Pomieszczenie – najnowsza premiera Kwadratury

sowiska_okadkaWydawnictwo Kwadratura zaprasza na premierę książki poetyckiej Joli Sowińskiej-Gogacz pt. „Pomieszczenie”. Warstwę plastyczną książki tworzą obrazy Doroty Kiermasz.

 
Spotkanie rozpocznie się 18 marca o godz. 17 w Łódzkim Domu Kultury, sala 221. Poprowadzi je Piotr Grobliński. Wstęp wolny.

Jola Sowińska-Gogacz
Urodzona wiosną 1971 roku. Zadebiutowała w roku 1992 tomikiem poezji Przednieble, wydanym przez Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i autorka pierwszej w Polsce pracy magisterskiej na temat kinematografii islandzkiej (antropologiczna analiza czterech filmów Fridrika T. Fridrikssona). Od roku 1999 członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literatów. Publikacje w „Tyglu Kultury”, „Kwartalniku Filmowym”, w zbiorze esejów „Na rubieżach ponowoczesności. Szkice o filmie współczesnym” oraz w almanachach poezji grupy literackiej Centauro. Nie bierze udziału w konkursach literackich. Mieszka w Łodzi. Obecna książka jest powrotem po 19 latach do świata poezji.

„Wiersze Joli Sowińskiej-Gogacz cechuje niezwykła metaforyka i panowanie nad słowem. Obraz świata wyłania się w procesie przeżywania pozornie znanej rzeczywistości. Liczy się każdy przedmiot, zdarzenie, ruch. Jak w rozbitym lustrze – rozpoznajemy portret rzeczywisty, ale jego elementy są „przesunięte”. Przeżywanie (można je tu nazwać także wrażliwością) nie nosi cech buntu, niezgody na oboczność poszczególnych odłamków, przeciwnie – pozwala scalić świat w nowy, uwewnętrzniony ład.  Autorka „Pomieszczenia” swobodnie porusza się w namacalnym i mierzalnym areale spraw  i rzeczy, lecz wie, że ostatecznie ich znaczenie jest w niej samej. Daje wyraźnie do zrozumienia, że to, na co patrzymy ze wspólnego punktu, jest przeżyciem niejednym” – z recenzji Hanny Prosnak.

Dorota Kiermasz
Urodzona jesienią 1979 roku w Katowicach. Absolwentka liceum plastycznego – specjalizacja snycerstwo. W roku 2006 uzyskała dyplom Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Pracowni Malarstwa prof. Ryszarda Hungera i w Pracowni Wklęsłodruku prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. W 2008 roku ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Informatyki  i Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu grafiki komputerowej. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Zajmuje się malarstwem i grafiką, łącząc różne idee i techniki. W jej twórczości przedstawienia odwołują się do poszukiwań człowieka przez człowieka, jego odwiecznej chęci panowania poprzez podporządkowywanie. Autorka komponuje płaszczyzny, zestawiając zdecydowane kolory z głęboką czernią. Geometryczne formy przeciwstawiają się piktogramom-pionkom. Opozycje stanowią tu podstawę zarówno kompozycji, jak i sposobu tworzenia.

/mat.pras.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *