cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 23 do 29 listopada 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
23 24 25 26 27 28 29
Atlas Chmur
18:30, 20:30 18:30, 20:30 18:30, 20:30 18:30, 20:30 18:30, 20:30 21:15 18:30, 20:30
Hotel Transylwania 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
Hotel Transylwania 3D 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
Operacja Argo 19:30
Renifer Niko ratuje brata 9 12:45
Renifer Niko ratuje brata 3D
12:45 12:45 9 12:45 12:45 12:45 12:45
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 2 13, 15:30, 18, 21:45 10:30, 13, 15:30, 18, 21:45 10:30, 13, 15:30, 18, 21:45 13, 15:30, 18, 21:45 13, 15:30, 18, 21:45 13, 15:30, 21 13, 15:30, 18, 21:45
Pokazy specjalne
28 listopada 18:30 Kino Kobiet (Mój rower)
18:30 Kino Mężczyzn (Operacja Argo)

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
23 24 25 26 27 28 29
Atlas Chmur 16:40, 21:10 14, 21 14, 21 16:40, 21:10 16:20, 21:10 16:45, 21 19, 21:15
Barbara 17:40 17:40 19:30 17:40 17:20 17 13:35
Delikatność 16:35, 20 16:30 16:10, 19:45 16:35 16:50 16:30
Diaz 15:25 15:25 15:20 13:35 15 14:45 17:15
Fuck the Forest 18:30 18:25, 21:50 12:45, 18:10, 21:45 18:30 18:20, 21:45 18:30, 21:55 20:10, 21:45
Ixjana. Z piekła rodem 19:30 19:30 17:40 19:30 16:25 20 19:30
Mistrz 14:15, 21:45 11:30, 17 11:30, 17 12:45, 21:45 21:20 14:15, 21:45 14:20, 16:50
Miłość 13:10 11:20, 21:35 11:20, 21:35 14:15 15:10 12 13:10
Mój rower 12:30, 15:30, 19:20 13:40, 15:30, 19:20 13:40, 15:30, 19:20 12:30, 15:30, 19:20 14:35, 17:30, 19:20 15:30, 17:20, 19:10 12:30, 15:15, 19:30
Na zawsze Laurence 21:15 11:50 21:20 21:15 21:25 21:40 21:25
Niech żyją Antypody 14:40 14:35 14:15 14:40 12:45 14:30 14:35, 18:15
Pokłosie 17:20, 19:45 17:20, 19:30 17:20, 19:30 17:20, 19:45 13:10, 19:20 13:30, 19:45 17, 22
Samsara 13:35 13:35 11:30 15:50 14:35 12:30 15:25, 16:25
Sztuka rapu 12:45 11:45 13:20 12:45 13 12:55 12:40
Pokazy specjalne
27 listopada 19:10 Kurs na Dokument: Polaków portret własny
28 listopada 12:00 Środa Seniora: Trójpak Filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
23 24 25 26 27 28 29
Anna Karenina 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45 10:45, 13:30, 16:15, 19, 21:45
Asterix i Obelix . W Służbie jej Królewskiej Mości 11:30, 16:30 11:30, 16:30 11:30, 16:30 11:30, 16:30 11:30, 16:30 11:30, 16:30 11:30, 14,  16:30
Asterix i Obelix . W Służbie jej Królewskiej Mości 3D 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19 14, 19
Atlas Chmur 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22 10, 11:30, 13:30, 15, 17, 18:30, 20:30, 22
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 10 10 10 10 10 10 10
Gangster 12:15, 17, 19:45, 22:15 12:15, 17, 19:45, 22:15 12:15, 17, 19:45, 22:15 12:15, 17, 19:45, 22:15 12:15, 17, 19:45, 22:15 12:15, 17, 19:45, 22:15 12:15, 17, 19:45, 22:15
Gdzie jest Nemo 10, 14:20 10, 14:20 10, 14:20 10, 14:20 10, 14:20 10, 14:20 10, 14:20
Gdzie jest Nemo 3D 12:10, 16:40 12:10, 16:40 12:10, 16:40 12:10, 16:40 12:10, 16:40 12:10, 16:40 12:10, 16:40
Hotel Transylwania 11, 13:10, 15:20, 17:45 11, 13:10, 15:20, 17:45 11, 13:10, 15:20, 17:45 11, 13:10, 15:20, 17:45 11, 13:10, 15:20, 17:45 11, 13:10, 15:20, 17:45 11, 13:10, 15:20, 17:45
Hotel Transylwania 3D 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:50
Looper – Pętla czasu 20, 22:30 21 20, 22:30 20, 22:30 20, 22:30 20, 22:30 20, 22:30
Madagaskar 3 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Mistrz 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 21:30 22
Mój rower 11, 14:40, 18:40, 20:50 11, 14:40, 18:40, 20:50 11, 14:40, 18:40, 20:50 11, 14:40, 18:40, 20:50 11, 14:40, 18:40, 20:50 11, 14:40, 18:40, 20:50 11, 14:40, 18:40, 20:50
Operacja Argo 19:45
Pokłosie 15:40, 19:30, 21:50 15:40, 19:30, 21:50 15:40, 19:30, 21:50 15:40, 19:30, 21:50 15:40, 19:30, 21:50 15:40, 19:30, 21:50 15:40, 19:30, 21:50
Renifer Niko ratuje brata 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16
Renifer Niko ratuje brata 3D 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 2 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Sillent Hill: Apokalipsa 3D 21 22:15 21 21 21 21 21
Sinister 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40 13:20, 18, 20:20, 22:40
Skyfall 11:45, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 11:45, 13:15, 14:45, 16:15, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15 11:45, 13:15, 14:45, 17:45, 19:15, 20:45, 22:15
Żółwik Summy 2 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Pokazy specjalne
29 listopada 19:30 Ladies Night (Żądze i pieniądze)
KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
23 listopada 22. Festiwal Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”
9:00 VIII pokaz konkursowy
12:00 IX pokaz konkursowy
15:20 X pokaz konkursowy
19:00 Prezentacja książki Katarzyny Mąki-Malatyńskiej „Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie”
20:15 Pokaz etiud studentów PWSFTviT
24 listopada 11:00 Dyskusja na temat optymalnego systemu praw autorskich w dobie internetu – warsztat Szymona Surmacza
Pokaz filmów Nowego Obywatela:
Good Copy, Bad Copy
Kultura Remixu
14:00 Projekcje towarzyszące 22. Festiwalowi Mediów „Człowiek w Zagrożeniu
18:00 Zakończenie Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu ”, pokaz nagrodzonych filmów
25 listopada 12:00 Czytanki przed ekranem
15:00 17:00 Projekcje towarzyszące 22. Festiwalowi Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”
18:15 Pokaz filmów nagrodzonych na 22. Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”
26 listopada 17:00 Akademia Polskiego Filmu
Wykład dr Sylwii Kołos + Faraon
27 listopada 17:00 Projekcje towarzyszące 22. Festiwalowi Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”
18:00 Pokaz filmów nagrodzonych na 22. Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”
28 listopada 17:00 Projekcje towarzyszące 22. Festiwalowi Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”
19:15 Pokaz filmów nagrodzonych na 22. Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”
29 listopada 17:00 Projekcje towarzyszące 22. Festiwalowi Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”
19:15 Pokaz filmów nagrodzonych na 22. Festiwalu Mediów w Łodzi „Człowiek w Zagrożeniu”

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
23 listopada 17:00 Turystyczny Klub Filmowy: Szwecja
24 listopada 16:00 Hotel Marigold
26 listopada 14:15 Hotel Marigold
17:00 Jak radzić sobie ze zmianami życiowymi – prelekcja
27 listopada 15:15 Hotel Marigold
28 listopada 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Węgry
29 listopada 14:30 Operetki Johanna Straussa: Symplicjusz
17:30 Zamki i pałące Europy: Zameki Draculi, Zamek Howard u Carcassonne

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
23 listopada 13:00 Plac Vendome
15:30 Miejski Serwis Randkowy
19:15 Hotel Marigold
24 listopada 14:45 Osiem kobiet
17:00 Nietykalni
19:30 Miejski serwis randkowy
25 listopada 14:45 Hotel Marigold
17:30 Hotel Marigold
20:00 Miejski serwis randkowy
26 listopada 19:00 Miejski serwis randkowy
27 listopada 13:15 Miejski serwis randkowy
18:00 Osiem kobiet
28 listopada 15:30 Miejski serwis randkowy
19:30 Hotel Marigold
29 listopada 15:45 Wielcy Malarze XX Wieku: Rene Magritte
18:00 Miejski serwis randkowy
19:45 Hotel Marigold

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
23 listopada 18:00 The Best of Filmowe Podlasie Atakuje!
29 listopada 18:00 Droga na drugą stronę

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
23 24 25 26 27 28 29
Dzikie z natury 3D 10
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 2 11, 14:30, 17, 19:30, 22 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
23 listopada 19:00 Fellini – Satyricon
26 listopada 19:00 Świadectwo urodzenia
27 listopada 19:00 Rzym
28 listopada 19:00 Do utraty tchu
29 listopada 19:00 Smolarze, Ludzie normalni, Wiosna, lato, jesień reż. Piotr Złotorowicz, spotkanie z reżyserem

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
23 24 25 26 27 28 29
Anna Karenina 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 19, 21 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 21 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 21 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 21 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 21 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 21 9:30, 12:20, 15:20, 18:10, 21
Asterix i Obelix . W Służbie jej Królewskiej Mości 10:15 11 11 11 11 11
Asterix i Obelix . W Służbie jej Królewskiej Mości 3D
11:15 9:20, 12 9:20, 12 9:20, 12 9:20, 12 9:20 9:20, 12
Atlas Chmur 11, 14:30, 18, 20 11, 14:30, 18, 20 11, 14:30, 18, 20 11, 14:30, 18, 20 11, 14:30, 18, 20 11, 14:30, 18, 20 11, 14:30, 18, 20
Gdzie jest Nemo 11:50, 14:20 14:20 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20 11:50, 14:20
Gdzie jest Niemo 3D 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
Hotel Transylwania 9:10, 13:20, 15:40 9:10, 11:15, 15:40 9:10, 11:15, 15:40 9:10, 11:15, 15:40 9:10, 11:15, 15:40 9:10, 11:15, 15:40 9:10, 11:15, 15:40
Hotel Transylwania 3D
11:15, 17:50 13:20, 17:50 13:20, 17:50 13:20, 17:50 13:20, 17:50 13:20, 17:50 13:20, 17:50
Mistrz 9, 21:15 20:50 20:50 9, 21:30 9, 20:50 9, 20:50 9, 20:50
Mój rower 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45, 21:50 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45 11:45, 14, 16:15, 18:30, 20:45
Operacja Argo 19:15
Pokłosie 19:!5 16:45, 19:15, 21:45 16:45, 19:15, 21:45 19:15, 21:30 16:45, 19:15, 21:45 16:45, 19:15, 21:45 16:45, 21:50
Renifer Niko ratuje brata 10:40, 12:50, 17:20 10:40, 12:50, 16:50 10:40, 12:50, 16:50 12:50, 17:20 10:40, 12:50, 16:50 10:40, 12:50, 16:50 10:40, 12:50, 16:50
Renifer Niko ratuje brata 3D
14:50, 16:50 14:50, 18:50 14:50, 18:50 10, 14:50, 16:50 14:50, 18:50 14:50, 18:50 14:50, 18:50
Saga Zmierzch: Przed świtem. Część 2 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:45, 20:30, 21:45 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:45, 20:30, 21:20 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:45, 20:30, 21:20 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:50, 20:30, 21:45 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:45, 20:30, 21:20 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:45, 20:30, 21:20 9:50, 10:50, 12:30, 13:30, 15:10, 16:10, 17:45, 18:45, 20:30, 21:20
Sinister 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22 14:30, 17, 19:30, 22
Skyfall 14:15, 17:15, 18:45, 20:15, 21:30 14:15, 17:15, 20:15, 21:30 14:15, 17:15, 20:15, 21:30 14:45, 18:45, 21:45 14:15, 17:15, 20:15, 21:30 14:15, 17:15, 20:15, 21:30 17:15, 20:15, 21:30
Pokazy specjalne
23 listopada 22:00 Noc Reklamożerców
24 listopada 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
25 listopada 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
29 listopada 12:00 Multibabykino: Pokłosie

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
24 listopada 16:15 O północy w Paryżu
18:00 Nietykalni
20:00 Wstyd
25 listopada 16:00 Rzeź
17:30 Żelazna dama

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 13-19 lipca 2018
cinema111
Repertuar kin – 16-22 marca 2018
repertuar
Repertuar kin – 10-16 czerwca 2011

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*