Poetyckie Gry Uliczne – trzecia edycja

plakat_poetyckiePo raz trzeci Ośrodek Literacko-Wydawniczy Łódzkiego Domu Kultury zaprasza wszystkich chętnych, a w szczególności młodzież szkół średnich i studentów, do wzięcia udziału w projekcie artystyczno-społecznym „Poetyckie gry uliczne”.

 

Akcja, która w poprzednich edycjach spotkała się z dużym zainteresowaniem łodzian, ma na celu popularyzację poezji, promocję Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury, a przede wszystkim stworzenie ciekawej, angażującej aktywność odbiorców formy zabawy o walorach edukacyjnych i kulturotwórczych.

Zadaniem uczestnika akcji będzie odnalezienie 11 linijek niepublikowanego wiersza współczesnego poety, ukrytych w 11 miejscach Łodzi związanych z kulturą (teatry, galerie, muzea, kina, księgarnie) i ułożenie z nich wiersza. Na karcie do gry podane będą nazwy ulic i wskazówki dotyczące szukanych miejsc. Takie miejskie podchody z poezją w tle.

Akcja zaczyna się 26 maja, odpowiedzi należy przesyłać, lub dostarczyć osobiście do Łódzkiego Domu Kultury (90-113 Łódź, ul. Traugutta 18), do 8 czerwca2010 r. Uroczysty finał nastąpi 17 czerwca 2010 r. o godz. 17.00 w Łódzkim Domu Kultury. Dla uczestników zabawy przewidziano atrakcyjne nagrody ufundowane przez Uniwersytet Łódzki, głównego partnera akcji.


 

Regulamin konkursu

1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź,
współorganizatorami – łódzkie instytucje kulturalne.
Osobą odpowiedzialną za konkurs z ramienia ŁDK jest:
Ewa Jagiełło – Ośrodek Literacko-Wydawniczy
042 633 98 00 wew. 241
literacki@ldk.lodz.pl

2. Cele konkursu
Szeroko rozumiana i pojmowana kultura jest jedną z najważniejszych sfer działalności człowieka. Jest też podstawą tożsamości zarówno poszczególnych osób, jak i społeczności, miast, regionów. Kultura
pozwala na jednoczenie się i wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, na poznawanie odmiennych poglądów i nieznanych nam wcześniej światów.
W związku z tym za cel naszych działań stawiamy sobie:
a. Promowanie aktywnego, refleksyjnego czytania poezji.
b. Popularyzację osiągnięć artystycznych twórców działających w innych dziedzinach sztuki.
c. Upowszechnianie wiedzy o Łodzi i jej instytucjach kulturalnych.
d. Promocję aktywności i ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.
e. Wzbudzenie dyskusji na temat nowoczesnej formuły lokalnego patriotyzmu.

3. Przedmiot konkursu
Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie ukrytych w mieście fragmentów niepublikowanego wiersza współczesnego poety i ułożenie z nich pełnej wersji utworu.

4. Finał konkursu

Finał konkursu i wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 17 czerwca 2010 roku w Łódzkim Domu Kultury.

5. Uczestnicy
1.  Konkurs ma charakter otwarty. Nie mogą w nim brać udziału jedynie pracownicy instytucji organizujących lub współorganizujących konkurs.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego, zawierającego miejsce na odnaleziony w mieście wiersz.
3. Kupon konkursowy będzie dołączony do czerwcowego numeru miesięcznika „Kalejdoskop”, jak również rozdawany jako ulotka w Łódzkim Domu Kultury oraz innych miejscach związanych z kulturą.

6. Warunki nadsyłania prac
a. Termin nadesłania lub osobistego dostarczenia prac do Łódzkiego Domu Kultury: 8 czerwca 2010.
b. Wypełniony kupon należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.

7. Rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Łodzi 17 czerwca 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie www.reymont.pl.

8. Nagrody
a. Uniwersytet Łódzki, główny partner akcji, ufunduje 3 nagrody główne (np. aparaty fotograficzne, rower) dla uczestników, którzy najszybciej dostarczą prawidłowo wypełniony kupon konkursowy.
b. wśród uczestników konkursu zostanie rozlosowanych 50 upominków ufundowanych przez współorganizatorów związanych z ich działalnością (np. karnet, grafika, zestaw wydawnictw itp.).

9. Postanowienia ogólne
a. Niniejszy Regulamin jest jawny i zostanie zaprezentowany w serwisie
internetowym www.reymont.pl.
b. Szczegółowe informacje o wynikach Konkursu zostaną zaprezentowane
w serwisie internetowym www.reymont.pl.
c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje
Organizator.

/mat.pras.

1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury

ul. Traugutta 18

90-113 Łódź,

współorganizatorami – łódzkie instytucje kulturalne.

Osobą odpowiedzialną za konkurs z ramienia ŁDK jest:

Ewa Jagiełło – Ośrodek Literacko-Wydawniczy

042 633 98 00 wew. 241

literacki@ldk.lodz.pl

 

2. Cele konkursu

Szeroko rozumiana i pojmowana kultura jest jedną z najważniejszych sfer działalności człowieka. Jest też podstawą tożsamości zarówno poszczególnych osób, jak i społeczności, miast, regionów. Kultura

pozwala na jednoczenie się i wspólne przeżywanie pozytywnych emocji, na poznawanie odmiennych poglądów i nieznanych nam wcześniej światów.

W związku z tym za cel naszych działań stawiamy sobie:

a. Promowanie aktywnego, refleksyjnego czytania poezji.

b. Popularyzację osiągnięć artystycznych twórców działających w innych dziedzinach sztuki.

c. Upowszechnianie wiedzy o Łodzi i jej instytucjach kulturalnych.

d. Promocję aktywności i ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego.

e. Wzbudzenie dyskusji na temat nowoczesnej formuły lokalnego patriotyzmu.

 

3. Przedmiot konkursu

Zadaniem uczestników konkursu będzie odnalezienie ukrytych w mieście fragmentów niepublikowanego wiersza współczesnego poety i ułożenie z nich pełnej wersji utworu.

 

4. Finał konkursu

Finał konkursu i wręczenie nagród laureatom Konkursu odbędzie się 17 czerwca 2010 roku w Łódzkim Domu Kultury.

 

5. Uczestnicy

1.  Konkurs ma charakter otwarty. Nie mogą w nim brać udziału jedynie pracownicy instytucji organizujących lub współorganizujących konkurs.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie kuponu konkursowego, zawierającego miejsce na odnaleziony w mieście wiersz.

3. Kupon konkursowy będzie dołączony do czerwcowego numeru miesięcznika „Kalejdoskop”, jak również rozdawany jako ulotka w Łódzkim Domu Kultury oraz innych miejscach związanych z kulturą.

 

6. Warunki nadsyłania prac

a. Termin nadesłania lub osobistego dostarczenia prac do Łódzkiego Domu Kultury: 8 czerwca 2010.

b. Wypełniony kupon należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Łódzkiego Domu Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź.

 

 

 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Łodzi 17 czerwca 2009 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w serwisie www.reymont.pl.

 

8. Nagrody

a. Uniwersytet Łódzki, główny partner akcji, ufunduje 3 nagrody główne (np. aparaty fotograficzne, rower) dla uczestników, którzy najszybciej dostarczą prawidłowo wypełniony kupon konkursowy.

b. wśród uczestników konkursu zostanie rozlosowanych 50 upominków ufundowanych przez współorganizatorów związanych z ich działalnością (np. karnet, grafika, zestaw wydawnictw itp.).

 

9. Postanowienia ogólne

a. Niniejszy Regulamin jest jawny i zostanie zaprezentowany w serwisie

internetowym www.reymont.pl.

b. Szczegółowe informacje o wynikach Konkursu zostaną zaprezentowane

w serwisie internetowym www.reymont.pl.

c. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje

Organizator.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *