Konkurs_poetyckiWojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102) oraz łódzki oddział Związku Literatów Polskich zapraszają do udziału w konkursie poetyckim.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy w języku polskim, nigdzie dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod kątem uczestnictwa, jak i tematyki utworów. Adresowany jest do wszystkich środowisk oraz grup wiekowych powyżej 18 roku życia.

Prace należy nadsyłać w terminie do 15 września 2013 (decyduje data na stemplu pocztowym) na adres:

Związek Literatów Polskich Oddział Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź, z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

Nagrodą główną jest tygodniowy pobyt w Domu Pracy Twórczej Związku Literatów Polskich w Zakopanem dla jednej osoby i jeden tysiąc złotych. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.wimbp.lodz.pl.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Mariusz Szczygieł w Niebostanie
IX Mały Książkomaniak – Mała cyberiada
Zgłoszenia do Nagrody Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*