101_poPrzed wakacjami Radzie Miejskiej powinien zostać przedstawiony projekt uchwały ws. objęcia ul. Piotrkowskiej ochroną Parku Kulturowego. Załącznikiem do uchwały jest regulamin, nad którego treścią rozpoczynają się prace.

Regulamin zostanie skonsultowany z łodzianami, przedsiębiorcami, mieszkańcami ul. Piotrkowskiej i organizacjami pozarządowymi. Zaczynamy kampanię informacyjną dot. utworzenia parku kulturowego i przygotowujemy się do konsultacji.

Park kulturowy jest prawną formą ochrony zabytków regulowaną na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. Tworzony jest w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Parki kulturowe to szczególnie cenne dla polskiej kultury obszary powoływane w celu ochrony krajobrazu kulturowego, czyli zabytków wpisanych w krajobraz przyrodniczy. Park kulturowy jest narzędziem ochrony prawnej formalnie równym wpisowi do rejestru zabytków, jednak dającym znacznie więcej możliwości. Nie ma bowiem innego narzędzia tak kompleksowej ochrony zarówno zabytków, przyrody jak i krajobrazu tworzących dziedzictwo kulturowe.

Decyzja o utworzeniu parku kulturowego podejmowana jest w drodze uchwały rady gminy, która jako akt prawa miejscowego, wskazuje nazwę parku, jego granice, sposób ochrony, a także zakazy i ograniczenia w nim występujące. Rada gminy zatwierdza także tzw. plan ochrony parku kulturowego. Działania organów gminy wymagają w tym zakresie uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione nakazy, zakazy, ograniczenia oraz formy określonego zachowania się na terenie, związane z tą formą ochrony, adresowane nie tylko do aktualnych, ale także do przyszłych właścicieli nieruchomości oraz do każdej osoby, która znajdzie się na chronionym obszarze.

Gwarantem zachowania krajobrazu kulturowego, objętego ochroną w postaci parku kulturowego, są również przepisy karne. Zgodnie z art. 112 „kto narusza zakazy lub ograniczenia obowiązujące na terenie parku kulturowego lub jego części, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

009_po

Parki kulturowe w Polsce
    
dolnośląskie   
Forteczny Park Kulturowy w Srebrnej Górze   
Forteczny Park Kulturowy Twierdza Kłodzka   
Park Kulturowy Kotliny Jeleniogórskiej   
Park Kulturowy Stare Miasto we Wrocławiu   

kujawsko-pomorskie   
Park Kulturowy Wietrzychowice   
Park Kulturowy Kalwaria Pakoska   
Park Kulturowy „Kościół p.w. Św. Oswalda” w Płonkowie   
Park Kulturowy Sarnowo   
lubuskie   
Park Kulturowy „Dolina Trzech Młynów” w Bogdańcu   
Park Kulturowy Grodzisko w Wicinie   

łódzkie   
Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu   
Park Kulturowy Wzgórze Zamkowe w Sieradzu   

małopolskie   
Park Kulturowy Kotliny Zakopiańskiej   
Park Kulturowy Stare Miasto w Krakowie    

mazowieckie   
Park Kulturowy „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”   
Park Kulturowy Stary Radom   
Wilanowski Park Kulturowy   

podkarpackie   
Park Kulturowy Zespołu Staromiejskiego oraz Zespołu OO. Dominikanów w Jarosławiu   

pomorskie   
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”   
Park Kulturowy Ośmiu Błogosławieństw we wsi Sierakowice   
Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie   
Park Kulturowy „Klasztorne Stawy”   

śląskie   
Park Kulturowy Cmentarz Żydowski w Żorach   
Park Kulturowy „Hałda Popłuczkowa”   
świętokrzyskie    Park Kulturowy Miasta Końskie   

warmińsko-mazurskie   
Park Kulturowy Warmińskiej Drogi Krajobrazowej Gietrzwałd-Woryty
   
wielkopolskie   
Mickiewiczowski Park Kulturowy

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
SOHF_Gala_Otwarcia_Teatr_Miejski_fot_9_MaciejPol
Sieradz Open Hair Festival 2013 (foto)
szafa14
Kolejna wymiana szafy w Muzeum Fabryki (foto)
DSC_0027
Artystyczny Pchli Targ na Księżym Młynie (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*