O! Czaruj….Muzeum

plakat_oczaruj_muzeumPałac Herbsta zaprasza młodzież do udziału w konkursie na temat tej placówki.

  
Celem konkursu  jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat Pałacu Herbsta i zbiorów muzeum a jednocześnie zapoznanie z technikami artystycznymi typu  collage, mural. Konkurs adresowany jest do osób kreatywnych, które w niekonwencjonalnych pracach wypowiedzą się jak prezentować sztukę dawną w nowy sposób i tym samym … od!czarują muzeum.
 
Ponadto celem naszego konkursu jest rozwijanie osobistych zainteresowań młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych a także prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzeum prezentujące sztukę dawną.
Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zespoły, maksymalnie 10-osobowe pod opieką nauczyciela, będą rywalizować w trzech etapach, w których stopniowo o!czarują muzeum!!  Nauczyciele/opiekunowie zgłaszający zespół to nie tylko nauczyciele plastyki!!  Konkurs jest bezpłatny – wszelkie materiały plastyczne uczestnicy otrzymują w muzeum.

Etap I – „wizyta” w Pałacu Herbsta czyli zwiedzanie wnętrz;  
– w I etapie może uczestniczyć cała klasa wraz z nauczycielem;
– wstęp dla klasy bezpłatny (max 25os.);
– termin: od 5 do 15 października, umówiony z Działem Edukacji,  
– czas: ok. 1,5 godz.

Etap II – wykonanie w grupach collagu lub muralu oraz nakręcenie filmu (max 5minutowego)
– temat: Od!czaruj muzeum…. na tym etapie młodzież ma szansę zilustrować swoją wizję fajnego muzeum, miejsca do którego przychodzi się chętnie…nie tylko w trakcie lekcji. To próba nawiązania dialogu z młodym odbiorcą, zachęta do współtworzenia zaskakującej przestrzeni muzealnej. W pracach można się skupić na jednym problemie – np. sposobie eksponowania konkretnego dzieła pochodzącego z naszego muzeum, bądź stworzyć wizję budynku. Nie ma żadnych ograniczeń – najważniejsze by odpowiedzieć na pytanie jak stworzyć innowacyjne muzeum prezentujące sztukę dawną.
– zespoły max 10osobowe wraz z nauczycielem,
– termin: od 18 do 29 października, umówiony  z Działem Edukacji
– miejsce: sala konferencyjna, park przy pałacu (wykonanie collagu lub muralu)
– czas: ok. 2 godz.
– filmy prosimy dostarczyć do Działu Edukacji do dnia 2 listopada
(e-mail: edu.herbst@msl.org.pl lub osobiście)
– prace będą oceniane przez jury, powołane przez organizatorów;

UWAGA! Istnieje możliwość połączenia I i II etapu konkursu w jednym dniu. Jeśli zespół zna wnętrza Pałacu Herbsta wówczas przechodzi do Etapu II.

Etap III – prezentacja nagrodzonych prac; wręczenie nagród dla zwycięzców oraz nauczycieli/opiekunów zespołów; zamieszczenie najlepszego filmu na stronie Pałacu Herbsta
– miejsce: sala balowa Pałacu Herbsta
– termin – 9 listopada

UWAGA!  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania
i reprodukowania prac konkursowych; prace przechodzą na własność organizatorów.

Termin zgłoszenia na konkurs: 4 października 2010r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Muzeum www.msl.org.pl  (zakładka: Pałac Herbsta/edukacja).

Informacji udziela Dział Edukacji – Pałac Herbsta, ul. Przędzalniana 72, 90-338 Łódź tel. 42 6749698 w. 26, 21 fax 42 6749982 e-mail: edu.herbst@msl.org.pl

INFORMACJE DODATKOWE:
* collage – technika artystyczna polegająca na formowaniu kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.). Są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi (np. farbą olejną). Słowo „kolaż” pochodzi z francuskiego „coller” („klej”). Termin ten został użyty po raz pierwszy przez Georges Braque’a a także Pablo Picasso na początku XX wieku, kiedy ta starożytna technika, znana w Chinach 200 p.n.e., stała się częścią sztuki nowoczesnej.
* mural (z angielskiego mural oznacza ścienny) − oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego, najczęściej monumentalne. Malowidła takie, w zależności od intencji twórcy, mogą mieć na celu impresję odbiorcy lub reklamę jakiegoś produktu. Murale można także zdefiniować jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *