repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 2 do 9 sierpnia 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
3 4 5 6 7 8 9
Epoka Lodowcowa 4 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15 9:15
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Madagaskar 12, 16, 21:15 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20
Madagaskar 3D 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18
Mroczny Rycerz powstaje 12:15, 18 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15
Prometeusz 3D 15:30 16:30, 22 16:30, 22 16:30, 22 16:30, 22 16:30, 22 16:30, 22
Pokazy specjalne
3 sierpnia 21:00 Maraton Władcy Pierścieni

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
3 4 5 6 7 8 9
Bez Wstydu 12, 13:50, 19:40 13:20, 19:40 12, 13:50, 19:40 12, 13:50, 19:40 12, 13:50, 19:40 12, 13:50, 19:40 12, 13:50, 19:40
Chwała dziwkom 16 16 16 16 16 16 16
Długie dzieciństwo 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10
Hasta la vista 19:40, 21:30 19:40, 21:30 19:40, 21:30 19:40, 21:30 19:40, 21:30 19:40, 21:30 19:40, 21:30
Kuzyni 14:15, 19:45 14:15, 19:45 14:15, 19:45 14:15, 19:45 14:15, 19:45 14:15, 19:45 14:15, 19:45
Mroczny Rycerz powstaje 17, 21:10 16:50, 21:10 18:40, 21:10 17, 21:10 18:40, 21:10 15:15, 21:10 18:40, 21:10
Nietykalni 15:30 14:50 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
Pina 12 12:10 12 12 12 12 12
Prometeusz 17:30, 21:35 15:45, 21:35 17:30, 21:35 17:30, 21:35 17:30, 21:35 17:30, 21:35 17:30, 21:35
Roman Polański: moje życie 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10 18:10
Rzecz o mych smutnych dziwkach 14:30, 18, 21:40 14:30, 18, 21:40 14:30, 18, 21:40 14:30, 18, 21:40 14:30, 18, 21:40 14:30, 18, 21:40 14:30, 18, 21:40
Wrong 13:35, 15:15, 19:50 14, 18, 19:50 13:35, 15:15, 17 13:35, 15:15, 19:50 13:35, 15:15, 17 13:30, 18:10 13:35, 15:15, 17
Pokazy specjalne
8 sierpnia 13:50 Środa Seniora: Trójpak filmowy
19:45 Letnie Kino Stylowe: Siostra mojej siostry

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
3 4 5 6 7 8 9
Bez wstydu 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15 13:30, 22:15
Czarnobyl. Reaktor strachu 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
Epoka Lodowcowa 4 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19, 21:10
Faceci od kuchni 10:45, 18:15 10:45, 18:15 10:45, 18:15 10:45, 18:15 10:45, 18:15 10:45, 18:15 10:45, 18:15
Jak urodzić i nie zwariować 11 11 11 11 11 11 11
Kochanie poznaj moich kumpli 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30 11:40, 16, 18:30, 20:30, 22:30
Madagaskar 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20 10:30, 12:40, 14:50, 17, 19:10, 21:20
Madagaskar 3D 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22
Magic Mike 15, 17:20, 19:40, 22 15, 17:20, 19:40, 22 15, 17:20, 19:40, 22 15, 17:20, 19:40, 22 15, 17:20, 19:40, 22 15, 17:20, 19:40, 22 15, 17:20, 19:40, 22
Mroczny Rycerz powstaje 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 10:20, 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20
Niesamowity Spider-Man (dubbing) 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
Niesamowity Spider-Man 3D (dubbing) 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30 10, 15:30
Nietykalni 13:45, 20:15 13:45, 20:15 13:45, 20:15 13:45, 20:15 13:45, 20:15 13:45, 20:15 13:45, 20:15
Prometeusz 15:40, 18:20, 21 15:40, 18:20, 21 15:40, 18:20, 21 15:40, 18:20, 21 15:40, 18:20, 21 15:40, 18:20, 21 15:40, 18:20, 21
Prometeusz 3D 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22 11:20, 14, 16:40, 19:20, 22
Roman Barbarzyńca 13 13 13 13 13 13 13
Step Up 4 Revolution 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21 12, 14:15, 16:30, 18:45, 21

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Pokazy specjalne
3 sierpnia 21:00 Polówka – Olechów: Musimy sobie pomagać
5 sierpnia 21:00 Polówka – OFF Piotrkowska: Berlin Calling
6 sierpnia 21:00 Polówka – Textorial Park: Tańczący z wilkami
7 sierpnia 21:00 Polówka – Park na Zdrowiu: Kieł
8 sierpnia 21:00 Polówka – Park Julianowski: Michael Clayton

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
3 sierpnia 11:00 Mały Kinematograf: Wyprawa latającą maszyną
Letni Kinematograf Rozrywowy
21:00 Nóż w wodzie – na Starym Rynku
4 sierpnia 18:00 Roman Polański: moje życie
19:30 Ambasador
5 sierpnia 12:00 Mały Kinematograf: Szukanie kształtów w naturze
17:00 Roman Polański: moje życie
18:30 Ambasador
6 sierpnia 18:00 Korczak 
7 sierpnia 18:00 Roman Polański: moje życie
8 sierpnia 11:00 Mały Kinematograf: Najsłynniejsze gwiazdy Studia Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi
18:00 Rozstanie
9 sierpnia Opowieści niesamowite
21:00 Antena – na dziedzińcu Muzeum Kinematografii

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
w tym terminie brak pokazów

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
3 sierpnia 16:15 Opera Żebracza
18:30 Lwica
5 sierpnia 11:00 Amerykański Żigolak
6 sierpnia 16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Meksyk
18:30 Lwica
7 sierpnia 14:00 Lwica
16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Meksyk
18:30 Amerykański Żigolak
8 sierpnia 16:15 Lwica
18:30 Opera Żebracza
9 sierpnia 16:15 Lwica
18:30 Turystyczny Klub Filmowy: Meksyk

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
remont od 24 sierpnia do 5 października

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
3 4 5 6 7 8 9
Mroczny Rycerz powstaje 10, 15:45, 19, 22:15 10, 15:45, 19, 22:15 10, 15:45, 19, 22:15 10, 15:45, 19, 22:15 10, 15:45, 19, 22:15 10, 15:45, 19, 22:15 10, 15:45, 19, 22:15
Prometeusz 3D 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
3 4 5 6 7 8 9
Czerwony kapturek. Historia prawdziwa 11 11 11 11
Długie dzieciństwo 18:05 17:30 16:15 17:30 16 17:30 16
Hasta, la vista 14:15, 17:20 19:20 17:25, 21:10 13:30, 19:20 14, 17:40 13:30, 19:20 14, 17:40
I sprawiedliwość nie dla wszystkich 16:15 15:40 17:50 15:40 17:20 15:40 17:20
Jak urodzić i nie zwariować 15:35, 19:20, 21:05 15:35, 19:15, 21 15:40, 19:25 15:30, 19:15, 21 15:35, 19:25, 21:10 15:30, 19:15, 21 15:35, 19:25, 21:10
Łowcy głów 19:40, 21:20 17:35, 21:20 19:40, 21:20 17:35, 21:20 19:40, 21:20 17:35, 21:20 19:40, 21:20
Milionerzy 12:45 12:45 12:45 12:45
Mroczne cienie 13:45, 15:45, 19:30 15:45, 19:30 15:35, 17:35 13:35, 15:45, 19:30 15:30, 17:35 13:35, 15:45, 19:30 15:30, 17:35
Słodkich snów 17:45, 21:30 17:45, 21:30 19:45, 21:30 17:45, 21:30 19:45, 21:30 17:45, 21:30 19:45, 21:30
Wyspa dinzaurów 11
Zebra z klasą 12:45

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
3 4 5 6 7 8 9
Czarnobyl. Reaktor strachu 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10
Epoka Lodowcowa 4 10:15, 12:30, 14:40, 16:50 10:15, 12:30, 14:40, 16:50 10:15, 12:30, 14:40, 16:50 10:15, 12:30, 14:40, 16:50 10:15, 12:30, 14:40, 16:50 10:15, 12:30, 14:40, 16:50 10:15, 12:30, 14:40, 16:50
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:40, 13:10, 15:20, 17:40 10:40, 13:10, 15:20, 17:40 10:40, 13:10, 15:20, 17:40 10:40, 13:10, 15:20, 17:40 10:40, 13:10, 15:20, 17:40 10:40, 13:10, 15:20, 17:40 10:40, 13:10, 15:20, 17:40
Faceci od kuchni 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45 16:45
Kochanie poznaj moich kumpli 14:15, 19:50 14:15, 19:50 14:15, 18:50, 19:50 14:15, 19:50 14:15, 19:50 14:15, 19:50 14:15, 19:50
Madagaskar 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:15
Madagaskar 3D 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Magic Mike 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50 18:50
Mroczny Rycerz powstaje 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30 10, 10:50, 13:30, 14:30, 17, 18, 19:15, 20:30, 21:30
Niesamowity Spider-Man 3D (dubbing) 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Prometeusz 3D 11:15, 14:20, 17:20, 20:15, 21:45 14:20, 17:20, 20:15, 21:45 11:15, 14:20, 17:20, 20:15, 21:45 11:15, 14:20, 17:20, 20:15, 21:45 11:15, 14:20, 17:20, 20:15, 21:45 11:15, 14:20, 17:20, 20:15, 21:45 11:15, 14:20, 17:20, 20:15, 21:45
Roman Barbarzyńca 3D 22 22 22 22 22 22 22
Step Up 4 Revolution 11:20, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 11:20, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 11:20, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 11:20, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 11:20, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45 11:20, 13:50, 16:15, 18:30, 20:45
Pokazy specjalne
4 sierpnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
5 sierpnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
8 sierpnia 12:00 Multibabykino: Kochanie poznaj moich kumpli

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
3 sierpnia 18:30 Sponsoring
20:15 Baby są jakieś inne
4 sierpnia 16:45 O północy w Paryżu
18:15 Żelazna Dama
20:00 Wstyd
5 sierpnia 15:00 W ciemności
17:30 Wstyd
19:30 Rzeź
7 sierpnia 18:00 Żelazna Dama
19:45 Wstyd
8 sierpnia 17:30 O północy w Paryżu
19:00 W ciemności
9 sierpnia 18:00 Wstyd
20:00 Rzeź

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 11-17 kwietnia 2014
Repertuar kin – 8-14 kwietnia
cinema111
Repertuar kin – 21-27 października

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*