cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 25 do 31 stycznia 2013 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
25 26 27 28 29 30 31
Django 14:15, 20 14:15, 20 14:15, 20 14:15, 20 14:15, 20 14:15, 20 14:15, 20
Podejrzani zakochani 12, 17, 19:15, 21:30 12, 17, 19:15, 21:30 12, 17, 19:15, 21:30 12, 17, 19:15, 21:30 12, 17, 19:15, 21:30 12, 17, 19:15, 21:30 12, 17, 19:15, 21:30
Prawie jak gladiator 13 13 13 13 13 13:30 13
Prawie jak gladiator 3D 9 9 9 9 9 9 9
Ralph Demolka 9:35, 15 9:35, 15 9:35, 15 9:35, 15 9:35, 15 9:35, 15:30 9:35, 15
Ralph Demolka 3D 11 11 11 11 11 11 11
Życie Pi 3D (napisy) 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30
Pokazy specjalne
30 stycznia 18:30 Kino Kobiet

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
25 26 27 28 29 30 31
5 rozbitych kamer 19:50 18:10 11:15, 18:10 21:40 21:30 21:40 18:10
Broken 15, 19:40 15, 19:40 15, 18 15, 18 15, 19:40 15, 18 16:35, 19:40
Cezar musi umrzeć 16:35 11:50, 18:15 11:50, 16:35 16:35 18:15 16:35 18:15
Django 12, 15:30, 18:25, 21:20 10:50, 15:30, 18:25, 21:20 11:45, 15:30, 18:25, 21:20 14:45, 15:30, 18:25, 21:20 11:45, 15:20, 18:15, 21:10 11:45, 15:30, 18:25, 21:20 11:50, 15:30, 18:25, 21:20
Holy Motors 16:20, 21:30 14:30, 19:45 14:30, 19:45 14:30, 19:45 17:15 14:30, 19:45 14:30, 19:45
Klip 13:15, 21:20 13:15, 21:20 13:15, 21:20 13:15, 21:20 13:15, 21:20 13:15, 21:20 13:15, 21:20
Kurczak ze śliwkami 14:40 16:30 12:50 16:30 14 16:30 21:40
Piąta pora roku 13:45 13:45 13:45 13:45 13:35 11:30 13:45
Pragnienie miłości 13, 18 12:50, 16:35 19:40, 21:40 12:50, 19:40 16:35 12:50, 19:40 12:50, 15
Przeminęło z czasem 19:15
Sęp 17, 21:40 10:30, 17:10, 21:50 16:40, 21:25 21:50 16:45, 21:35 16:45, 21:35 14:50, 17:15
Siła kobiet 18:20 11:20, 21:40 16:30 18:10 15:40 18:10 16:30
Wyszłam za mąż, zaraz wracam 15 15:10 14:45 17:40 14:45 14:45 22
Życie Pi 11:30, 19:20 12:50, 19:35 11:30, 19 11:30, 19:35 11:20, 19:15 13:15, 19:15 11:30, 19:40
Pokazy specjalne
30 stycznia 11:30 Środa Seniora: Trójpak Filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
25 26 27 28 29 30 31
Bejbi Blues 15:30, 19:15, 21:30 15:30, 19:15, 21:30 15:30, 19:15, 21:30 15:30, 19:15, 21:30 15:30, 19:15, 21:30 15:30, 19:15, 21:30 15:30, 19:15, 21:30
Dino Mama 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
Django 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15 11, 12:30, 14:15, 15:45, 17:30, 19, 20:45, 22:15
Hobbit: Niezwykła podróż (dubbing) 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Hobbit: Niezwykła podróż (napisy) 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
Hobbit: Niezwykła podróż 3D (dubbing) 10, 17 10, 17 10, 17 10, 17 10, 17 10, 17 10, 17
Jack Reacher: jednym strzałem 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
Kolekcjoner 13:15, 17:45, 19:45, 21:45 13:15, 17:45, 19:45, 21:45 13:15, 17:45, 19:45, 21:45 13:15, 17:45, 19:45, 21:45 13:15, 17:45, 19:45, 21:45 13:15, 17:45, 19:45, 21:45 13:15, 17:45, 19:45, 21:45
Nędznicy – Les Miserables 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45 10:15, 13:30, 15:15, 16:45, 18:30, 20, 21:45
Niemożliwe 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30
Podejrzani zakochani 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 18, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Prawie jak gladiator 12 12 12 12 12 12 12
Prawie jak gladiator 3D 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14
Ralph Demolka 11:30, 13:45, 16, 18:15 11:30, 13:45, 16, 18:15 11:30, 13:45, 16, 18:15 11:30, 13:45, 16, 18:15 11:30, 13:45, 16, 18:15 11:30, 13:45, 16, 18:15 11:30, 13:45, 16, 18:15
Ralph Demolka 3D 10:30, 12:45, 15, 17:15 10:30, 12:45, 15, 17:15 10:30, 12:45, 15, 17:15 10:30, 12:45, 15, 17:15 10:30, 12:45, 15, 17:15 10:30, 12:45, 15, 17:15 10:30, 12:45, 15, 17:15
Renifer Niko ratuje brata 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Sesje 11 11 11 11 11 11 11
Sęp 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15 11:15, 14, 15:30, 16:45, 18:15, 19:30, 21, 22:15
Strażnicy marzeń 11, 13 11, 13 11, 13 11, 13 11, 13 11, 13 11, 13
Strażnicy marzeń 3D 16 16 16 16 16 16 16
Wyszłam za mąż, zaraz wracam 20:20, 22:30 20:20, 22:30 20:20, 22:30 20:20, 22:30 20:20, 22:30 20:20, 22:30 20:20, 22:30
Życie Pi (dubbing) 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
Życie Pi 3D (dubbing) 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20
Życie Pi 3D (napisy) 18, 20:40 18, 20:40 18, 20:40 18, 20:40 18, 20:40 18, 20:40 18, 20:40
KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
25 stycznia 17:00 Miłość
19:15 5 rozbitych kamer
26 stycznia 17:00 Miłość
19:15 5 rozbitych kamer
27 stycznia 12:00 Czytanki przed ekranem: „W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko”
• Rozmowy o jedzeniu i trawieniu, gotowaniu i smakowaniu. Wszystko z wyobraźnią!
• „Robimy stwory z warzyw” – warsztaty twórcze
• Projekcja filmów animowanych
16:00 5 rozbitych kamer
17:30 Miłość
29 stycznia 18:00 Miłość
30 stycznia 18:00 Miłość
31 stycznia 18:00 5 rozbitych kamer

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
26 stycznia 16:00 Krwawa Hrabina
27 stycznia 11:00 Les Miserables – Nędznicy
16:00 Turystyczny Klub Filmowy: Irlandia
28 stycznia 16:00 Les Miserables – Nędznicy

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
25 stycznia 15:00 Cafe De Flore
17:30 Kwiat Pustyni
20:00 Whisky dla aniołów
26 stycznia 17:15 Whisky dla aniołów
19:30 Cafe De Flore
27 stycznia 17:15 Whisky dla aniołów
19:30 Cafe De Flore
28 stycznia 14:15 Whisky dla aniołów
19:30 Cafe De Flore
29 stycznia 14:15 Whisky dla aniołów
16:30 Cafe De Flore
19:00 Flamenco, Flamenco
30 stycznia 14:30 Cafe De Flore
17:00 Wielcy Malarze XX Wieku: Gustav Klimt
18:15 Turystyczny Klub Filmowy: Transylwania
20:00 Whisky dla aniołów
31 stycznia 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Irlandia
15:30 Wielcy Malarze XX Wieku: Gustav Klimt
17:00 Cafe De Flore
19:30 Whisky dla aniołów

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak informacji o pokazach filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
25 26 27 28 29 30 31
Hobbit: Niezwykła podróż 3D (dubbing) 11, 14:30 11, 14:30 11, 14:30 11, 14:30 11, 14:30 11, 14:30 11, 14:30
Hobbit: Niezwykła podróż 3D (napisy) 18, 21:30 18, 21:30 18, 21:30 18, 21:30 18, 21:30 18, 21:30 18, 21:30
Pod teflą oceanu 3D 10

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
25 stycznia 19:00 Żyć własnym życiem
28 stycznia 19:00 Nóż w wodzie
29 stycznia 19:00 Autor Widmo
30 stycznia 19:00 Rozstanie
31 stycznia 19:00 Powrót

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
25 26 27 28 39 30 31
Bejbi Blues 19:20 19:20 19:20 10:30, 19:20 9:30 19:20 21:40
Django 11, 14:20, 17:40, 21 11, 14:20, 17:40, 21 11, 14:20, 17:40, 21 11, 14:20, 17:40, 21 11, 14:20, 17:40, 21 11, 14:20, 17:40, 21 11, 14:20, 17:40, 21
Gangster Squad. Pogromcy mafii 19:20
Hobbit: Niezwykła podróż (dubbing) 9:45 9:45 9:45
Hobbit: Niezwykła podróż (napisy) 10:30, 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
Hobbit: Niezwykła podróż 3D (dubbing) 9:45, 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 9:45, 13:15
Hobbit: Niezwykła podróż 3D (napisy) 16:45, 20:15 16:45, 20:15 16:45, 20:15 16:45, 20:15 16:45, 20:15 9:45, 16:45, 20:15 16:45, 20:15
Kolekcjoner 17:50, 20, 22 17:50, 20, 22 17:50, 20, 22 17:50, 20, 22 17:50, 19:20, 21:40 17:50, 20, 22 17:50, 20, 22
Nędznicy – Les Miserables 11:30, 14:45, 18, 21:15 11:30, 14:45, 18, 21:15 11:30, 14:45, 18, 21:15 11:30, 14:45, 18, 21:15 11:30, 14:45, 18, 21:15 11:30, 14:45, 18, 21:15 11:30, 14:45, 18, 21:15
Niemożliwe 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:45
Podejrzani zakochani 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30 11:50, 14, 16:10, 18:20, 20:30
Prawie jak gladiator 12:45 11 13 12:45 12:45 12:45 12:45
Prawie jak gladiator 3D 9:40, 10:50 9:40, 10:50 9:40, 10:50 9:40 10:50 9:40, 10:50 9:40, 10:50
Ralph Demolka 9, 11:30, 16:30 9, 11:30, 16:30 9, 11:30, 16:30 9, 11:30, 16:30 9, 11:30, 16:30 9, 11:30, 16:30 9, 11:30, 16:30
Ralph Demolka 3D 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19
Sesje 10:30, 15, 17:10, 21:45 15, 17:10, 21:45 15, 17:10, 21:45 10:30, 15, 17:10, 21:45 10:30, 15, 17:10, 21:45 10:30, 12, 15, 17:10, 21:45 10:30, 15, 17:10, 21:50
Sęp 13, 15:50, 18:40, 21:30 13, 15:50, 18:40, 21:30 15:50, 18:40, 21:30 13, 15:50, 18:40, 21:30 13, 15:50, 18:40, 21:30 13, 15:50, 18:40, 21:30 13, 15:50, 18:40, 21:30
Strażnicy marzeń 9:30, 12 9:30, 12 9:30, 12 9:30, 12 9:30, 12 9:30 9:30, 12
Strażnicy marzeń 3D 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
Wyszłam za mąż, zaraz wracam 21:40 21:40 21:40 21:40 21:40
Życie Pi 3D (dubbing) 14:15 11:20, 14:15 11:20, 14:15 11:20, 14:15 11:20, 14:15 11:20, 14:15 11:20, 14:15
Życie Pi 3D (napisy) 17, 19:45 17, 19:45 17, 19:45 17, 19:45 17, 19:45 17, 19:45 17, 19:45
Pokazy specjalne
26 stycznia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
27 stycznia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
29 stycznia 20:00 Pushing the limits
30 stycznia 12:00 Multibabykino: Sesje

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
w tym okresie brak pokazów filmowych

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 19-25 lipca 2013
Repertuar kin – 29 lipca – 4 sierpnia
Repertuar kin – 26 czerwca – 2 lipca 2020

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*