cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 19 do 25 kwietnia 2013 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
19 20 21 22 23 24 25
Cristiada 17 17 17 17 17 17 17
Krudowie 13 9, 13 9, 13 13 13 13 13
Krudowie 3D 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15 11, 15
Niepamięć 11, 15:30, 20:30 11, 15:30,  19:45,  22 11, 15:30,  19:45,  22 11, 15:30,  19:45,  22 11, 15:30,  19:45,  22 11, 15:30,  20,  22 11, 15:30,  19:45,  22
Straszny film 5 13:30, 18, 22:30 13:30, 18, 22:30 13:30, 18, 22:30 13:30, 18, 22:30 13:30, 18, 22:30 13:30, 18 13:30, 18, 22:30
Układ zamknięty 20 20 20 20 20
Pokazy specjalne

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
19 20 21 22 23 24 25
7 dni w Hawanie 21 13:30, 21:45 13:30, 19:40 12:15, 19:35 13:50, 21:40 19:30 12:15, 21:30
Cristiada 12:15 13:20 13:20 13:15 11:20 14:40 13:15
Hemel 20:30 18:20 20:30 20:30 20:30 20:30 18:20
Imagine 11:15, 19:15 17:40, 21:15 16, 21:50 17:40, 21:50 18:15, 21:55 21:50 19:40
Kwartet 13:15, 18:40 11:45, 18 11:45, 18 14:30, 18:25 13:15, 20:10 11:30, 16:55, 20:20 14:30, 18:30
Nieobliczalni 20:20 11:40, 15:50, 19:35 11:40, 15:50, 19:45 15:50, 20:15 11:35, 17:45 13:15, 18:40 15:50, 22
Raj: wiara 12:55, 18:20 12:55, 19:50 12, 18:50 12:55, 18:20 12:55, 18:20 12:55, 18:20 12:55, 19:50
Samotny port- miłość 14 14 14 14 14 14 14
Sekret 17:40, 21:50 17:40, 21:50 17:40, 21:50 17:40, 21:50 17:40, 21:50 17:40, 21:50 17:40, 21:50
Sugar Man 15 12:30, 16:50, 21:55 12:30, 21:55 15, 21:55 16:50, 19:45 16:50, 21:55 16:50, 20:30, 21:55
Święta czwórca 16:10, 20:25, 21:55 11:30, 16:10, 20:25 16:10, 20:25 12:30, 16:10, 20:25 16:10, 20:25, 21:55 16:10, 20:25 16:10, 20:25
Układ zamknięty 14:50, 22 16, 19:45 17:40, 21:30 16:15, 21:55 16:10 12:30, 17:20, 22 16:30, 17:40
Wszyscy w naszej rodzinie 16:30 15 14:10 16:30 15 15 15
Zanim noc nas nie rozdzieli 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10 19:10
Pokazy specjalne
24 kwietnia 13:00 Środa Seniora

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
19 20 21 22 23 24 25
Baczyński 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Drogówka 11:15, 16:15, 20:15 11:15, 16:15, 20:15 11:15, 16:15, 20:15 11:15, 16:15, 20:15 11:15, 16:15, 20:15 11:15, 16:15, 20:15 11:15, 16:15, 20:15
Imagine 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45 14, 16:15, 18:30, 20:45
Intruz 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40
Jack Pogromca Olbrzymów 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20 10:20
Jack Pogromca Olbrzymów 3D 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
Krudowie 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18
Krudowie 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15
Kwartet 13, 17:30, 19:45, 22 13, 17:30, 19:45, 22 13, 17:30, 19:45, 22 13, 17:30, 19:45, 22 13, 17:30, 19:45, 22 13, 17:30, 19:45, 22 13, 17:30, 19:45, 22
Martwe Zło 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30 16:15, 20:30, 22:30
Nieletni/ pełnoletni 15:15, 21:30 15:15, 21:30 15:15, 21:30 15:15, 21:30 15:15, 21:30 15:15, 21:30 15:15, 21:30
Nieobliczalni 15, 17:15, 19:30, 21:45 15, 17:15, 19:30, 21:45 15, 17:15, 19:30, 21:45 15, 17:15, 19:30, 21:45 15, 17:15, 19:30, 21:45 15, 17:15, 19:30, 21:45 15, 17:15, 19:30, 21:45
Niepamięć 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20
Oz: Wielki i Potężny 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
Oz: Wielki i Potężny 3D 10, 15:20, 18 10, 15:20, 18 10, 15:20, 18 10, 15:20, 18 10, 15:20, 18 10, 15:20, 18 10, 15:20, 18
Panaceum 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15
Poradnik pozytywnego myślenia 18:45, 21:15 18:45, 21:15 18:45, 21:15 18:45, 21:15 18:45, 21:15 18:45, 21:15 18:45, 21:15
Ralph Demolka 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
Spring Breakers 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45 12:45, 15, 17:15, 19:30, 21:45
Straszny film 5 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Syberiada polska 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Układ Zamknięty 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20 10:40, 13:20, 16, 18:40, 21:20
Władza 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
Zambezia 10, 12 10, 12 10, 12 10, 12 10, 12 10, 12 10, 12
Żywie Biełaruś! 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45 14, 18:15, 20:45

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
19 kwietnia Festiwal Nauki i Techniki 2013: „Nastaw ucho na…”
11:00 Spotkanie dla młodzieży z Andrzejem B. Czuldą
Nekropolis + Wpinanie księżyca
Ilustrując filmy. Sztuka plakatu Andrzeja Pągowskiego
18:00 Andrzej Pągowski. Miasto Plakatów
19:00 Druga strona plakatu 
20 kwietnia 16:00 Seans dla rodziców z dziećmi: Miłość
18:30 Miłość
21 kwietnia 12:00 Mały Kinematograf: 3, 2, 1… Cyrk! O cyfrach i liczbach, znakach i plakacie
15:00 Prawda, dobro i piękno. Film o Bohdanie Porębie + Hubal
18:00 Miłość
22 kwietnia Akademia Filmu Polskiego
17:00 Wykład dr Pauliny Kwiatkowskiej: Wodzirej  + Indeks
23 kwietnia 55 lat Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
17:00 Zestaw filmów animowanych
Spotkanie z prof. Jerzym Kucią, prowadzenie Wanda Mirowska
19:00 Lunatycy
24 kwietnia 18:00 Katastrofa w Gibraltarze
25 kwietnia 17:00 NORD FF1 + Siwa legenda
•Spotkanie z reżyserem, Bohdanem Porębą

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232  tel. 633-70-13
19 kwietnia 13:00 Turystyczny Klub Filmowy: Malta
16:00 Wszyscy w naszej rodzinie
19:15 Mistrz
20 kwietnia 15:00 Klasyka Baletu: Leo Delibes Coppelia
17:15 Wszyscy w naszej rodzinie
19:30 Mistrz
21 kwietnia 11:00 Wswzyscy w naszej rodzinie
16:30 Mistrz
19:30 Dzień kobiet
22 kwietnia 13:00 Turystyczny Klub Filmowy: Minorka
17:00 Wszyscy w naszej rodzinie
19:30 Mistrz
23 kwietnia 12:15 Dzień kobiet
14:30 Wszyscy w naszej rodzinie
17:00 Mistrz
20:00 Dzień kobiet
24 kwietnia 12:15 Dzień kobiet
14:30 Wszyscy w naszej rodzinie
17:00 Mistrz
20:00 Dzień kobiet
25 kwietnia 13:00 Jedni i drudzy
17:00 Mistrz
20:00 Wszyscy w naszej rodzinie

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105 tel. 633-70-13
19 kwietnia 12:00 Czeski sen
15:00 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
17:00 Dzień Kobiet
20 kwietnia 13:30 Film na życzenie widzów
16:00 Dzień kobiet
22 kwietnia 14:30 Dzień kobiet

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak informacji o pokazach filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
19 20 21 22 23 24 25
Dzikie z natury 3D 9, 10:15 9, 10
G.I. Joe: Odwet 3D 14, 16:30, 19, 21:30 14, 16:30, 19, 21:30 14, 16:30, 19, 21:30 14, 16:30, 19, 21:30 15, 17:30, 20, 22:30 14, 16:30, 19, 21:30 14, 16:30, 19, 21:30
Oz: Wielki i Potężny 3D (dubbing) 11:20 11:20 11:20 11:20 12:20 11:20 11:20
Pod Taflą oceanu 3D 11

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
19 kwietnia 19:00 33 sceny z życia
22 kwietnia 19:00 Dreszcze
23 kwietnia 19:00 Moja lewa stopa
24 kwietnia 19:00 Śnaidanie na Plutonie
25 kwietnia 19:00 October Baby

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
19 20 21 22 23 24 25
Daję nam rok 17:20 17:20 17:20 17:20 17:20 17:20 17:20
G.I.Joe: Odwet 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15 9:45, 12:10, 14:50, 17:30, 20:15
Imagine 12, 14:30, 17, 19:30, 21:50 12, 14:30, 17, 19:30, 21:50 12, 14:30, 17, 19:30, 21:50 12, 14:30, 17, 19:30, 21:50 12, 14:30, 17, 19:30, 21:50 14:30, 17, 19:30, 21:50 12, 14:30, 17, 19:30, 21:50
Intruz 16:20, 19, 21:40 16:20, 19, 21:40 16:20, 19, 21:40 14:10, 19, 21:40 16:20, 19, 21:40 16:20, 19 16:20, 21:10
Krudowie 9:30, 12:20, 14:40, 17 9:50, 12:20, 14:40, 17 9:50, 12:20, 14:40, 17 9, 14:30, 16:45 9:50, 12:20, 14:40, 17 9:30, 12:20, 14:40, 17 9:30, 12:20, 14:40
Krudowie 3D 10:50, 13:20, 15:40, 18 10:50, 13:20, 15:40, 18 10:50, 13:20, 15:40, 18 9:30, 12:15, 13, 18 10:50, 13:20, 15:40, 18 10:50, 13:20, 15:40, 18 10:50, 13:15, 15:30, 17:45
Mama i ja 19:30
Martwe zło 20:20, 22:30 20:20, 22:30 20:20, 22:30 21:15, 22:30 21:30 21:40 21:40
Nieobliczalni 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22 10:10, 12:20, 14:50, 19:45, 22
Niepamięć 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:20 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:20 9:30, 12:15, 15, 17:45, 20:30
Oz: Wielki i Potężny 9 9 9 9 9
Oz: Wielki i Potężny 3D
9:40, 11:20 9:40, 11:20 9:40, 11:20 11:20 9:40, 11:20 9:40, 11:20 9:40, 11:20
Panaceum 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:20
Spring breakers 11:40, 14:10, 19:20, 21:30 14:10, 19:20, 21:30 14:10, 19:20, 21:30 11:40, 16:50, 20:20 11:40, 14:10, 19:20 11:40, 14:10, 19:20, 21:30 11:40, 14:10, 19
Straszny film 5 9:15, 12:40, 14:45, 16:50, 19, 21:10 9:15, 12:40, 14:45, 16:50, 19, 21:10 9:15, 12:40, 14:45, 16:50, 19, 21:10 9:15, 11, 15:15, 17:15, 19:20, 21:20 9:15, 12:40, 14:45, 16:50, 19, 21:10 9:15, 12:40, 14:45, 16:50, 19, 21:10 9:15, 12:40, 14:45, 16:50, 19, 21:10
Układ zamknięty 13:50, 16:30, 19:10, 21:45 13:50, 16:30, 19:10, 21:45 13:50, 16:30, 19:10, 21:45 13:50, 16:30, 19:10, 21:45 13:50, 16:30, 19:10, 21:45 13:50, 16:30, 19:10, 21:45 13:50, 16:30, 19:10, 21:45
Zambezia 10 10 10 10 10 10 10
Pokazy specjalne
20 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
21 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
22 kwietnia 19:00 Koncert Andrea Bocellego „Love in Portofino”
24 kwietnia 12:00 Multibabykino: Imagine
25 kwietnia 20:00 Katy Perry: The Part of Me

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
w tym okresie brak pokazów filmowych

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
repertuar
Repertuar kin – 22-28 kwietnia 2011
cinema111
Repertuar kin – 10-16 stycznia 2014
cinema111
Repertuar kin – 26 kwietnia – 2 maja 2013

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*