Natalia Anna Kalisz – Destrudo w Galerii Re:Medium (foto)

IMG_6489Do 17 lutego w Galerii Re:Medium można oglądać ekspozycję autorstwa Natalii Anny Kalisz pt. Destrudo. Grafika i malarstwo. Jej kuratorką jest Adriana Michalska.

Wystawa prezentuje przebieg dotychczasowych działań Natalii Kalisz, obejmując zarówno najnowsze, premierowe prace, jak i wcześniejsze. Grafiki z cyklów: Religia (Axis Mundi, Novenna), Oniryzm (Mahayana, Uraboros, Machina naprawiająca duszę, Wieża w Szinear, dla której inspiracją była kantata Babel Igora Stravinskiego), Sad Isztar (złożony z kilku prac, m.in.  Brama Issar, Etiuda, Sansara, Isztar kąpiąca się czy Nokturn). Autorka przypomina w nich o swym zainteresowaniu sferą sacrum. Integralną część ekspozycji stanowi prezentacja książki artystycznej pt. Kozłek, dopełnionej czterema unikatowymi, barwnymi grafikami wykonanymi w technice mieszanej.

Natalia Kalisz w swoich działaniach twórczych podejmuje poważną tematykę dotyczącą cyklu narodzin, życia i przemijania, ludzkiej natury, pochodzenia świata. Interesuje się relacjami życia i śmierci, przemijaniem, wierzy w zbawczą siłę sztuki, w jej moc przekraczania czasu. W swoich wizjach artystycznych nie odwołuje się  jednak do marności, do bezsensowności naszej egzystencji, wręcz przeciwnie, przekazuje dobre emocje, stawia pytanie o sens naszego istnienia, o naukę, o świadomość przeżywanego życia i podjętą drogę ku zrozumieniu. Bez przepracowania i zrozumienia definicji vanitas – naprawdę nie żyjemy – Fragmenty tekstu do folderu wystawy, Adriana Michalska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *