Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Fotografii Humanistycznej
FOTO HUMANUM
zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w trzeciej edycji wystawy „Piotrkowska inaczej”

Główna ulica Łodzi to dziś trakt rozrywki, gastronomii i sztuki a także znany w świecie symbol miasta. Inspirujące są tu zarówno niezwykłe kamienice z przełomu XIX i XX wieku jak i skryte za ich fasadami podwórka. Nic więc dziwnego, że na licznych stronach internetowych i wystawach Piotrkowska – portretowana z wielką pasją w niezliczonych i pięknych ujęciach – jest nieustannie obecna. My namawiamy – już po raz trzeci – do innego spojrzenia na główną ulicę Łodzi. Spojrzenia wychodzącego poza standard – tematyczny i artystyczny – jej prezentacji. Bo Piotrkowska to także ludzie, zdarzenia, niecodzienne klimaty i rzadziej pokazywane detale i ciekawostki. A wystawa zawiśnie w samym sercu ulicy – w Galerii Przędza przy Piotrkowskiej 107.
W tym roku proponujemy nieco odmienną formułę wystawy (będzie „Nagroda Publiczności”!). Dlatego ważne jest zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN

 1. Uczestnikiem wystawy może być osoba, która ukończyła 14 lat.
  2. Uczestnik/uczestniczka może wysłać tylko jedno zdjęcie w postaci pliku JPG przygotowanego do formatu 20x30cm (pion lub poziom) w rozdzielczości 300 DPI. Musi ono nawiązywać do tematu wystawy.
  3. Zdjęcia o rażąco niskiej jakości lub takie, które naruszają polskie prawo nie zostaną dopuszczone do wystawy a wpłata zostanie zwrócona nadawcy.
  4. Plik należy opisać (bez polskich znaków): imię nazwisko_tytuł zdjęcia, np.: jan_ kowalski_ secesja.jpg
  5. Technika wykonania zdjęcia – dowolna; dopuszcza się też fotomontaże.
  6. Termin dostarczenia pliku: 15 września 2022 r. do godz. 23:59.
  7. Pliki należy wysyłać na adres e-mail:
  info@fotohumanum.org.pl. Do pliku należy dołączyć e-maila z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko autora
  b) tytuł zdjęcia
  c) miejscowość zamieszkania
  d) deklaracja o ukończeniu 14 lat
  e) opcjonalnie: inny kontakt (np. dokładny adres, numer telefonu)
  f) opcjonalnie: krótki opis techniki i okoliczności wykonania zdjęcia.
  8. Koszt uczestnictwa – 25 zł; opłata uwzględnia: koszty administracyjne, wydruk, nagrodę publiczności oraz katalog wystawy w wersji cyfrowej PDF. Zdjęcia nadesłane bez potwierdzonej wpłaty nie wezmą udziału w wystawie.
  9. Miejsce wystawy: Galeria Przędza – Łódź, ul. Piotrkowska 107.
  10. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia – nr konta: 33 1020 3378 0000 1802 0402 4733 PKO BP z dopiskiem „Piotrkowska inaczej”.
  11. Wszystkie zakwalifikowane zdjęcia na wystawę pozostaną w archiwum Stowarzyszenia FOTO HUMANUM z zachowaniem wszelkich praw autorskich twórcy zdjęcia.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć do promocji wystawy w mediach i portalach społecznościowych.
  13. Uczestnicy niespełniający powyższych warunków nie wezmą udziału w wystawie.
  14. Przesłanie zdjęć na wystawę jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wystawy przez uczestnika. Termin wystawy: wrzesień 2022 roku.
  15. Uczestnicy wernisażu wystawy zagłosują (anonimowo) na zdjęcie, które im się najbardziej podoba. To, które dostanie najwięcej głosów otrzyma tytuł „Nagrody Publiczności”. Zostanie ona wręczona autorowi zdjęcia podczas wernisażu lub będzie dostępna do odebrania później.
PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
fotofestiwal_logo_uni_name_pl_color_rgb
Fotofestiwal 2015 – informacje
Maciej Jabłoński – Pomiędzy w Galerii Bałuckiej
IMG_5483
Prime Time 2014 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*