repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 17 do 23 sierpnia 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
17 18 19 20 21 22 23
Dziedzictwo Bourne’a 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22
Madagaskar 3 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20
Madagaskar 3 3D 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18
Prometeusz 3D 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
17 18 19 20 21 22 23
Bez wstydu 16:35, 20 16:30, 21:40 14:40, 20 16:35, 20 14:10, 18 16, 17:40 14:10, 18
Cztery lwy 12:45, 18:10, 21:35 12:40, 14:10, 18, 19:50 12:50, 18:10, 21:35 18:10, 21:35 12:10, 17:50, 21:40 15:55, 21:30 12:10, 19:50, 21:45
Hasta la vista 12:45, 16, 21:30 12:50, 15:50, 18:10 12:50, 15:50, 18:10 16, 21:30 14:20, 17:35 14:50, 21:30 14:20, 17:35
Kuzyni 14:45, 18:20 14:50, 19:45 14:50, 19:45 14:45, 18:20 12:30, 16:25, 19:45 12:45, 18 12:30, 16:25, 19:45
Mistrz tańca powraca 14:30, 18 16:40, 20:10 16:40, 20:10 14:30, 18 16, 20:10 14:30, 18:30 16, 20:10
Mordercza opona 20:10 14:20, 21:45 14:20, 21:45 20:10 12:25, 21:45 17, 20, 21:45 12:25, 21:45
Nietykalni 14:35 14:30 16:10 14:35 16 14 16
Pina 12:10 16 15:50 14:10 14 21:35 14
Portret o zmierzchu 12:40, 16:30, 19:35, 21:45 12:30, 17:50, 21:30 12:30, 17:50, 21:30 16:30, 19:35, 21:45 14, 18:15, 21:35 12, 13, 16, 19:45 14, 18:15, 21:35
Wrong 16, 21:40 17:50 14:10, 21:40 16, 21:40 12:25, 19:45 17:35 12:25, 21:40
Yuma 14, 17:40, 19:40 12:10, 19:35, 21:35 12:10, 17:40, 19:40 17:40, 19:40 15:45, 19:35, 21:30 12, 14, 19:25 15:45, 17:50, 19:35
Pokazy specjalne
22 sierpnia 12:00 Środa Seniora: Trójpak filmowy
19:45 Letnie Kino Stylowe: Tamara i Mężczyźni
23 sierpnia 19:50 Wieczór Absurdu

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
17 18 19 20 21 22 23
Czarnobyl. Reaktor strachu 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15
Dziedzictwo Bourne’a 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15
Epoka Lodowcowa 4 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16
Epoka Lodowcowa 4 3D 13:45, 18:15 13:45, 18:15 13:45, 18:15 13:45, 18:15 13:45, 18:15 13:45, 18:15 13:45, 18:15
Faceci od kuchni 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16 11, 16
Kochanie poznaj moich kumpli 16:30, 21 16:30, 21 16:30, 21 16:30, 21 16:30, 21 16:30, 21 16:30
Madagaskar 3 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30
Madagaskar 3 3D 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 21, 22
Magic Mike 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30
Merida Waleczna 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15, 22:30
Merida Waleczna 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30
Mroczny Rycerz powstaje 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20 10, 13:20, 16:40, 18, 20, 21:20
Niesamowity Spider-Man 3D 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Nietykalni 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
Prometeusz 17, 22:20 17, 22:20 17, 22:20 17, 22:20 17, 22:20 17, 22:20 17, 22:20
Prometeusz 3D 14:20, 19:40 14:20, 19:40 14:20, 19:40 14:20, 19:40 14:20, 19:40 14:20, 19:40 14:20, 19:40
Spadaj, Tato! 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Step Up 4 Revolution 10, 14:15, 18:45 10, 14:15, 18:45 10, 14:15, 18:45 10, 14:15, 18:45 10, 14:15, 18:45 10, 14:15, 18:45 10, 14:15
Yuma 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40 10:10, 12:40, 15:10, 17:40, 20:10, 22:40
Pokazy specjalne
23 sierpnia 19:30 Ladies Night (Zakochany bez pamięci)

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
17 18 19 20 21 22 23
Cztery Lwy 19:10 19:20 20 20:30 20:30
Mistrz tańca powraca 21 16 18:30 19
Nietykalni 20 15:50, 19:40, 21:40 19:50 19:30 17, 20:50
Rzecz o mych smutnych dziwkach 17:30 21:10 16:50 18:50
Słodkich snów 18:10 17:50 18 17:30 19
Valhalla: Mroczny wojownik 17:30 17 17:10
Pokazy specjalne
17 sierpnia 21:00 Polówka – Olechów: Muzyka
19 sierpnia 21:00 Polówka – OFF Piotrkowska: Gangi Nowego Jorku
20 sierpnia 21:00 Polówka – Textorial Park: Kawa i papierosy
21 sierpnia 21:00 Polówka – Park na Zdrowiu: Chłopiec na rowerze
22 sierpnia 21:00 Polówka – Park Julianowski: Juno

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
17 sierpnia 11:00 Mały Kinematograf: Podróż do krainy animacji
21:00 Stary Rynek – Letni Kinematograf Rozrywkowy
Kinematograf + Historia kina w Popielawach
18 sierpnia 17:00 Zapiski z Toskanii
19:00 Nietykalni
19 sierpnia 12:00 Mały Kinematograf: Czytanki przed ekranem
17:00 Nietykalni
19:00 Zapiski z Toskanii
21 sierpnia 18:00 Maria Kornatowska w realizacjach TVP Łódź
22 sierpnia 1:00 Mały Kinematograf: Najpiękniejsze opowieści Kornela Makuszyńskieg
18:00 Nietykalni
23 sierpnia Dziedziniec Muzeum Kinematografii – Opowieści niesamowite
20:30 Melancholia

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
w tym terminie brak pokazów

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
17 sierpnia 16:15 Sen Nocy Letniej
18:30 Młode Wino
19 sierpnia 11:00 Oficer i dżentelmen
20 sierpnia 16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Floryda
18:30 Młode Wino
21 sierpnia 14:00 Młode Wino
16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Floryda
18:30 Oficer i dżentelmen
22 sierpnia 16:15 Młode Wino
18:30 Sen Nocy Letniej
23 sierpnia 16:15 Młode Wino
18:30 Turystyczny Klub Filmowy: Floryda

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
remont od 24 sierpnia do 5 października

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
17 18 19 20 21 22 23
Mroczny Rycerz powstaje 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15
Prometeusz 3D 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
17 18 19 20 21 22 23
2 dni w Nowym Yorku 16:05, 19:15 16:05, 19:15 17:40, 20:50 16:05, 19:15 14:30, 17:40, 20:50 15:15, 19:15 14:30, 17:40, 20:50
Cztery lwy 17:50 17:50 21 21 21 13:45, 17:50 15:45
Don Chichot 11
Hasta La Vista 21 21 15:40 17:45 15:30 21 21
Kochanie poznaj moich kumpli 15, 18:50, 20:35 15, 18:50, 20:35 15, 18:50, 20:35 15, 18:50, 20:35 15, 18:50, 20:35 15, 18:50, 20:35 15, 18:50, 20:35
Małpy w kosmosie 11 11 11 11
Mikołajek 12:45 12:45 12:45 12:45
Mistrz tańca powraca 14:05, 19:35 19:35 19:35 14:05, 19:35 19:35 19:35 14:05, 19:35
Mój przyjaciel lis 12:45
Mroczne cienie 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50
Portret o zmierzchu 15:35 15:50 17:30 15:35 13:30, 17:30 15:35 17:30
Rzecz o mych smutnych dziwkach 14:30, 17:40, 20:50 17:40, 20:50 16:05, 19:15 14:30, 17:40, 20:50 16:05, 19:15 17:40, 20:50 16:05, 19:15

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
17 18 19 20 21 22 23
Dziedzictwo Bourne’a 11:20, 12:10, 15:15, 18:15, 21:10 12:10, 15:15, 18:15, 21:10 12:10, 15:15, 18:15, 21:10 11:20, 12:10, 15:15, 18:15, 21:10 11:20, 12:10, 15:15, 18:15, 21:10 10:10, 12:10, 15:15, 18:15, 21:10 11:20, 12:10, 15:15, 18:15, 21:10
Epoka Lodowcowa 4 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30 10:15, 12:30
Kochanie poznaj moich kumpli 19:40, 21:50 19:40, 21:50 19:40, 21:50 21:30
Madagaskar 3 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 19:20
Madagaskar 3 3D 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20 10, 10:50, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20:20
Merida waleczna 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19 10, 12:15, 14:30, 16:45, 19
Merida waleczna 3D 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20
Mroczny Rycerz powstaje 14:10, 17:30, 20:30, 21 14:10, 17:30, 20:30, 21 14:10, 17:30, 20:30, 21 14:10, 17:30, 20:30, 21 14:10, 17:30, 20:30, 21 14:10, 17:30, 20:30, 21 14:10, 17:30, 20:30, 21
Prometeusz 3D 17, 21:30 17, 21:30 17, 21:30 17, 21:15 14:45, 21:30 17, 21:15 17, 21:15
Siostra twojej siostry 20:40
Spadaj, Tato 14:15, 16:50, 19:30, 22 14:15, 16:50, 19:30, 22 14:15, 16:50, 19:30, 22 14:15, 16:50, 19:30, 22 14:15, 16:50, 19:30, 22 14:15, 16:50, 19:30, 22 14:15, 16:50, 19:30, 22
Step Up 4 Revolution 3D 14:45, 21:15 14:45, 21:15 14:45, 21:15 14:45, 19:40, 22 17:30 14:45, 21:30 14:45, 21:30
Yuma 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 21:15 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Pokazy specjalne
18 sierpnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
19 sierpnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
21 sierpnia 20:00 Kino Na Obcasach: Siostra twojej siostry
22 sierpnia 12:00 Multibabykino: Yuma
20:00 Future Shorts Lato 2012
23 sierpnia 20:00 Bob Marley – One Love

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
17 sierpnia 19:00 Rzeź
20:15 Zapiski z Toskanii
18 sierpnia 15:00 O północy w Paryżu
16:30 Zapiski z Toskanii
18:15 Żelazna Dama
20:10 Wstyd
19 sierpnia 15:45 Wstyd
17:45 Zapiski z Toskanii
19:30 Sponsoring
21 sierpnia 17:30 Żelazna Dama
19:15 W ciemności
22 sierpnia 17:30 Wichrowe Wzgórza
19:45 Wstyd
23 sierpnia 18:00 Zapiski z Toskanii
19:45 Sponsoring

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 16-22 listopada
repertuar
Repertuar kin – 5-11 sierpnia 2011
repertuar
Repertuar kin 25 czerwca – 1 lipca 2010

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*