9:45, 12, 14:15, 16:30 10, 12:15, 14:30, 16:45 9:45, 12, 14:15, 16:30
Krudowie 3D 10:45, 13, 15:15, 17:30 10:45, 13, 15:15, 17:30 10:45, 13, 15:15, 17:30 10:45, 13, 15:15, 17:30 9:30, 13, 15:15, 17:30 10:45, 13, 15:15, 17:30 10:45, 13, 15:15, 17:30
Mama 18, 20:15
Martwe zło 19:45, 22 19:45, 22 19:45, 22 21:10 22 21:20 21:10
Mroczny rycerz powstaje 16:50, 20:15
Nieobliczalni 13:20, 22:20 13:20, 22:20 13:20, 22:20 10 10 12 10
Niepamięć 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 10:40, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30
Olimp w ogniu 10, 12:40, 15:20, 18, 20:20 9:20, 12, 14:40, 17:20, 20 9:20, 12, 14:40, 17:20, 20 9:20, 12, 14:40, 17:20, 20 9:20, 12, 14:40, 17:20, 20 11:50, 12, 14:40, 17:20, 20 9:20, 12, 14:40, 17:20, 20
Oz: Wielki i Potężny 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10 9:10
Oz: Wielki i Potężny 3D
10 10 10 10 10 10 10
Panaceum 11:50, 14:30, 17, 19:30, 22 11:50, 14:30, 17, 19:30, 22 11:50, 14:30, 17, 19:30, 22 11:50, 14:30, 17, 19:30, 22 11:50, 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22 11:50, 14:30, 17, 19:30, 22
Spring Breakers 12:40, 15:40, 20:10 15:40, 20:10 15:40, 20:10 13:20, 19:45 13:10, 19:45 12:20, 19:45 13:10, 19:45
Straszny film 5 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20 12:50, 15, 17:10, 19:15, 21:20
Szpieg 17:20, 20:10
Terytorium wroga 17:30, 20:10
Układ zamknięty 12:15, 14:50, 17:40, 20:20 12:15, 14:50, 17:40, 20:20 12:15, 14:50, 17:40, 20:20 12:15, 14:50, 17:40, 20:15 12:15, 14:50, 17:40, 21:10 14:50, 17:40, 20:20 12:15, 14:50, 17:40, 20:20
Wyszłam za mąż, zaraz wracam 17:50, 20:15
Pokazy specjalne
26 kwietnia 22:00 ENEMEF: Noc Megahitów
27 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
28 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
30 kwietnia 20:30 ENEMEF: Noc Megahitów
1 maja 12:00 Multibabykino: Nieobliczalni

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
w tym okresie brak pokazów filmowych

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 30 czerwca – 6 lipca
cinema111
Repertuar kin – 15-21 kwietnia
repertuar
Repertuar kin – 23-29 września 2011

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*