Repertuar kin – 14-20 września 2012

repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 14 do 20 września 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
14 15 16 17 18 19 20
Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł 11:30, 15:30 11:30, 15:30 11:30, 15:30 11:30, 15:30 11:30, 15:30 11:30, 15:30 11:30, 15:30
Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł 3D 9:30, 13:30, 17:30 9:30, 13:30, 17:30 9:30, 13:30, 17:30 9:30, 13:30, 17:30 9:30, 13:30, 17:30 9:30, 13:30, 17:30 9:30, 13:30, 17:30
Merida waleczna 9 9 9 9 9 9 9
Niezniszczalni 2 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
Pamięć absolutna 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45
Resident Evil: Retrybucja 3D 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21 11, 13:30, 16, 18:30, 21

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
14 15 16 17 18 19 20
Akacje 13:30 13:30 13:30 13:30 21:50 13:35 14:$0
Alpy 21:40 15 18:20 20 13:35 21:45 16:10
Hotel Marigold 17 13, 17 12:45, 17 13, 17 13:45, 21:55 13, 18:15
Jak to jest 16 16 16
Misiaczek 15, 16:40, 18:20, 20 11:45, 16:40, 18:20, 20, 21:35 11:45, 16:40, 20, 21:35 15, 16:40, 18:20, 20 15:10, 16:50, 18:30, 20:10 12:15, 15:10, 18:30, 20:10 14:45, 17:45
Pina 14 12
Raj: miłość 13:30, 17:30, 21:30 11:30, 13:45, 15:50, 19:40 11:10, 13:15, 15:30, 21:15 15:40, 17:50, 21:35 13:30, 15:40, 17:50 15, 17:10, 19:20 16:20, 19:25, 21:35
Siostra twojej siostry 16, 20:15 14:40, 16:20 13:50, 15:30 13:45, 15:15, 21:40 13:15, 17:30 18:30, 20:10 14:10, 15:45, 17:30
W drodze 17:45, 19:15 12:15, 19:25, 21:55 17:15, 19:15 15:30, 19:15 15, 19:15 14, 21:50 19:10, 21:40
Wieczór panieński 15:45, 19:45, 21:50 11:20, 18, 20:10, 21:50 11, 15, 17:45, 19:30, 21:50 14, 20, 21:40 18:15, 20, 21:35 13:20, 16:50, 20:25, 21:35 18:15, 20:15, 21:50
Zakochani w Rzymie 13, 15, 21:45 15:10, 18:10, 21:50 15, 19:45, 21:45 18, 21:45 19:55, 21:45 16:30, 22 14, 19:55, 21:55
Pokazy specjalne
19 września 12:15 Środa Seniora: Trójpak filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
14 15 16 17 18 19 20
Dwoje do poprawki 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15
Dziedzictwo Bourne’a 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 12:15, 16:15, 18:15 12:15, 16:15, 18:15 12:15, 16:15, 18:15 12:15, 16:15, 18:15 12:15, 16:15, 18:15 12:15, 16:15, 18:15 12:15, 16:15, 18:15
Dzwoneczek i Sekret Magicznych Skrzydeł 3D 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15 10:15, 14:15
Epoka Lodowcowa 4 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
Epoka Lodowcowa 4 3D 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16 11:30, 16
Madagaskar 3 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40 11, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
Madagaskar 3 3D 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 10, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40
Merida Waleczna 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18 11:15, 13:30, 15:45, 18
Merida Waleczna 3D 10, 12:15, 14:30, 16:45 10, 12:15, 14:30, 16:45 10, 12:15, 14:30, 16:45 10, 12:15, 14:30, 16:45 10, 12:15, 14:30, 16:45 10, 12:15, 14:30, 16:45 10, 12:15, 14:30, 16:45
Mroczny Rycerz powraca 11:45, 18, 21:15 11:45, 18, 21:15 11:45, 18, 21:15 11:45, 18, 21:15 11:45, 18, 21:15 11:45, 18, 21:15 11:45, 18, 21:15
Niezniszczalni 2 17:20, 19:30, 21:40 17:20, 19:30, 21:40 17:20, 19:30, 21:40 17:20, 19:30, 21:40 17:20, 19:30, 21:40 17:20, 19:30, 21:40 17:20, 19:30, 21:40
Odwróceni Zakochani 15, 20:10, 22:30 15, 20:10, 22:30 15, 20:10, 22:30 15, 20:10, 22:30 15, 20:10, 22:30 15, 20:10, 22:30 15, 20:10, 22:30
Pamięć Absolutna 12:15, 17, 19:30, 22 12:15, 17, 19:30, 22 12:15, 17, 19:30, 22 12:15, 17, 19:30, 22 12:15, 17, 19:30, 22 12:15, 17, 19:30, 22 12:15, 17, 19:30, 22
Prometeusz 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
Resident Evil: Retrybucja 3D 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15, 21:30
Siostra Twojej Siostry 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
Spadaj Tato 22 22 22 22 22 22 22
Ted 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20 10:40, 13, 15:20, 17:40, 20, 22:20
W drodze 10, 15:15, 19, 21:45 10, 15:15, 19, 21:45 10, 15:15, 19, 21:45 10, 15:15, 19, 21:45 10, 15:15, 19, 21:45 10, 15:15, 19, 21:45 10, 15:15, 19, 21:45
Wieczór panieński 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30 10:45, 14:45, 18:30, 20:30, 22:30
Yuma 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10 20:10
Zakochani w Rzymie 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
14 15 16 17 18 19 20
Alpy 18:10 20:50 21:30 21:50
Kuzyni 16:50 17:30 21:30 16:30
Misiaczek 20 18:40 20:40 20 16:40
Musimy porozmawiać o Kevinie 19:30 21:30
Raj: Miłość 20:20 20:20 20:30 19:20 16:40 19:40 19:50
Wstyd 18:20 19 19:40
Żniwa 17
Pokazy specjalne
16 września 18:00 Łódź Czterech Kultur: Otwarcie projektu
19:20 Ł4K: Max by Marcel
17 września 17:00 Łódź Czterech Kultur: „Le Plaisir”/„Dom Pani Tellier
18 września 17:00 Łódź Czterech Kultur: „Smutek i Litość”
19 września 17:00 Łódź Czterech Kultur:  „Reporterzy wojenni”/„Veillées d’armes” cz.1
20 września 17:00 Łódź Czterech Kultur:  „Reporterzy wojenni”/„Veillées d’armes” cz.2

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
14 września 18:00 Lęk wysokości
19:30 Czarodzieje Honoratki
15 września 17:00 Czarodzieje Honoratki
19:00 Lęk wysokości
16 września 12:00 Janusz Korczak w Małym Kinematografie
17:00 W ciemności
19:30 Czarodzieje Honoratki
18 września 18:00 Czarodzieje Honoratki
19 września 18:00 Obcy – gatunki inwazyjne w Polsce
20 września 18:00 Lęk wysokości
19:30 Czarodzieje Honoratki

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
18 września 17:00 Czajkowski
19 września 17:00 Turystyczny Klub Filmowy: Kanada Wschodnia
20 września 17:00 Operetki Johanna Straussa: Wiedeńska Krew

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
14 września 14:45 Bez wstydu
17:15 Moskwa, Belgia
19:30 Pocałunek Jessiki Stein
15 września 17:00 Bez wstydu
19:00 Moskwa, Belgia
16 września 17:00 Bez wstydu
19:00 Moskwa, Belgia
17 września 15:15 Bez wstydu
17:15 Moskwa, Belgia
19:30 Turystyczny Klub Filmowy: Kanada Wschodnia
18 września 13:15 Pocałunek Jessiki Stein
15:30 Moskwa, Belgia
19:30 Bez wstydu
19 września 15:00 Moskwa, Belgia
19:30 Bez wstydu
20 września 15:00 Bez wstydu
19:00 Moskwa, Belgia

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
remont od 24 sierpnia do 5 października

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
14 15 16 17 18 19 20
Dzikie z natury 3D 10:30
Hubble 3D 10:30
Pamięć absolutna 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:!5 13:!5
Resident Evil: Retrybucja 3D 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30 11, 15:45, 18, 20:15, 22:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
14 15 16 17 18 19 20
zmiana właściciela

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
14 15 16 17 18 19 20
Dwoje do poprawki 10:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:45 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:45 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:45 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:45 11:30, 13:50, 16:10, 18:10, 20:45 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:45 11:30, 13:45, 16:10, 18:30, 20:15
Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł 10:15, 12:15, 16:15 10:15, 12:15, 16:15 10:15, 12:15, 16:15 10:15, 12:15, 16:15 10:15, 12:15, 16:15 10:15, 12:15, 16:15 12:15, 17:50
Dzwoneczek i sekret magicznych skrzydeł 3D 14:15, 18:10 14:15, 18:10 14:15, 18:10 14:15, 18:10 14:15, 17:40 14:15, 18:10 10:15, 14:15, 15:40
Epoka Lodowcowa 4 9:15 9:15
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:10 9:15 9:15 9:15 10:10 9:15 9:15
Madagaskar 3 10:50, 15:10 10:50, 15:10 10:50, 15:10 10:50, 15:10 10:50, 15:10 10:40 11:10
Madagaskar 3 3D 9:50, 13 9:50, 13 9:50, 13 9:50, 13 9:50, 13 9:50, 12:50 9:50, 13:20
Merida Waleczna 9, 12:20 9, 12:20 9, 12:20 9, 12:20 9, 12:20 9, 12:20 9, 12:20
Merida Waleczna 3D 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45 10, 14:45
Mroczny Rycerz powstaje 9:50 9:10 9:10 9:50 9:50 9:50
Niezniszczalni 2 17:20, 19:45, 22:10 17:20, 19:45, 22:10 17:20, 19:45, 22:10 17:20, 19:45, 22:10 19:45, 22:10 17:20, 19:45, 22:10 19:45, 22:10
Odwróceni zakochani 13:20, 15:50, 18:20, 21 13:20, 15:50, 18:20, 21 13:20, 15:50, 18:20, 21 13:20, 15:50, 18:20, 21 13:20, 15:50, 18:20, 21 13:20, 15:50, 18:20, 21 13:20, 15:50, 18:20, 21
Pamięć absolutna 16:40, 19:15, 22 16:40, 19:15, 22 16:40, 19:15, 22 16:40, 19:15 16:40, 19:15, 22 16:40, 19:15, 22 16:40, 19:15, 22
Resident Evil: Retrybucja 3D 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30 11:20, 14, 16:30, 19, 21:30
Spadaj tato 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45
Ted 11:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:20 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30 10:30, 13, 15:30, 18, 20:30
W drodze 12:20, 15:20, 18:15, 21:15 12:20, 15:20, 18:15, 21:15 12:20, 15:20, 18:15, 21:15 12:20, 15:20, 18:15, 21:15 12:20, 15:20, 18:15, 21:15 12:20, 15:20, 18:15, 21:15 12:20, 15:20, 18:15, 21:15
Wieczór panieński 12:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45 12:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45 12:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45 12:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45 12:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45 11:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45 12:10, 14:30, 17:15, 19:30, 21:45
Zakochani w Rzymie 12:30, 15, 17:30, 20 12:30, 15, 17:30, 20 12:30, 15, 17:30, 20 12:30, 15, 17:30, 20:15 12:30, 15, 17:30, 20 15, 17:30, 20 17:30, 20
Yuma 20:15 20:15 20:15 10, 22 20:30 20:15 20:45
Pokazy specjalne
15 września 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
16 września 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
17 września 20:00 chcecicospowiedziec – pokaz filmu zespołu Muchy
18 września 19:00 Opera On Ice
19 września 12:00 Multibabykino: Pamięć absolutna
20 września 16:00 Opera On Ice
18:00 79TH. Town Tour 2012

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
14 września 18:30 Zapiski z Toskanii
20:15 Nietykalni
15 września 15:00 Rzeź
16:20 Zapiski z Toskanii
18:10 Nietykalni
20:00 Ostatnia miłość na Ziemi
16 września 15:45 Zapiski z Toskanii
17:30 Nietykalni
19:15 Ostatnia miłość na Ziemi
18 września 18:00 Nietykalni
19:50 Wstyd
19 września 18:00 Ostatnia miłość na Ziemi
19:45 Nietykalni
20 września 18:00 Nietykalni
19:45 Wstyd

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pomóż nam

Strefa filmu

Repertuar kin

Zobacz na co warto iść do kina. Więcej »

Premiery

Nie zapomnij o najciekawszych premierach filmów. Więcej »

Informator

ABC każdego miłośnika filmu. Adresy, ceny biletów, itp. Więcej »

Polecamy