Kierunek rozwoju kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi jest silnie zakorzeniony w wieloletniej historii instytucji i budowanej przez nią tożsamości. Wynika ze strategii opracowywania dziedzictwa awangardowego, które w naszym muzeum wyznacza perspektywę dla refleksji teoretycznej, projektów badawczych oraz propozycji kuratorskich; uwypukla też praktyki, które je kontynuują, przekształcają oraz uaktualniają.

Kolekcja Sztuki XX i XXI wieku jest rozbudowywana w trzech zasadniczych obszarach. Pierwszy to przekształcanie tradycji sztuki nowoczesnej w sztuce współczesnej, kolekcja rozbudowywana jest więc o prace, które w istotny sposób mogą budować kontekst dla prezentacji sztuki awangardowej. Drugi to przemieszczenia kanonu sztuki nowoczesnej, tak więc zbiory poszerzane są o dzieła, które, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, eksponują jej złożoność, a nacisk kładziony jest tu na konceptualizm, nowe media, performans i archiwa artystów. Trzeci obszar stanowią istotne zjawiska sztuki współczesnej. Taki kierunek wymaga obecności w kolekcji prac konfrontujących się z wyzwaniami współczesności. Podejmowane przez nie tematy, wynikające z aktualnych debat, pozwalają na nowe sposoby odczytania awangardy. Sztuka może być tu także rozumiana jako zestaw narzędzi poznawczych i obiektów umożliwiających translację doświadczeń i wiedzy.

W 2019 w kolekcji Muzeum Sztuki znalazło się kolejnych 45 pozycji, na które składają się m.in. cykle prac dające w sumie 483 dzieła sztuki. Zakupione dzieła zostaną częściowo włączone w ekspozycję stałą muzeum „Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku” oraz wystawy czasowe. Wysokość dotacji MKiDN wyniosła: 1 000 000,00 złotych.

Do kolekcji w 2019 dołączyły prace następujących artystów:
• Leopold Buczkowski (niemal cała spuścizna artystyczna twórcy)
• Carolina Caycedo
• Haroon Mirza
• Simone Forti
• GCC
• Lawrence Abu Hamdan
• Barbara Hammer
• Agata Ingarden
• Sanja Iveković
• Krzysztof Knittel
• Teresa Murak
• Marcin Polak
• Bogusław Schaeffer
• Kajetan Sosnowski
• Ryszard Waśko

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
54 Aukcja Dzieł Sztuki
BW_16
Body Worlds & The Cycle of Life w Łodzi
TWL_08
Wystawa prac studentów Pracowni Projektowania Kostiumu Scenicznego i Filmowego WSSiP (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*