Osoba w Re:Medium (foto)

IMG_2826Do 5 maja w Galerii Re:Medium można oglądać wystawę Wiesław Przyłuskiego. OSOBA, rzeźba. Jej kuratorką jest Martyna Nowosiad.

Ekspozycja obejmuje zbiór około 30 reliefów, wykonanych w postaci odbitek na papierze oraz prac na płytach miedzianych, a także rzeźb drewnianych. Wszystkie z prezentowanych w Galerii Re:Medium prac powstały w ostatnich czterech latach.

(…) W reliefach i rzeźbach współtworzących ekspozycję „OSOBA” Wiesław Przyłuski przekazuje swoją refleksję nad podmiotowością człowieka, tego uwikłanego w więzy pychy oraz tego, który znajduje upodobanie w rezygnacji z własnej wolności, w otwarciu na Innego. Tak jak w wierszu Cypriana K. Norwida punktem odniesienia dla myśli artysty jest ECCE-HOMO, figura Chrystusa-Człowieka, osoby doświadczającej tragizmu samotności, zdanej na sąd tłumu, cierpienie, zawłaszczanej przez ludzi i jednocześnie wywyższonej trwaniem w prawdzie miłowania. W swojej refleksji Przyłuski odwołuje się także do Boskiej komedii Dantego, której obrazy budują horyzont oglądu współczesności, już nie w wymiarze człowiek-natura, a w wymiarze człowiek-czyn/wybór. Znajdują one swoje artystyczne odzwierciedlenie w kompozycjach reliefów, skupionych na figuralnych przedstawieniach człowieka, lub przedstawieniach twarzy, jako znaku osoby. Przedstawienia są wizualizowane w jakby pustce, wizualizującej nieprzekładalność relacji osoby na inną, niż osobowa. Ważnym wątkiem refleksji Przyłuskiego są również odniesienia do natury jako danej i jako zadanej. Obrazują je wizualizacje drzewa – znaku życia i symbolu symbiozy życia oraz wizualizacje chleba – znaku ofiary, dzielenia się i komunii. Wystawa mówi językiem technik eksperymentalnych grafiki i technik eksperymentalnych rzeźby o „ja” i „my”, pyta o nasze  podmiotowe i wspólnotowe doświadczenie współczesności. Jako przewodnika na drodze dialogu z pracami artysta daje nam ekspresyjne ślady linii, które swoją kolorystyką i napięciem podkreślają dramatyzm ich form i sensów. – Elżbieta Kołdrzyk, fragment tekstu do folderu wystawy.

 

Wiesław Przyłuski (ur. w 1959 roku w Łodzi). Studia na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi w pracowniach profesorów: Jacka Bigoszewskiego, Stanisława Fijałkowskiego, Stanisława Łabędzkiego oraz Leszka Rózgi. Dyplom obronił w 1986 roku, a tytuł doktora habilitowanego w 2002 roku. Laureat Nagrody Artystycznej im. Włodzimierza Pietrzaka za twórczość artystyczną w dziedzinie grafiki i rzeźby kamiennej ze szczególnym uwzględnieniem cyklu religijnego na temat „Pasji” w roku 1997. Prezentował swoje prace na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. Vermillion, Muzeum Sztuki w Łodzi (2007),Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (2002); Ślady i znaki, Miejska Galeria w Łodzi – Galeria Willa; Jasność/Ciemność, Galeria Krytyków POKAZ w Warszawie (2008). Obecnie prowadzi Pracownię Rzeźby – Struktur i Form Przestrzennych na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się twórczością w dziedzinie rzeźby i grafiki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *