Regulamin Plastry Kultury 2017

1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania na nominowanych do Nagrody Plastry Kultury za pomocą maili.

2.
Organizatorem Plastrów Kultury w serwisie Plaster Łódzki jest: Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury Plaster Łódzki Ww. organizator odpowiada za konkursy i plebiscyty autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.

3.
Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.plasterlodzki.pl

4.
Osoba biorąca udział w Głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża  zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5.
Na wynik Plastrów Kultury składają się maile przesyłane na adres konkurs@plasterlodzki.pl. Uwaga! Każda osoba głosująca mailowo może oddać tylko jeden głos w danej kategorii.

6.
Każda osoba może wysłać tylko jednego maila z głosem na jednego danego nominowanego w danej kategorii.

7.
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.

8.
Laureat danej kategorii, który otrzymał najwięcej głosów, otrzymuje statuetkę oraz dylom. Nominowani – pamiątkowy dyplom.
9.
W momencie, gdy dwóch lub więcej nominowanych w danej kategorii otrzymują tę samą liczbę głosów – o wyniku decyduje jury.
10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdy czasie ze skutkiem natychmiastowym.
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Jarmark Bożonarodzeniowy na Piotrkowskiej
lap_lodz
Łap Łódź
choralexandrowa_sredni
Chór Aleksandrowa w Atlas Arena
4 komentarze
 • Marek
  15 lutego 2018 at 20:56

  Plaster 62

 • Aleksandra Cieślak
  21 lutego 2017 at 10:41

  Szumacher/Cieślak 35

 • Grzegorz Cieślak
  21 lutego 2017 at 10:39

  Szumacher/Cieślak 35

 • Cezary Mirkowski
  19 lutego 2017 at 13:39

  J.Bieleński 51

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*