Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Gdybym ja bywał” na nową wersję tekstu do pieśni Fryderyka Chopina

Chopin_2010Łódzki Dom Kultury zaprasza wszystkich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Gdybym ja bywał” na nową wersję tekstu do pieśni Fryderyka Chopina.

 

Regulamin konkursu:

1.    Organizatorem konkursu jest Łódzki Dom Kultury.
2.    Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i amatorów. Celem konkursu jest popularyzowanie muzyki Fryderyka Chopina, inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów poetyckich.
3.    Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie od jednego do trzech utworów poetyckich własnego autorstwa, będących nowymi tekstami do którejś z 17 „Pieśni” Fryderyka Chopina z op. 74 – z zaznaczeniem, do której pieśni tekst się odnosi. Lista kompozycji Chopina znajduje się na stronach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/genre/detail/id/9 .
4.    Zestawy powinny być przesłane w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5.    Prace konkursowe winny być opatrzone godłem (pseudonimem), a dołączona do nich koperta z takim samym godłem powinna zawierać dane autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail, jeśli jest). Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden zestaw konkursowy.
6.    Powołane przez organizatora jury, w skład którego wejdą muzycy, poeci i krytycy, dokona oceny nadesłanych prac pod kątem zgodności z linią melodyczną i wartości literackich oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o wartości  2000, 1500 i 1000 złotych oraz wyróżnienia.
7.    Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 czerwca 2010 roku do siedziby organizatora lub nadesłać na adres: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź z dopiskiem „Gdybym ja bywał”. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.reymont.pl do 15 września 2010 roku. Koncert finałowy odbędzie się w połowie października.
8.    Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać na stronie www.reymont.pl i pod numerem telefonu 0-42 633-98-00 w. 241.
9.    Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów, zastrzegając sobie prawo do ich publikowania i cytowania w mediach, a także do publicznego wykonywania i nagrywania nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.
10.     Zwieńczeniem konkursu będzie koncert, podczas którego nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną wykonane przez profesjonalnych artystów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *