Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”

W 2022 r. odbywa się XXIII edycja Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych„Sztuka jak Balsam”. Tegoroczna edycja odbywa się pod tytułem „Może, morze”. Inspirację do tegorocznego konkursu dał tytuł pracy „Może, morze” wykonanej przez podopiecznego Warsztatu Terapii Zajęciowej F.O.S.A. w Rąbieniu

Przegląd organizowany jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Od 2006 roku przegląd odbywa się we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej – Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego.

W tym roku prace można składać do dnia 29 kwietnia. Finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2022 roku.

Konkurs skierowany jest do Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych Stowarzyszeń pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych i odbywa się w czterech kategoriach: rysunek, malarstwo, sztuka użytkowa, techniki mieszane.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi w zakładce Sztuka jak Balsam:

https://www.wbp.lodz.pl/index.php/sztuka-jak-balsam.html

 

Celem przeglądu jest:

–   poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,

– wyzwolenie aktywności twórczej,

– aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób,

– szeroko pojęta integracja,

– upowszechnienie dorobku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,

– dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji,

– zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

W latach 1996-2021  odbyły się dwadzieścia dwie edycje konkursu, na które wpłynęło ponad 4000 prac. Od początku każdej edycji przeglądu towarzyszy pokonkursowa wystawa, przygotowywana w holu WBP w Łodzi, otwarcie wystawy następuje w dniu wręczenia nagród uczestnikom nagrodzonym w konkursie.

Uroczystościom związanym z nagradzaniem laureatów konkursu towarzyszą występy artystyczne podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy. Staramy się, aby każdego roku swój repertuar zaprezentował inny ośrodek na co dzień pracujący z osobami niepełnosprawnymi. Pozytywny odbiór konkursu i zainteresowanie nim środowisk na co dzień pracujących z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi utwierdza nas w przekonaniu, iż podjęte działania związane z organizacją „Sztuki jak Balsam” są ważne i potrzebne.

Koordynatorem Przeglądu jest Dział Metodyki, Analiz i Szkoleń WBP w Łodzi (dmas@wbp.lodz.pl / 42 663 03 53).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *