Powstanie Styczniowe w Muzeum Miasta Łodzi (foto)

IMG_1544Od 12 marca do 3 maja w Muzeum Miasta Łodzi można oglądać wystawę „Po wstanie Styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z Kolekcji Krzysztofa Kura”.

Na ekspozycję składają się oryginalne ryciny pochodzące z zagranicznej prasy z lat 1860-1868, a także roczniki gazet z okresu Powstania Styczniowego.

Wśród kilkudziesięciu projektów znaleźć można sceny sprzed wybuchu Powstania, sceny z potyczek i bitew, a także życia codziennego. Znaleźć tu można także rysunki satyryczne z pism francuskich i angielskich.

Zobacz także:

Aleksander Tansman – warsztat kompozytora (foto)

Między kulturą a naturą w Muzeum Miasta Łodzi (foto)

Perły z getta. Twórczość w obliczu tragedii (foto)

El art w Muzeum Miasta Łodzi (foto)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *