nowe_inspiracje_13_regBałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej” zaprasza od udziału w dziewiątej edycji OKP „Nowe inspiracje”. jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat.

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.         
2. Celem konkursu jest:   
– inspirowanie do aktywności twórczej,                                                                 
– prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.        
3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży. Przebiega w trzech grupach wiekowych: 9-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat.
4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
– dowolny utwór poetycki,   
– haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn. 5-7-5 sylab w wersie).                                                                            
5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.                      
6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2013 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e- mail.
7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.
8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej”.
9.  Konkursowi towarzyszy:
–  wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty,
–  zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury,
–  prezentacja multimedialna tekstów, 
–  spotkanie z jurorami i omówienie,
–  wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż” Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” i w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.
11.  Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.
13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.
14.  Informacje:
Dorota Radziewicz – koordynator projektu,
Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź,
tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka @bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Konkurs_poetycki
Ogólnopolski Konkurs Poetycki z okazji Roku Juliana Tuwima
Spotkanie z Waldemarem Bawołkiem w Domu Literatury – odwołane
versed
Laureatka Pulitzera w Domu Literatury

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*