Nowe czasopisma w Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi zakończyła realizowany w 2018 roku projekt „Digitalizacja czasopism ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi i doposażenie pracowni digitalizacji”.

Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura cyfrowa”.

W ramach projektu zeskanowano tygodnik urzędowy „Petrokovskia Gubernskia Vedomosti” ukazujący się w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1867-1916 oraz dziennik, a później tygodnik „Praca” wydawany w Łodzi w latach 1920-1932. „Praca” to organ prasowy Narodowej Partii Robotniczej.

W ramach doposażenia pracowni digitalizacji zakupiono 3 dyski do półki rozszerzającej pojemność macierzy dyskowej.

W Bibliotece Cyfrowej Regionalia Ziemi Łódzkiej zamieszczonych jest już ponad 86000 publikacji. W większości są to archiwalne czasopisma zarówno łódzkie jak i z regionu łódzkiego. Użytkownicy mogą przeczytać min. różne wydania „Dziennika Łódzkiego”, „Rozwój”, „Express Wieczorny Ilustrowany”, „Echo”. Z czasopism regionalnych dostępne są „Tydzień”, „Dziennik Piotrkowski”, „Nowy Łowiczanin” i inne.

W 2018 roku rozpoczęto publikację książek z kolekcji Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Księgozbiór nieborowski, to integralna część zbiorów rezydencji Radziwiłłów Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Biblioteka była w swoim czasie kolekcją bibliofilską najwyższej klasy europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *