repertuarPoniżej zamieszczamy repertuary łódzkich kin, w terminie od 10 do 16 sierpnia 2012 roku.

 

KINO BAŁTYK
www.heliosnet.pl ul. Narutowicza 20 rezerwacja tel. 630-36-03 (indywidualna), 632-35-87 (grupowa)
10 11 12 13 14 15 16
Dziedzictwo Bourne’a
10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22 10:45, 13:30, 16:15, 19, 22
Madagaskar 3 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20 12, 16, 20
Madagaskar 3 3D
10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18 10, 14, 18
Prometeusz 3D 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45

KINO CHARLIE
www.charlie.pl ul. Piotrkowska 203/205 rezerwacja tel. 636-00-2392
10 11 12 13 14 15 16
Bez wstydu 12:40, 16:10, 19:40, 21:30 12:40, 18, 19:35 14:50, 19:35, 21:40 18, 19:35 12:40, 16:10, 19:40, 21:30 15, 19:35, 21:40 12:40, 16:10, 19:40, 21:30
Chwała dziwkom 14 13:45 21:25 14 13:45 21:25 14
Cztery Lwy po 23:59 20
Długie dzieciństwo 14:30, 18:15 15, 18:15 15:45 14:30, 18:15 15, 18:15 15:45 14:30, 18:15
Hasta la vista 16:10, 19:30 17:35, 21:25 14:40, 19:20 16:10, 19:30 17:35, 21:25 14:40, 19:20 16:10, 19:30
Kuzyni 12:45, 17:45, 21:35 15:50, 19:40, 21:30 14, 17:30, 18:10 12:45, 17:45, 21:35 15:50, 19:40, 21:30 14, 17:30, 18:10 12:45, 17:45, 21:35
Mistrz tańca powraca 12:35, 20, 21:30 12:15, 16:50, 20 13:10, 16:40, 20 12:35, 20, 21:30 12:15, 16:50, 20 13:10, 16:40, 20 12:35, 20, 21:30
Mroczny Rycerz powstaje 17, 21:10 15:40, 21:10 16:40, 21:10 15:20, 21:10 17, 21:10 16:40, 21:10 17, 21:10
Nietykalni 17:40 14:10 14:40 14:10 17:40 14:40 17:40
Pina 14:15 12:10, 16:10 12:50, 16:20 16:10 14:15 12:50 14:15
Roman Polański. Moje życie 16:10 13:20 21:30 16:10 13:20 13, 18:10 16:10
Wrong 13:30, 15:15, 19:50 14, 18:30, 20:15 13:10, 18:15, 20 13:40, 18:15 13:30, 15:15, 19:50 16:30, 18:15, 20 13:30, 15:15, 19:50
Pokazy specjalne
11 sierpnia 22:00 Rozerwij się – Nocny Maraton Filmowy
15 sierpnia 13:30 Środa Seniora: Trójpak filmowy

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
10 11 12 13 14 15 16
Bez wstydu
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45
Czarnobyl. Reaktor strachu 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30
Dziedzictwo Bourne’a 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15 11:15, 14, 16:45, 19:30, 22:15
Epoka Lodowcowa 4 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 11:20, 13:30, 15:40, 17:50 11:20, 13:30, 15:40, 17:50
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19
Faceci od kuchni 13:30, 18:30 13:30, 18:30 13:30, 18:30 13:30, 18:30 13:30, 18:30 13:30, 18:30 13:30, 18:30
Kochanie poznaj moich kumpli 10, 14:20, 20:40 10, 14:20, 20:40 10, 14:20, 20:40 10, 14:20, 20:40 10, 14:20, 20:40 10, 14:20, 20:40 10, 14:20, 20:40
Madagaskar 3 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30 10:40, 12:50, 15, 17:10, 19:20, 21:30
Madagaskar 3 3D 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22 10, 11:10, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22
Magic Mike 11, 16, 20 11, 16, 20 11, 16, 20 11, 16, 20 11, 16, 20 11, 16, 20 11, 16, 20
Mroczny Rycerz powstaje 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20 11:20, 13:40, 14:40, 17, 18, 20:20, 21:20
Niesamowity Spider-Man 3D 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
Nietykalni 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15 21:15
Prometeusz 13, 15:40, 18:20, 21 13, 15:40, 18:20, 21 13, 15:40, 18:20, 21 13, 15:40, 18:20, 21 13, 15:40, 18:20, 21 13, 15:40, 18:20, 21 13, 15:40, 18:20, 21
Prometeusz 3D 14:20, 17, 19:40, 22:20 14:20, 17, 19:40, 22:20 14:20, 17, 19:40, 22:20 14:20, 17, 19:40, 22:20 14:20, 17, 19:40, 22:20 14:20, 17, 19:40, 22:20 14:20, 17, 19:40, 22:20
Roman Barbarzyńca 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
Step Up 4 Revolution 12:15, 16:30, 18:45, 21 12:15, 16:30, 18:45, 21 12:15, 16:30, 18:45, 21 12:15, 16:30, 18:45, 21 12:15, 16:30, 18:45, 21 12:15, 16:30, 18:45, 21 12:15, 16:30, 18:45, 21
Yuma 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30 10, 12:30, 15, 17:30, 20, 22:30

KINO CYTRYNA
www.kinocytryna.pl ul. Pomorska 39/41 tel. 632-02-68 lub 660-477-834
Pokazy specjalne
10 sierpnia 21:00 Polówka – Olechów: Akumulator 1
12 sierpnia 21:00 Polówka – OFF Piotrkowska: Chińska szkatułka
13 sierpnia 21:00 Polówka – Textorial Park: Nie lubię poniedziałku
14 sierpnia 21:00 Polówka – Park na Zdrowiu: 80 milionów
15 sierpnia 21:00 Polówka – Park Julianowski: Kinsey

KINEMATOGRAF
www.kinomuzeum.pl pl. Zwycięstwa 1  tel. 674-09-57
10 sierpnia 11:00 Mały Kinematograf: W królestwie animacji
21:00 Stary Rynek – Letni Kinematograf Rozrywkowy
Podwójne życie Weroniki
11 sierpnia 18:00 Jiro śni o sushi
19:30 Rozstanie
12 sierpnia 12:00 Mały Kinematograf: Czytanki przed ekranem: Król Maciuś Pierwszy
17:00 Jiro śni o sushi
18:30 Rozstanie
14 sierpnia 18:00 Jiro śni o sushi
16 sierpnia Dziedziniec Muzeum Kinematografii
20:30 Kwaidan, czyli opowieści niesamowite

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO STUDYJNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 105  tel. 633-70-13
w tym terminie brak pokazów

ŁÓDZKI DOM KULTURY – KINO KAMERALNE
www.ldk.lodz.pl ul. Traugutta 18 sala 232 tel. 633-70-13
10 sierpnia 15:45 Cezar i Keopatra
18:30 Wycieczkowicze
13 sierpnia 16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Kalifornia
18:30 Wycieczkowiecz
14 sierpnia 14:00 Wycieczkowicze
16:15 Turystyczny Klub Filmowy: Kalifornia
18:30 Cezar i Kleopatra
16 sierpnia 16:00 Wycieczkowiecz
18:30 Turystyczny Klub Filmowy: Kalifornia

KINO MuBa
www.se-ma-for.com ul.  Tuwima 54 B. 24 tel. 42 681-54-74
remont od 24 sierpnia do 5 października

IMAX ŁÓDŹ
www.kinoimax.pl ul. Drewnowska 58 rezerwacja tel. 664-64-64 (indywidualna), 664-64-46 (grupowa)
10 11 12 13 14 15 16
Mroczny Rycerz powstaje
13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15 13:15, 19, 22:15
Prometeusz 3D 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30 10:45, 16:30

KINO POLONIA
www.kinopolonia.com.pl ul. Piotrkowska 67 rezerwacja tel. 630-02-15
10 11 12 13 14 15 16
2 dni w Nowym Yorku 15:30, 19 17:15, 20:35 15:30, 19:05 17:15, 20:35 15:30, 19:05 17:15, 20:35 15:30, 19:05
Czerwony katurek. Prawdziwa historia
11
Don chichot 11 11 11 11
Hasta La Vista 13:25, 17:10 17:05 20:50 17:05 20:50 17:05 20:50
Kochanie poznaj moich kumpli 17:15, 20:35 15:20, 18:50 17:15, 20:40 15:20, 18:50 17:15, 20:40 15:20, 18:50 17:15, 20:40
Łowcy głów 17:05, 21 15, 19:15 17:10, 21 15, 19:15 17:10, 21 15, 19:15 17:10, 21
Milionerzy 12:45
Mistrz tańca powraca 20:45 20:50 17:50 20:50 17:50 20:50 17:50
Mój przyjaciel lis 12:45 12:45 12:45 12:45
Mroczne cienie 14:55, 18:55 17:10, 21 15, 19 17:10, 21 15, 19 17:10, 21 15, 19
Rzecz o mych smutnych dziwkach 15:25, 19:10 15:25, 19:10 16:15, 19:15 15:25, 19:10 16:15, 19:15 15:25, 19:10 16:15, 19:15

SILVER SCREEN
www.silverscreen.com.pl ul. Piłsudskiego 5 rezerwacja tel. 299-71-10 (indywidualne) 299-71-24 (grupowe)
10 11 12 13 14 15 16
Czarnobyl. Reaktor strachu 22 22 22 15:10
Dziedzictwo Bourne’a 11:40, 12:20, 15:30, 18:30, 21:20 11:40, 12:20, 15:30, 18:30, 21:20 11:40, 12:20, 15:30, 18:30, 21:20 11:40, 12:20, 15:30, 18:30, 21:20 11:40, 12:20, 15:30, 18:30, 21:20 12:20, 15:30, 18:30, 21:20 11:40, 12:20, 15:30, 18:30, 21:20
Epoka Lodowcowa 4 11:20, 13:40 11:20, 13:40 11:20, 13:40 11:20, 13:40 11:20, 13:40 11:20, 13:40 11:20, 13:40
Epoka Lodowcowa 4 3D 10:20, 12:45, 15:10, 17:40 10:20, 12:45, 15:10, 17:40 10:20, 12:45, 15:10, 17:40 10:20, 12:45, 15:10, 17:40 10:20, 12:45, 15:10, 17:40 10:20, 12:45, 15:10, 17:40 10:20, 12:45, 15:10, 17:40
Faceci od kuchni 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10 22:10
Kochanie poznaj moich kumpli 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15 20:15, 22
Madagaskar 3 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Madagaskar 3 3D 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Magic Mike 22 22 22
Mroczny Rycerz powstaje 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50 10:30, 13:50, 15:50, 17:20, 19:15, 20:50
Prometeusz 11:50, 14:50, 17:45, 20:30 14:50, 17:45, 20:30 14:50, 17:45, 20:30 11:50, 14:50, 17:45, 20:30 11:50, 14:50, 17:45, 20:30 11:50, 14:50, 17:45, 20:30 11:50, 14:50, 17:45, 20:30
Step Up 4 Revolution 3D 10, 14:40, 17:10, 19:45 10, 14:40, 17:10, 19:45 10, 14:40, 17:10, 19:45 10, 14:40, 17:10, 19:45 10, 14:40, 17:10, 19:45 10, 17:30, 19:45 10, 14:40, 17:10, 19:45
Yuma 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 10:40, 13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Pokazy specjalne
11 sierpnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
12 sierpnia 10:30, 12:00 Poranki dla dzieci
15 sierpnia 12:00 Multibabykino: Mroczny Rycerz powstaje

KINO TATRY
ul. Sienkiewicza 40 tel. 633-31-72
10 sierpnia 18:30 Żelazna Dama
20:15 O północy w Paryżu
11 sierpnia 16:15 Zapiski z Toskanii
18:00 Wichrowe Wzgórza
20:10 Wstyd
12 sierpnia 15:30 Wichrowe Wzgórza
17:45 Zapiski z Toskanii
19:30 Sponsoring
14 sierpnia 18:00 Żelazna Dama
19:45 Sponsoring
15 sierpnia 17:30 Wichrowe Wzgórza
19:45 Wstyd
16 sierpnia 18:00 O północy w Paryżu
19:30 Zapiski z Toskanii

Zapraszamy do kin.

{jumi [media/reklama.htm]}

14:20, 17:10, 20:10
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
cinema111
Repertuar kin – 1-7 kwietnia
Repertuar kin – 5-11 lipca 2019
repertuar
Repertuar kin – 12-18 marca 2010

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*