Pogranicza w Galerii Re:Medium (foto)

Od 15 listopada do 14 grudnia w Galerii Re:Medium można oglądać dwójki związanych z Łodzią artystów, których działania od wielu lat oscylują na pograniczu kilku dyscyplin artystycznych pt. „Pogranicza”

Izabela Wyrwa tworzy unikatowe tkaniny, które jednakże wymykają się jednoznacznej klasyfikacji. To obiekty przestrzenne, łączące w sobie tkaninę artystyczną, rysunek, założenia rzeźby awangardowej, instalacji, a nawet environment. Wawrzyniec Strzemieczny wychodzi od spontanicznego, malarskiego gestu, na który nakłada graficzną gęstą siatkę, w większości równoległych względem siebie, linii.

Pogranicza to według jednej ze słownikowych definicji obszar, w którym graniczą ze sobą… dwie kultury. Sytuacja, jaka ma miejsce w łódzkiej Galerii Re:Medium, przeczy częściowo takiej interpretacji. Ekspozycja ukazuje bowiem moment, w którym dwa twórcze obszary istnieją wspólnie, gdzie następuje wzajemne przenikanie się wątków i przeplotów obecnych w pracach Wyrwy z graficznymi narracjami Strzemiecznego. Istotna jest w tym również wzajemna, przyjacielska relacja twórców, swoiste „braterstwo dusz”, które stanowi dodatkowy element scalający obie artystyczne rzeczywistości – Małgorzata Dzięgielewska, fragmenty tekstu do katalogu wystawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *