Samuel_Hirszenberg_Pejza_Inowdz_akwarela_1890„Lutomiersk o zmierzchu”, ,,Inowłódz” oraz ,,Szkic siedmiu postaci” to trzy dzieła sztuki autorstwa Samuela Hirszenberga, które niebawem będzie można oglądać  w Pałacu Izraela Poznańskiego, siedzibie głównej Muzeum Miasta Łodzi. Stanie się to możliwe dzięki zakupowi dokonanemu przez Muzeum przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Łodzi od Ben Uri Gallery & Museum z Londynu. Zakup obrazów oraz premiera katalogu „Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej” wieńczą trzyletni projekt badawczo-wystawienniczy realizowany przez Muzeum Miasta Łodzi we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym.

Pierwszym etapem projektu realizowanego od 2015 do 2017 roku były kompleksowe prace badawcze nad życiem i twórczością trzech utalentowanych braci pochodzących z Łodzi: Samuela, Leona i Henryka. W ramach projektu łodzianie mogli obejrzeć imponującą wystawę twórczości braci Hirszenbergów, uczestniczyć w licznych wykładach, spotkaniach, zajęciach edukacyjnych i międzynarodowej konferencji naukowej. Zwieńczeniem projektu jest katalog podsumowujący projekt oraz zakup do muzealnych zbiorów trzech dzieł Samuela Hirszenberga, które będą prezentowane w ramach stałej ekspozycji.

„Niezwykle satysfakcjonujący jest dla nas fakt, iż kończąc realizację projektu Bracia Hirszenbergowie nie tylko możemy oddać w ręce naszych gości obszerny katalog podsumowujący trzy lata wytężonych badań muzealników i pracowników ŻIH-u, ale także zaprezentować Państwu trzy znakomite dzieła sztuki uzupełniające spuściznę kulturową po wybitnych braciach znajdującą się w zbiorach Muzeum, której chronienie jest misją naszej instytucji” – mówi Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi.

„Dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog, który oddajemy w Państwa ręce,  to najobszerniejszy zbiór informacji na temat braci Hirszenbergów wydany do tej pory” – opowiada Adam Klimczak, koordynator projektu i kurator wystawy. „Część pierwsza, drukowana, zawiera reprodukcje wybranych prac Samuela, Leona i Henryka, a także kalendarium ich życia i twórczości. Druga to dołączone do wydawnictwa na pamięci USB studia i materiały badawcze na temat braci, ilustrowane teksty pokonferencyjne, dostępne również na stronach: www.muzeum-lodz.pl i www.jhi.pl” – dodaje.

Dobiegający końca projekt, będący wynikiem współpracy dwóch niezależnych instytucji, pozwolił znacznie pogłębić wiedzę na temat życia i twórczości trzech wybitnych artystów urodzonych w Łodzi. Zwiedzając Muzeum Miasta Łodzi warto przyjrzeć się bliżej zakupionym dziełom sztuki, które będą prezentowane w Salonikach Prezydenckich Pałacu Poznańskiego razem z innym obrazem Samuela Hirszenberga „Jerozolima (Uliczka miasta nocą)” i pracami innych łódzkich artystów pochodzącymi ze zbiorów Muzeum.

Muzeum Miasta Łodzi posiada unikatową kolekcję prac Samuela Hirszenberga. Składają się na nią: obraz „Jerozolima (Uliczka miasta nocą)”, dwa unikatowe, zachowane dzieła artysty z dawnego wyposażenia malarskiego Sali Balowej Pałacu Poznańskiego: „Pastorale, Akt kobiecy/Laura” i „Pastorale, Akt kobiecy/Dziewczyna  z nenufarem”. Zachowane dziedzictwo malarza rodziny Poznańskich i Silbernsteinów było powodem do stworzenia trzyletniego (2015-2017) projektu „Bracia Hirszenbergowie – w poszukiwaniu ziemi obiecanej”, którego punktem kulminacyjnym była międzynarodowa konferencja naukowa, zorganizowana przez Muzeum Miasta Łodzi w październiku 2015 roku; ponowna, po 25 latach konserwacja obrazów z Sali Jadalnej i wystawa monograficzna braci  od listopada 2016 do marca 2017 roku w Muzeum Miasta Łodzi i Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Na wystawach w Łodzi i Warszawie pokazano m.in. wspaniałe prace Samuela z kolekcji Galerii Ben Uri w Londynie. Zostały one przed wystawą poddane gruntownej renowacji przez MMŁ.

Zakupione dwie prace malarskie Samuela Hirszenberga, to mistrzowskie pejzaże z architekturą w tle, przedstawiające fragmenty zabudowy Lutomierska i Inowłodza z końca XIX wieku. Niewielki obraz olejny ukazuje z niezwykłym talentem wiejski fragment miasteczka o zmierzchu dnia. Akwarela na papierze, doskonała pod względem technicznym, prezentuje fragment skarpy nad rzeką Pilicą, kroczącą po drodze postacią i elementem zabudowy. Inowłódz oraz Lutomiersk to charakterystyczne sztetl dla polskich żydów, którzy stanowili w różnych okresach około 50% populacji. Dla łodzian, mieszkających w tym czasie w bardzo zanieczyszczonym mieście, były to też oazy wypoczynku  wśród rodziny i znajomych. Rysunek na papierze „Szkic siedmiu postaci” (niedatowany), sygnowany S.H, przedstawia na awersie szkicowo ujętą, alegoryczną grupę postaci męskich i kobiecych, otaczających rzeźbiarskie popiersie, które przypomina wizerunek (być może) Izraela Kalmanowicza Poznańskiego z projektu malarskiego znajdującego się w Muzeum Jesziwy w Nowym Jorku.

Samuel Hirszenberg, brat Leona i Henryka, urodził się 10 lipca 1865 r. w Łodzi. W latach 1877-1881 uczył się w Łódzkiej Wyższej Szkole Rzemieślniczej, gdzie wykazywał niezwykłą zdolność do rysunku. W 1881 roku, dzięki pomocy dr. Mieczysława Cohna, uzyskał skromne, miesięczne, 25-rublowe stypendium, od przemysłowców: Izraela Poznańskiego i Markusa Silbersteina, i rozpoczął studia w krakowskiej Cesarsko-Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko. Interesował się literaturą i filozofią. W latach 1883-1887 kontynuował naukę w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Aleksandra Wagnera, którą ukończył z odznaczeniem pod jego kierunkiem. W 1889 r. po otrzymaniu srebrnego medalu za „Jeszyboth” („Uczta talmudystów”), i prawa wystawiania „hors concours” na Wystawie Światowej w Paryżu, podjął studia w akademii Filippo Colarossiego. Osiedlił się na stałe w Łodzi, skąd odbywał liczne podróże m. in. do Paryża i Rzymu, gdzie malował modernistyczne, swobodnie formowane sceny rodzajowe i pejzaże. Spośród wielu wyróżnień, jakie otrzymywał za dzieła malarskie, najczęściej nagradzana była „Sjesta sobotnia” ex aequo z Olgą Boznańską w TZSP  w Warszawie (1895) i następnie w TPSP w Krakowie (1896). Wysoko oceniano również „Konferencyjkę”, m. in. na konkursie „Tygodnika Ilustrowanego” w Warszawie (1893). Kolejny medal, brązowy, otrzymał za monumentalną kompozycję „Ahaswer” („Żyd wieczny Tułacz”) na Wystawie Powszechnej w Paryżu (1900). Oprócz obrazów symbolicznych o tematyce filozoficznej i narodowej jak np.: „Uriel Acosta” i młodzieńczy „Spinoza”, „Urania”, „Golus” („Wychodźcy”), „Czarny sztandar”, „Spinoza wyklęty”, tworzył portrety, sceny rodzajowe, pejzaże i kompozycje dekorujące siedziby własnych mecenasów. Tuż przed rewolucją 1905 r. przeniósł się z rodziną do Krakowa. W 1907 r. przyjął propozycję objęcia profesury w szkole sztuk stosowanych Bezalel w Jerozolimie, gdzie zmarł, na skutek choroby, 15 września 1908 roku.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
scianaszumow
Ściana szumów w 6. dzielnicy (foto)
komiks
Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi
Autoportret w kwadracie 2021 SELF-PORTRAIT IN A SQUARE

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*