VIII Festiwal Puls Literatury w Łodzi – konkursy

pulslogoW ramach VIII Festiwalu Puls Literatury odbędzie się tradycyjnie kilka konkursów literackich, w tym Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jacka Bierezina, Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego, konkurs krytycznoliteracki oraz po raz pierwszy Ogólnopolski Konkurs Na Krótką Formę Dramatyczną.

W tym roku obchodzimy jubileusz, XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina. To najważniejszy konkurs poetycki organizowany w Polsce. Jego laureatami byli m.in. Krzysztof Siwczyk, Marta Podgórnik, Edward Pasewicz, nagrodę specjalną otrzymał m.in. Jacek Dehnel.

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Prace konkursowe należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 20 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Konkursowe tomy podlegać będą dwustopniowej ocenie: przez komisję kwalifikacyjną, która wyróżni wybrane pozycje nominacjami do nagrody głównej, oraz przez jury, które spośród tomów nominowanych wybierze zwycięzcę. Nominacje (tylko tytuły tomów i godła) podane zostaną w listopadzie 2014 roku na stronach internetowych związanych z VIII Festiwalem Puls Literatury i Domem Literatury w Łodzi. Nominowani do nagrody głównej zostaną bezpośrednio poinformowani. Nagrodą główną jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy oraz gratyfikacje finansowe dla laureata i nominowanych.

Ogólnopolski Konkurs na Prozę Poetycką im. Witolda Sułkowskiego to jedyny tego typu konkurs organizowany w naszym kraju. Organizatorzy nie stawiają żadnych wymagań tematycznych ani formalnych, ale liczą na utwory bliskie poetyce Patrona konkursu, a więc m.in. utrzymane w konwencji groteski, absurdu, pastiszu czy żartu poetyckiego. Każdy autor może nadesłać dowolną liczbę tekstów realizujących typ prozy poetyckiej, ale ich łączna objętość nie powinna przekraczać 5400 znaków ze spacjami. Utwory konkursowe nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach. Teksty w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) należy przesyłać do 30 września 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego) .

Konkurs krytycznoliteracki adresowany jest do młodych autorów, którzy nie posiadają w dorobku książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej. Przedmiot prac konkursowych stanowi twórczość dotychczasowych laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina, tj. zdobywców nagrody głównej, ale też poetów do niej nominowanych (nazwiska znaleźć można na stronach internetowych poświęconych Pulsowi Literatury i konkursowi). Mile widziane będą prace dotyczące nie tylko ich dokonań poetyckich, ale także prozatorskich, eseistycznych, translatorskich itp., jeżeli stanowią one znaczącą część dorobku tych pisarzy. Organizatorzy oczekują krótkich wypowiedzi krytycznych, mieszczących się w granicach 3–5 stron znormalizowanego tekstu (5400–9000 znaków ze spacjami). Każdy uczestnik może przesłać kilka prac, z tym że powinien to zrobić w jednym zestawie o łącznej objętości tekstów nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego tekstu (maks. 18 000 znaków ze spacjami). Prace należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5) i przesłać do 31 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs Na Krótką Formę Dramatyczną skierowany jest do polskojęzycznych twórców, którzy nadeślą organizatorom niepublikowany nigdzie, ani nie wystawianego przez teatr profesjonalny, dramat (w tym monodram). Prace w czterech egzemplarzach, opatrzone godłem, należy nadesłać albo złożyć osobiście do Domu Literatury w Łodzi, 90-056 Łódź,  Roosevelta 17 z dopiskiem na kopercie „Konkurs Na Małą Formę Dramatyczną” do 15 września 2014 roku. Najciekawszym pracom jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Pula nagród wyniesie 10 tys. zł. Organizatorzy przewidują realizację nagrodzonego dramatu na scenie Domu Literatury w Łodzi w formie czytania performatywnego.

Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w Łodzi w dniach 28 listopada – 7 grudnia. Hasło przewodnie to Szumy, zlepy, ciągi.

Wszystkie informacje o konkursach można znaleźć na stronie www.pulsliteratury.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *