Niepodległą. Miasto w Teatrze Powszechnym

We wtorek zakończył się XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, podczas którego łódzki Teatr Powszechny pokazał dwie prapremiery, a już w sobotę 6 kwietnia o 12:00 kolejny prapremierowy pokaz przygotowany przez Powszechny – w ramach Dotknij Teatru obejrzeć będzie można „Niepodległą. Miasto”. Spektakl zrealizowany został przez Arkadiusza Wójcika i Małgorzatę Goździk wspólnie z grupą seniorów „Jesteśmy” oraz młodzieżą pozostającą pod opieką Stowarzyszenia MONAR.

„Spektakl zaprezentowany zostanie w przestrzeni ulicy Legionów i pomyślany jest tak, aby wciągnąć w akcję mieszkańców i przechodniów. Opowiadać będzie o mieście, a przede wszystkim ulicy widzianej oczami jej mieszkańców” – mówi Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi. „Zgodnie z założeniami tegorocznego programu Dotknij Teatru spektakl wykorzysta scenografię miasta oraz zaanektuje na swoje potrzeby miejsca niesceniczne. Widzami staną się również mieszkańcy okolicznych budynków” – zaznacza Pilawska.

Spektakl opowie o Łodzi – od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości po współcze-sność. Będzie mówił zarówno o historii miasta (którą znamy z dokumentów, opowieści dziadków i rodziców), jak i współczesności (którą sami kształtujemy i interpretujemy). „Wy-chodzimy poza mury teatru i będziemy głośno mówić o jej mieszkańcach – tych, którzy mieli choćby niewielki wkład w budowanie Łodzi. Chcemy oswoić ulicę Legionów, przy której znajduje się teatr, zarówno poprzez pokazanie, że może się ona stać miejscem wydarzeń arty-stycznych, ale również poprzez dotknięcia jej tkanki i historii. Dzięki wyjściu w przestrzeń miejską uczynimy łodzian uczestnikami spektaklu” – mówi Arkadiusz Wójcik, aktor Teatru Powszechnego w Łodzi.

Teatr Powszechny w Łodzi jako „Teatr blisko ludzi” od wielu lat współpracuje z grupą senio-rów „Jesteśmy” oraz podopiecznymi MONAR-u, dla których warsztaty teatralne są elemen-tem terapii. „Niepodległa Miasto” jest trzecim tytułem (po „Ostatnich świadkach” i „Niepod-ległej”) przygotowanym w Teatrze Powszechnym wspólnie z grupą „Jesteśmy” oraz czwartym spektaklem (po „Follow the White Rabbit”, „1,2,3, zginiesz ty” i „Ostatnich świadkach”) przygotowanym przez grupę podopiecznych MONAR-u.

Spektakl „Niepodległa. Miasto” będzie można obejrzeć również 7 kwietnia o 12:00.
Wstęp na wydarzenie za symboliczną opłatą – 1 grosz.
Spektakl plenerowy Teatru Powszechnego w Łodzi dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach łódzkiej edycji Dotknij Teatru 2019. Organizatorem projektu jest Poleski Ośrodek Sztuki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *