Prototypy 02: Codex Subpartum w ms2 (foto)

Do 9 czerwca w ms2 można oglądać wystawę Prototypy 02: Codex Subpartum. Jej kuratorem jest Michał Libera.

Wystawa jest częścią projektu Prototypy testującego tytułowe pojęcie na materiale z kolekcji Muzeum Sztuki. W jego ramach zaproszeni artyści i artystki używają dzieł z zasobów muzealnych do prób modelowania współczesnej rzeczywistości. Dzięki ich działaniom kolekcja ms zamienia się w zasób praktyk i metod oczekujących na aktualizację, ponowne wykorzystanie i uruchomienie. Powtórna eksploatacja już istniejących prac i testowanie ich potencjału w zmienionych kontekstach stanowi wyraz troski o zrównoważenie, w duchu ekologicznym, „produkcji” nowych prac. W roku 2019 w ramach trzech edycji projektu z dziełami z kolekcji ms twórczo pracują: Dom Mody Limanka, zespół złożony z Barbary Kingi Majewskiej, Michała Libery i Konrada Smoleńskiego oraz Carolina Caycedo.

Michał Libera – koncepcja, opracowanie partytur, muzyka
Barbara Kinga Majewska – koncepcja, opracowanie partytur, muzyka, głos
Konrad Smoleński – rzeźba, muzyka
Zinc & Copper – muzyka
Michał Kupicz – inżynier dźwięku
Daniel Muzyczuk – opieka kuratorska ze strony ms
Katarzyna Mróz – koordynatorka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *