Podsumowanie Literackie Roku 2013

infoWe wtorek, 4 lutego o godz. 19 krytycy z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Łodzi spotkają się w Małej Literackiej, aby podsumować literacki rok 2013.

Na scenie Dużej Sali Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi (ul. Więckowskiego 15) zasiądą: Justyna Sobolewska, Piotr Łuszczykiewicz, Adam Poprawa i Maciej Robert.  Impreza organizowana jest we współpracy z Domem Literatury w Łodzi. Wstęp na nią jest bezpłatny.

Justyna Sobolewska (1972) – krytyczka literacka, dziennikarka tygodnika „Polityka”. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Wcześniej pracowała w „Przekroju” i „Dzienniku”. Jest współautorką książki „Jestem mamą” (2004) i antologii opowiadań „Projekt mężczyzna” (2009). Zasiada w jury Środkowoeuropejskiej Nagrody Literackiej „Angelus” i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”. W 2012 roku ukazała się wydawnictwie „Polityki” jej Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam. Mieszka w Warszawie.

Piotr Łuszczykiewicz – kaliszanin, absolwent I LO im. Adama Asnyka. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, doktoranckie w Instytucie Badań Literackich PAN, studiował w Akademii Wiedzy i Literatury w Moguncji oraz w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Stypendysta m. in. Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Volkswagena, Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Odznaczony medalem Zasłużony dla miasta Kalisza. Opublikował książki: Książę erotyku. O poezji miłosnej Stanisława Grochowiaka; Po balu. Eseje o literaturze polskiej; Orbit of Discourse. Polish Literature on the Net; Multi-Kulti. Von der Gutenberg-Galaxis zu einer miltimedialen Wolke; Pociąg do Poznania. Szkice i rozmowy; Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku; Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji; Nowocześni i nie. Szkice o literaturze różnych epok. Ogłosił kilkaset tekstów o literaturze i kulturze współczesnej w periodykach w Polsce i za granicą. Jest kierownikiem Studium Filologii Polskiej UAM w Kaliszu i kierownikiem Pracowni Komunikacji Medialnej UAM w Poznaniu. Animował i prowadził szereg imprez o charakterze popularyzatorskim, w tym cykle Spotkania z Coolturą, Młodzi bibliofani zapraszają oraz Sztuka interpretacji.

Adam Poprawa (1959) – historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, pisarz. Opublikował m.in. zbiór szkiców Formy i afirmacje (2003) oraz tom prozatorski Walce wolne, walce szybkie (2009). W „Odrze” prowadzi rubrykę CDn, w której omawia płyty. Jest felietonistą „Czasu Kultury”. Poza tym drukował m.in. w „Jazz Forum”, „Kresach”, „Nowych Książkach”, „Tekstach Drugich”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maciej Robert (1977) – poeta, krytyk literacki i filmowy, dziennikarz. Tłumaczony na język angielski, arabski, chorwacki, hiszpański, niemiecki, serbski, ukraiński i węgierski. Jego wiersze znalazły się w antologii prezentującej dziesięcioro najlepszych młodych poetów europejskich „Black Warmness Between Fingers” (Zagrzeb, 2010), która wzięła tytuł od jednego z jego wierszy. Recenzje, teksty krytyczne i wywiady publikował m.in. w „Przekroju”, „Kinie”, „Dzienniku Polska-Europa-Świat”, „Newsweeku”, „Notesie Wydawniczym”, „Kwartalniku Filmowym”, „Dwutygodniku” i „Życiu Warszawy”. Współpracuje z „Polityką”, „Nowymi Książkami”, „Chimerą”, „Xięgarnią” i „Lampą”. Za działalność dziennikarską otrzymał w 2013 r. nagrodę „Złote Pióro” im. Jerzego Katarasińskiego. Autor bloga krytycznoliterackiego o literaturze Środkowej Europy „Czytam centralnie” powiązanego z Nagrodą Literacką „Angelus”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka w Łodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *