Plastry Jazzowe – regulamin

Regulamin Plastry Jazzowe

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki głosowania na nominowanych do Nagrody Plastry Jazzowe – Łódzkie Wydarzenie Roku oraz Plastry Jazzowe – Najlepszy Łódzki Jazzman organizowane w ramach Grand Prix Jazz Melomani za rok 2014.

2. Organizatorem Plastrów Jazzowych w serwisie Plaster Łódzki jest: Fundacja Na Rzecz Wspierania Kultury „Plaster Łódzki” oraz Stowarzyszenie Jazzowe Melomani. Ww. organizatorzy odpowiadają za konkurs i plebiscyt autorski ogłaszany w serwisie (w których są fundatorem Nagród) i dołączają do nich właściwy regulamin.

3. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.plasterlodzki.pl.

4. Osoba biorąca udział w Głosowaniu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Plebiscyt organizowany jest dwustopniowo:
a. do 3 maja przyjmowane będą mailowo zgłoszenia (na adres konkurs @plasterlodzki.pl) – w temacie należy wpisać Plaster Jazzowy, a w treści podać – Łódzkie Wydarzenie Roku oraz/lub Najlepszy Łódzki Jazzman. Każda osoba może zgłosić jedną propozycję w danej kategorii (wydarzenie muzyczne roku oraz/lub wykonawcę jazzowego).
b. pomiędzy 3 a 10 maja odbędzie się posiedzenie jury, które wybierze maksymalnie 10 propozycji w danej kategorii.
c. do 25 maja, godz. 23:59 organizowany będzie mailowy i sms-owy plebiscyt, który wyłoni finałową 3 w obu kategorii.
d. Z finałowej 3 jury wybierze laureatów, którzy zostaną nagrodzeni i zaprezentowani podczas tegorocznej Grand Prix Jazz Melomani 2014

6.
Zgłaszającym i uczestnikiem konkursu jest każda pełnoletnia osoba fizyczna która wyśle na numer podany przez Organizatora, to jest 71051, prawidłową wiadomość SMS zawierającą głosowanie na jednego z nominowanych w Plastrach Jazowych w dniu wysłania wiadomości SMS lub prześle mail z wytypowanym głosem.

7.
Za prawidłową wiadomość uznaje się wiadomość posiadającą następujący format: Plaster.XX gdzie XX to numer przydzielony konkretnemu nominowanemu. Numer ten jest podawany do publicznej wiadomości na stronie www.plasterlodzki.pl

8.
Uczestnik może wysłać dowolną liczbę wiadomości SMS.

9.
Koszt wysłania jednej wiadomości SMS na wskazany w pkt 6 numer wynosi 1 zł plus vat i pobierana jest przez operatora obsługującego niezależnie od poprawności treści tej wiadomości.

10.
Organizator po odebraniu wiadomości SMS uczestniczących w plebiscycie Plastry Jazzowe w dokonuje obliczeń w celu ustalenia pozycji nominowanych. O pozycji decyduje liczba wiadomości SMS wskazujących w treści nominowanego.

11.
Na wynik Plastrów Jazowych składają się także maila przesyłane na adres konkurs @plasterlodzki.pl. W temacie należy wpisać Plaster Jazzowy, a w treści podać – Łódzkie Wydarzenie Roku oraz/lub Najlepszy Łódzki Jazzman. Uwaga! Każda osoba głosująca mailowo może oddać tylko jeden głos w danej kategorii.

12.
Każda osoba może wysłać tylko jednego maila z głosem na danego nominowanego w danej kategorii.

13.
Uczestnictwo w Głosowaniu jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej obsługiwanych przez Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o. i innych, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).

14.
Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

15.
Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Głosowania.

16.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów lub dostawców usług telefonicznych przy pomocy których Uczestnik wysłał lub próbował wysłać wiadomość SMS w celu uczestnictwa w Głosowaniu.

17. Organizatorzy przewidzieli nagrody dla osób zgłaszających oraz biorących udział w plebiscycie.

18.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w każdy czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *