cinema111Poniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 12 do 18 kwietnia 2013 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
12 13 14 15 16 17 18
Cristiada 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
Intruz 11:30, 19:15, 21:45 11:15, 17, 22:15 11:30, 19:15, 21:45 11:30, 19:15, 21:45 11:30, 19:15, 21:45 11:30, 19:15, 21:45 11:30, 19:15, 21:45
Krudowie 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16 12, 16
Krudowie 3D 14, 18  10, 14, 18 10, 14, 18  14, 18 14, 18 14  14, 18
Układ zamknięty 14, 20, 22:30 13:45, 20, 22:30 14, 20, 22:30 14, 20, 22:30 14, 20, 22:30 14, 22:15 14, 20, 22:30
Pokazy specjalne
17 kwietnia 18:30 Kino Kobiet (Zamieszkajmy razem)

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
12 13 14 15 16 17 18
Cristiana 13:35 10:45, 12:30 10, 11:10, 14:05 15:40 12 14:10
Imagine 16:10, 21:45 15, 22:10 15:50, 19:35 14:20, 19:55 18:20, 21:45 12:25, 16:15, 19:50 16, 21:40
Kwartet 16:10, 20 13:15, 15, 20:30 12:25, 16:30, 17:45, 20:10 18:15, 20, 21:50 14, 16:40, 20:10 14:30, 20:15, 21:40 12:30, 14:15, 16:35, 20:15
Raj: wiara 15:40, 19:45 16, 21:40 13:30, 16, 21 15:40, 19:45 15:30, 19:25 15:40, 19:45 15:40, 19:45
Samotny port – miłość 19:45 13:30, 21:50 21:40 19:45 21:20 19:45 19:45
Samsara 12:10 12:30 21:50
Spring breakers 14:25, 18 10:50, 18:55 10:50, 21:30 12:45, 18:20 12:20, 15:45 14:20, 18:10 12:35, 18
Sugar Man 13:40, 16:45 12, 17, 20:15 12, 14:15 13:40, 16:45 14 12:15, 13:40, 16:45 21:50 13:40, 16:45, 21:50
Święta czwórca 15:15, 18:15, 21:55 15:40, 18:50, 20:10 11, 15:35, 20:10 15:15, 18:15, 21:55 14, 15:30, 21:30 12:10, 15:15, 18:15, 21:55 15:15, 18:15, 21:55
Triszna. Pragnienie miłości 21:50 14
Układ zamknięty 18, 19:40, 21:40 16:50, 21:30 13:40, 18:10, 21:50 16:20, 21:40 17:25, 19:35, 21:50 16, 18:10, 21:55 18:15, 19:40, 22
Wszyscy w naszej rodzinie 13:45, 17:50 18:10 18:10 13:45, 17:50 17:30 13:45, 17:50 13:45, 17:50
Pokazy specjalne
13-14 kwietnia Cinema Italia Oggi – nowe kino włoskie
16 kwietnia 14:00 I edycja nagrody honorowej Świadek historii
17 kwietnia 13:00 Środa Seniora

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
12 13 14 15 16 17 18
Baczyński 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15
Django 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45 20:45
Drogówka 12, 16:30, 19, 21:30 12, 16:30, 19, 21:30 12, 16:30, 19, 21:30 12, 16:30, 19, 21:30 12, 16:30, 19, 21:30 12, 16:30, 19, 21:30 12, 19, 21:30
Imagine 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 18:50, 21
Intruz 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40 11, 13:40, 16:20, 19, 21:40
Jack Pogromca Olbrzymów 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15 10:15, 15:15
Jack Pogromca Olbrzymów 3D 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45 12:45, 17:45
Krudowie 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15 10:15, 12:30, 14:45, 17, 19:15
Krudowie 3D 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15 11:15, 13:30, 15:45, 18, 20:15
Kwartet 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22 13, 15:15, 17:30, 19:45, 22
Martwe Zło 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Nieletni/ pełnoletni 12:30, 16:30, 18:40, 22:30 12:30, 16:30, 18:40, 22:30 12:30, 16:30, 18:40, 22:30 12:30, 16:30, 18:40, 22:30 12:30, 16:30, 18:40, 22:30 12:30, 16:30, 18:40, 22:30 12:30, 16:30, 18:40, 22:30
Nieobliczalni 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15 11, 13:15, 15:30, 17:45, 20, 22:15
Ostatni egzorcyzm. Część 2 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
Oz: Wielki i Potężny 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20 10, 15:20
Oz: Wielki i Potężny 3D 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18 12:40, 18
Polowanie 14 14 14 14 14 14 14
Poradnik pozytywnego myślenia 13:30, 18:30, 21:15 13:30, 18:30, 21:15 13:30, 18:30, 21:15 13:30, 18:30, 21:15 13:30, 18:30, 21:15 13:30, 18:30, 21:15 13:30, 18:30, 21:15
Ralph Demolka 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
Spring Breakers 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45 11, 15, 17:15, 19:30, 21:45
Syberiada polska 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
Święta czwórca 14:30, 20:45 14:30, 20:45 14:30, 20:45 14:30, 20:45 14:30, 20:45 14:30, 20:45 14:30, 20:45
Układ Zamknięty 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20 11:40, 14:20, 17, 19:40, 22:20
Władza 16:10, 20:15, 22:30 16:10, 20:15, 22:30 16:10, 20:15, 22:30 16:10, 20:15, 22:30 16:10, 20:15, 22:30 16:10, 20:15, 22:30 16:10, 20:15, 22:30
Zambezia 10:15, 13 10:15, 13 10:15, 13 10:15, 13 10:15, 13 10:15, 13 10:15, 13
Życie Pi 3D (dubbing) 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Kino zostało zamknięte

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
12 kwietnia 18:00 Moja ulica
19:30 Dom na kółkach
13 kwietnia 16:00 Dom na kółkach
18:00 Moja ulica
19:30 Dom na kółkach
14 kwietnia 12:00 Mały Kinematograf – Mój wymyślony świat
16:30 Moja ulica
18:00 Dom na kółkach
15 kwietnia Akademia Filmu Polskiego
17:00 Wykład prof. Piotra Zwierzchowskiego + Człowiek z marmuru
16 kwietnia 18:00 Perskie ocalenie + spotkanie z Andrzejem B. Czuldą
17 kwietnia 18:00 Dyskusyjny Klub Filmowy: Windą na szafot
18 kwietnia Festiwal Nauki i Techniki 2013
16:.30 Warsztaty Nastaw ucho na miasto
18:30 Spotkanie z Andrzejem B. Czuldą + Bajki z krainy pieców

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232  tel. 633-70-13
12 kwietnia 15:15 Zamieszkajny razem
17:30 Tabu
20:00 Gambit, czyli jak ograć króla
13 kwietnia 12:45 Zamieszkajny razem
15:00 Klasyka baletu: Adolphe Adam – Giselle
17:15 Tabu
19:30 Gambit, czyli jak ograć króla
14 kwietnia 17:30 Gambit, czyli jak ograć króla
19:30 Zamieszkajny razem
15 kwietnia 12:00 Tabu
17:00 Gambit, czyli jak ograć króla
19:00 Zamieszkajny razem
16 kwietnia 13:15 Zamieszkajny razem
16:30 Gambit, czyli jak ograć króla
20:00 Tabu
17 kwietnia 12:00 Tabu
16:30 Zamieszkajny razem
20:00 Gambit, czyli jak ograć króla
18 kwietnia 13:45 Zamieszkajny razem
16:00 Tabu
18:30 Turystyczny Klub Filmowy: Korsyka
20:00 Gambit, czyli jak ograć króla

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105 tel. 633-70-13
12 kwietnia 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Korsyka
16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Sardynia
13 kwietnia 16:00 Turystyczny Klub Filmowy: Malta
18:00 October Baby
14 kwietnia 11:00 Tabu
16:30 Turystyczny Klub Filmowy: Sycylia
15 kwietnia 14:30 Turystyczny Klub Filmowy: Sardynia
16 kwietnia 15:30 Turystyczny Klub Filmowy: Majorka
17:30 Jedni i drudzy
17 kwietnia 14:30 Klub Filmowy Trzeciego Wieku
17:30 Turystyczny Klub Filmowy: Majorka

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
w tym okresie brak informacji o pokazach filmowych

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
12 13 14 15 16 17 18
G.I. Joe: Odwet 3D 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30 11:30, 14, 16:30, 19, 21:30
Pod Taflą Oceanu 3D 10:15

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
Kino zostało zamknięte

KINO PWSFTviT
facebook fanpage ul. Targowa 61/63 – sala projekcyjna A w Rektoracie (wstęp wolny)
12 kwietnia 19:00 9 i 1/2 tygodnia
15 kwietnia 19:00 Kobieta samotna
16 kwietnia 19:00 Dzień kobiet + spotkanie z Marią Sadowską
17 kwietnia 19:00 Sportowe życie
18 kwietnia 19:00 Głód

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
12 13 14 15 16 17 18
Daję nam rok 16:50, 19, 21:15, 23:45 16:50, 20:20 16:50, 20:20 16:50, 20:20 20:20 16:50
G.I.Joe: Odwet 3D 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30
Imagine 12, 14:30, 17, 19:30, 22 12, 14:30, 17, 19:30, 22 12, 14:30, 17, 19:30, 22 12, 14:30, 17, 19:30, 22 13, 15:30, 17, 19:30, 22 12, 14:30, 17, 19:30, 22 13, 15:30, 17, 19:30, 22
Intruz 9, 11:45, 14:30, 17:20, 20:10 9, 11:45, 14:30, 17:20, 20:10 9, 11:45, 14:30, 17:20, 20:10 9, 11:45, 14:30, 17:20, 20:10 9, 11:45, 14:30, 17:20, 20:10 9, 11:45, 14:30, 17:45, 20:30 9, 11:45, 14:30, 17:20, 20:10
Jack pogromca olbrzymów 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45 9:45
Krudowie 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18 10:20, 11, 13:15, 15:30, 17:45 10:20, 11, 13:20, 15:40, 18
Krudowie 3D 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19 9:40, 12, 14:20, 16:40, 19
Lot 21:40 21:40 21:40 21:40
Martwe zło 9:30, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50, 23:59 9:30, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 9:30, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 9:30, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 9:30, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 9:30, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50 9:30, 13:10, 15:20, 20:20, 21:20
Nieobliczalni 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15, 22:50 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 14:45, 17:15, 19:45, 22:15 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15
Oz: Wielki i Potężny 9:15 9:15 9:15 9:15 10:15 9:15 10:15
Oz: Wielki i Potężny 3D
11:30, 14:15 14:15 14:15 11:30, 14:15 11:30, 14:15 11:30 11:30, 14:15
Panaceum 21:20
Spring breakers 9:20, 12:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30, 23:40 12:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30 12:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30 9:20, 12:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30 9:20, 12:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30 9:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30 9:20, 12:20, 14:40, 17, 19:15, 21:30
Układ zamknięty 9:45, 12:40, 16:10, 18:45, 20:30, 23:10 9:45, 12:40, 15:15, 17:50, 19, 20:30, 21:20 9:45, 12:40, 15:15, 17:50, 19, 20:30, 21:20 9:45, 12:40, 15:15, 17:50, 19, 20:30, 21:20 9:45, 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 9:20, 12:40, 15:15, 17:50, 19, 20:30, 21:20 9:45, 12:40, 15:15, 17:50, 20:30
Zambezia 9 9 9 9 9 9 9
Pokazy specjalne
12 kwietnia 22:00 ENEMEF: Noc ekranizacji
13 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
14 kwietnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
16 kwietnia 20:00 Kino na obcasach: Panaceum
20:00 Koncert Queen
17 kwietnia 12:00 Multibabykino: –
18:00 Otwarcie sezonu motocyklowego

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
w tym okresie brak pokazów filmowych

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Repertuar kin – 26 lutego – 4 marca
Repertuar kin – 19-25 lipca 2019
cinema111
Repertuar kin – 7-13 sierpnia

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*