Poniżej umieszczamy petycję łódzkich animatorów, artystów, ludzi kultury:

Zarządzeniem z dnia 20.04.2020 r. p. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska przekazała informację o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w 2020 r., w związku z epidemią koronawirusa.

Wśród „zamrożonych” pozycji znaleźć można wiele dotyczących łódzkiej kultury. Szczególnie niepokojące dla łódzkiego środowiska animatorów i artystów są ograniczenia wprowadzone w samym Wydziale Kultury. Z zarządzenia wynika, że nie odbędą się nabory na stypendia artystyczne, ograniczone zostaną środki na nagrody dla artystów i dla domów kultury oraz dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji. 

Obecnie poznaliśmy już wyniki konkursu o dofinansowanie inicjatyw kulturalnych (jesteśmy na etapie podpisywania umów i wypłat dotacji, które jednak jeszcze się nie rozpoczęły), czekamy zaś na wyniki konkursu wydawniczego.

Harmonogramy projektów zostały zaktualizowane, a działania w dużej mierze dostosowane do warunków pandemii.


Dla wielu działaczy związanych z nieinstytucjonalną łódzką kulturą zablokowanie wypłat rozstrzygniętych konkursów oznacza utratę środków do życia, w przypadku zaś organizacji grozi co najmniej utratą płynności finansowej. W szczególnie trudnej sytuacji są NGO-sy, które zadeklarowały wkład własny w postaci dotacji miejskiej we wnioskach ministerialnych – dla wielu może to oznaczać konieczność zerwania umowy z ministerstwem lub bankructwo. 

Zarządzenie nie określa, co dokładnie zostanie zrobione, nie udało nam się dotrzeć do żadnych dalszych dokumentów, precyzujących, co dokładnie będzie zamrożone i na jakich warunkach. 

Zwracamy się do Pani Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, Wiceprezydent Miasta Łodzi oraz do Pana Jacka Grudnia, Dyrektora Wydziału Kultury UMŁ z prośbą o wyjaśnienie niejasności. Rozumiemy, w jak trudnej sytuacji w związku z pandemią wszyscy się znajdujemy i że niewiadome tylko się piętrzą.

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że sektor kultury – nie kojarzący się z nadmiarem środków nawet w normalnej sytuacji – jest jednym z najbardziej poszkodowanych przez epidemię. Podejmowanie działań blokujących dostęp do środków, to jego dalsze wykrwawianie.

Oczekujemy, że niejasności związane z zarządzeniem zostaną wyjaśnione, a jego zapisy zmodyfikowane tak, by nie dobijać sektora kultury, a pomóc mu funkcjonować w czasach, które – może nawet bardziej niż inne – potrzebują inicjatyw związanych ze sztuką, kulturą i artystycznego opisu rzeczywistości w stanie wyjątkowym. 

Łódzka kultura potrzebuje ratunku w nie mniejszym stopniu niż sektor gastronomii czy turystyki. Zamiast cięć i dalszej destabilizacji potrzeba programu osłonowego, który pozwoli przetrwać trudne czasy.

Pełna treść zarządzenia dostępna jest pod linkiem: 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/akty_prawne/VIII_3851.pdf?fbclid=IwAR18P8fEZUBWKSJ5uYI3dCyMtl82ftDdnD38oNxBXHcMz9KPcXS1_FuKITs

Link do petycji:

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Monopolis – podsumowanie roku 2021
IMG_0141
Inauguracja Folkowych Inspiracji (foto)
IMG_5491_tn
Piknik lotniczy „Rodzina pod skrzydłami” (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*