cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 19 do 25 października 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
19 20 21 22 23 24 25
Bitwa pod Wiedniem (lektor) 13:30, 16:15 10:45, 13:30, 16:15 10:45, 13:30, 16:15 13:30, 16:15 13:30, 16:15 13:30, 16:15 13:30, 16:15
Bitwa pod Wiedniem (napisy) 18 18 18 18 18 18
Jesteś Bogiem 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 21 20:45
Obława 12, 16, 19, 21 12, 16, 19, 21 12, 16, 19, 21 12, 16, 19, 21 12, 16, 19, 21 12, 16, 19, 21 12, 16, 19, 21
Żółwik Sammy 2 14 14 14 14 14 14 14
Żółwik Sammy 2 3D 10 10
Pokazy specjalne
24 października 18:30 Kino Kobiet

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
19 20 21 22 23 24 25
Bestie z południowych krain 16:50 11, 17:40 11 16:15 16:30 16 16:30
Bitwa pod Wiedniem 12:45, 15:10, 19:20 12:50, 15:15, 19:25 12:50, 15:10, 19:30 12:30, 15, 19:25 12:30, 15, 19:25 11, 15:10, 19:30 12:30, 15, 19:25
Café de flore 15:20, 17:30, 19:30 11:15, 15:20, 19:30 11:10, 13:15, 17:20 13:15, 17:20, 21:50 15:20, 19:30 13:15, 17:20, 21:50 15:20, 19:30
Dwoje do poprawki 15:10 12:35 12:55 14:15 14:30 13:20 12:50
Jesteś Bogiem 21:45 16:05 21:55 21:50 21:50 21:55 21:50
Kochanek Królowej 16:10 21:40 15:50 15:50 15:50 15:50 15:50
Marina Abramović: artystka obecna 15:50, 19:35 12:10, 20 12:10, 20 14, 18:10 14:30, 18 14, 18:10 14, 20
Obława 17:35, 20:25 14:25, 20:15, 21:55 14:50, 18:15, 21:55 18, 21:45 18:15, 20 14:15, 17:45, 21:30 14:45, 18:15, 22
Samsara 14, 17:45, 21:30 14, 18:10, 21:50 14, 18:10, 21:50 20 16:20, 21:50 20 18:10, 21:50
Take This Waltz 13:20, 21:40 13:20, 17:30, 21:40 15:20, 19:30, 21:30 15:20, 19:30, 21:30 13:20, 17:30, 21:40 15:20, 19:30, 21:30 13:20, 17:30, 21:40
Whisky dla aniołów 18:30, 22 11, 18:20, 21:45 11, 16:30 17:35, 20 17:30, 19:45 17:30, 21:45 12:15, 17:35, 19:30 17:30, 20
Pokazy specjalne
23 października 20:00 Kurs na Dokument
24 października 12:15 Środa Seniora: Trójpak filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
19 20 21 22 23 24 25
Bitwa pod Wiedniem (lektor) 10, 12:45, 15:30, 18:15 10, 12:45, 15:30, 18:15 10, 12:45, 15:30, 18:15 10, 12:45, 15:30, 18:15 10, 12:45, 15:30, 18:15 10, 12:45, 15:30, 18:15 10, 12:45, 15:30, 18:15
Bitwa pod Wiedniem (napisy) 11:30, 16:45, 21 11:30, 16:45, 21 11:30, 16:45, 21 11:30, 16:45, 21 11:30, 16:45, 21 11:30, 16:45, 21 11:30, 16:45, 21
Dwoje do poprawki 17:10, 19:20, 21:30 17:10, 19:20, 21:30 17:10, 19:20, 21:30 17:10, 19:20, 21:30 17:10, 19:20, 21:30 17:10, 19:20, 21:30 17:10, 19:20, 21:30
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14 10, 14
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 3D 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15 12:15, 16:15
Epoka Lodowcowa 4 10 10 10 10 10 10 10
Epoka Lodowcowa 4 3D 12 12 12 12 12 12 12
Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Jesteś Bogiem 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20 11:40, 14:20, 15:40, 17, 18:20, 19:40, 21, 22:20
Kronika opętania 18:30, 20:30, 22:30 18:30, 20:30, 22:30 18:30, 20:30, 22:30 18:30, 20:30, 22:30 18:30, 20:30, 22:30 18:30, 20:30, 22:30 18:30, 20:30, 22:30
Madagaskar 3 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15
Madagaskar 3 3D 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17 13, 17
Merida Waleczna 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45 10:15, 14:45
Merida Waleczna 3D 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
Na tropie Marsupilami 10:45, 14:30 10:45, 14:30 10:45, 14:30 10:45, 14:30 10:45, 14:30 10:45, 14:30 10:45, 14:30
Niewierni 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30 13:10, 17:50, 20:10, 22:30
Obława 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50
Paranormal Activity 4 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30 11:50, 13:50, 16, 18:10, 20:20, 22:30
ParaNorman 10 10 10 10 10 10 10
Paryż-Manhattan 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45 15:45
Samsara 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
Savages: ponad bezprawiem 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
Skyfall pokaz nocny z 25 na 26
Ted 15:30, 19, 21:20 15:30, 19, 21:20 15:30, 19, 21:20 15:30, 19, 21:20 15:30, 19, 21:20 15:30, 19, 21:20 15:30, 19, 21:20
Uprowadzona 2 14, 16, 18, 20, 22 14, 16, 18, 20, 22 14, 16, 18, 20, 22 14, 16, 18, 20, 22 14, 16, 18, 20, 22 14, 16, 18, 20, 22 14, 16, 18, 20, 22
Whisky dla Aniołów 13:30, 17:45, 20, 22:15 13:30, 17:45, 20, 22:15 13:30, 17:45, 20, 22:15 13:30, 17:45, 20, 22:15 13:30, 17:45, 20, 22:15 13:30, 17:45, 20, 22:15 13:30, 17:45, 20, 22:15
W szczękach rekina 3D 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30 12, 16:30, 18:30, 20:30    , 22:30
Zakochani w Rzymie 14 14 14 14 14 14 14
Żółwik Summy 2 12 12 12 12 12 12 12
Żółwik Summy 2 3D 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
19 października 6. Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi
Filmy w angielskiej wersji językowej
17:00 Helvetica
18:30 Objectified
20:00 Urbanized
20 października 6. Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi
Filmy w angielskiej wersji językowej
17:00 Design the new Business
18:00 Eames: The Architect and the Painter
21 października 12:00 Mój wymyślony świat
6. Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi
Filmy w angielskiej wersji językowej
15:00 Manufactured Landscapes
16:30 Rem Koolhaas: A Kind of Architect
18:15 Czarodzieje Honoratki
22 października 17:00 Akademia Polskiego Filmu (Matka Joanna od Aniołów + Nikt nie woła)
23 października Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów – Odkrywców i Podróżników MEDIATRAVEL
18:00 Otwarcie Festiwalu Mediatravel
18:15 Jak żyje się w Gwatemalskiej Dżungli – Anna Moszko
20:00 Pamir – podróż na koniec świata – Ania i Robb Maciąg
24 października Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów – Odkrywców i Podróżników MEDIATRAVEL
16:00 Pokazy filmów konkursowych
18:00 Bezpieczna podróż – profilaktyka i medycyna podróży – dr Jacek Pluciński
19:00 Ścieżkami Inków przez Kanion Colca do źródeł Amazonki – Maciej Klósak
20:00 Fotografia podróżnicza – Elwira Szczecian
21:00 Autostopem ku wolności Wrocław – Indie – Paweł Bartnik i Aleksander Adamus
25 października Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów – Odkrywców i Podróżników MEDIATRAVEL
16:00 Pokazy filmów konkursowych
17:00 Podróż życie – Alicja Kuczkowska
18:00 Papua Korowai Batu – Kuba Urbański
19:00 Piwnym szlakiem dookoła świata
20:00 W cieniu Everestu, wspomnienie o Wadzie Rutkiewicz w 20. rocznicę zaginięcia polskiej himalaistki reżyseria: Anna T. Pietraszek – po filmie spotkanie z reżyserką
21:00 Zniewolone góry, pierwszy i jedyny wspinaczkowy film polityczny zrealizowany podczas wyprawy filmowej reżyseria: Anna T. Pietraszek – po filmie spotkanie z reżyserką

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
19 października 14:45 Zakochani w Rzymie
17:30 Turystyczny Klub Filmowy: Nowa Zelandia cz. 1
20 października 14:00 Turystyczny Klub Filmowy: Rzym
16:00 Czasy Starożytnego Rzymu: Tyberiusz Grakchus i Powstanie w Judei
21 października 11:00 Zakochani w Rzymie
16:00 Czasy Starożytnego Rzymu: Konstantyn i Upadek Rzymu
23 października 16:00 Zakochani w Rzymie 
24 października 14:30 Zakochani w Rzymie
17:00 Czasy Starożytnego Rzymu: Konstantyn i Upadek Rzymu
25 października 15:00 Zakochani w Rzymie
17:45 Turystyczny Klub Filmowy: Nowa Zelandia cz. 2

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
19 października 13:00 Projekt Nim
16:45 Długie dzieciństwo
19:00 Czekolada
20 października 15:00 Projekt Nim
17:15 Długie dzieciństwo
19:30 Zakochani w Rzymie
21 października 15:15 Długie dzieciństwo
17:30 projekt Nim
19:30 Zakochani w Rzymie
22 października 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Nowa Zelandia cz. 1
16:30 Długie dzieciństwo
19:00 Zakochani w Rzymie
23 października 12:00 Projekt Nim
14:15 Długie dzieciństwo
18:00 Indochiny
24 października 12:00 Indochiny
16:00 projekt Nim
19:15 Długie dzieciństwo
25 października 13:30 Projekt Nim
15:45 Wielcy Malarze XX Wieku: Wassily Kandinsky
20:00 Długie dzieciństwo

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
21 października 11:00 Mały Semafor prezentuje: Sekret księgi z Kells
25 października 18:00 Szalona miłość – Yves Saint Laurent

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
19 20 21 22 23 24 25
Arktyka 3D 11:15, 12:30, 13:45, 17:15, 18:30 11:15, 12:30, 13:45, 17:15, 18:30 11:15, 12:30, 13:45, 17:15, 18:30 11:15, 12:30, 13:45, 17:15, 18:30 10, 11:15, 12:30, 13:45, 17:15, 18:30 11:15, 12:30, 13:45, 17:15, 18:30 12:30, 13:45, 17:15, 18:30
Dzikie z natury 3D 10
Pod taflą oceanu 3D 11
Resident Evil: Retrybucja 3D 15, 19:45, 22 15, 19:45, 22 15, 19:45, 22 15, 19:45, 22 15, 19:45, 22 15 15, 19:45, 22

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
22 października 19:00 Popiół i Diament
23 października 19:00 La Strada
24 października 19:00 SYberiada 1
25 października 19:00 Kartoteka

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
19 20 21 22 23 24 25
Bitwa pod Wiedniem (lektor) 10:30, 13:20, 16:10 10:30, 13:20, 16:10 10:30, 13:20, 16:10 10:30, 13:20, 16:10 10:30, 13:20, 16:10 10:30, 13:20, 18 10:30, 13:20, 16:10
Bitwa pod Wiedniem (napisy) 9:15, 12:20, 15:10, 18, 19, 20:50, 21:50 9:15, 12:20, 15:10, 18, 19, 20:50, 21:50 9:15, 12:20, 15:10, 18, 19, 20:50, 21:50 9:30, 12:20, 15:10, 18, 19, 20:50, 21:50 9:15, 12:20, 15:10, 18, 19, 20:50, 21:50 9:15, 12:20, 15:10, 16:10, 19:30, 20:50, 21:40 9:15, 12:20, 15:10, 18, 19, 20:50, 21:50
Dwoje do poprawki 11:20 9:50 9:50 11:20 11:20 11:20
Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa katastrofa 9:20 9:30 9:20 9:20 9:20
Jesteś Bogiem 15:50, 18:30, 21:15 15:50, 18:30, 21:15 15:50, 18:30, 21:15 15:50, 18:30, 21:15 15:50, 18:30, 21:15 15:50, 18:30, 21:15 15:50, 18:30, 21:15, 23:59
Kronika opętania 19:30, 21:40 19:30, 21:40 19:30, 21:40 19:30, 21:40 19:30, 21:40 22:15 19:30, 21:40, 23:50
Na tropie Marsupilami 10:10, 12:45, 14:50, 17:10 10:10, 12:45, 17:10 10:10, 12:45, 14:50, 17:10 10:10, 12:45, 14:50, 17:10 10:10, 12:45, 14:50, 17:10 10:10, 12:45, 14:50, 17:10 10:10, 12:45, 14:50, 17:10
Niewierni 9:50, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 9, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 9:20, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 9:50, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 9:50, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15 9:30, 11:20, 15:15, 17:45, 20:20 9:50, 12:15, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45
Obława 9:30, 11:40, 13:50, 16, 18:20, 20:30 9:30, 11:40, 13:50, 16, 18:20, 20:30 9:30, 11:40, 13:50, 16, 18:20, 20:30 9:40, 11:45, 13:50, 16, 18:20, 20:30 9:30, 11:40, 13:50, 16, 18:20, 20:30 9:30, 11:40, 13:45, 15:50, 19:45, 21:20 9:30, 11:40, 13:50, 16, 18:20, 20:30, 22:4
Paranormal Activity 4 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20, 22:10
Paryż-Manhattan 9:10, 13:45 13:45 13:45 13:45 9:10, 13:45 9:10, 13:45 9:10, 13:45
Uprowadzona 2 17:30, 19:45, 22 17:30, 19:45, 22 17:30, 19:45, 22 17:30, 19:45, 22 17:30, 19:45, 22 17:30, 19, 22 17:30, 19:45, 22
Whisky dla aniołów 11:45, 14, 16:20, 18:40, 21 11:30, 14:50, 16:20, 18:40, 21 11:45, 14, 16:20, 18:40, 21 11:45, 14, 16:20, 18:40, 21 11:45, 14, 16:20, 18:40, 21 11:45, 14, 16:20, 18:40, 21 11:45, 14, 16:20, 18:40, 21, 23:20
W szczękach rekina 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30, 23:40
Zakochani w Rzymie 13:50
Żółwik Sammy 2 9, 13:10, 15:20 9:10, 13:10, 15:20 9, 13:10, 15:20 13:10, 15:20 9, 13:10, 15:20 9, 13:10, 15:20 9, 13:10, 15:20
Żółwik Sammy 2 3D 11 11 11 11 11 11 11
Pokazy specjalne
20 października 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
21 października 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
24 października Multibabykino: Uprowadzona 2
18:00 La Traviata z Arena di Verona
25/26 października 0:07 pokaz nocny Skyfall

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
19 października 18:00 Nietykalni
19:50 Wstyd
20 października 16:15 O północy w Paryżu
18:00 Nietykalni
20:00 Wstyd
21 października 15:15 Nietykalni
17:10 Zapiski z Toskanii
19:00 O północy w Paryżu

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 11-17 czerwca
repertuar
Repertuar kin – 27 stycznia – 2 lutego 2012
Repertuar kin – 8-14 marca 2019

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*