Nad rzeką Łódką powstają bulwary

Siłownia plenerowa, boiska do gry w bule, ścieżka edukacyjna do prowadzenia zajęć przyrodniczych, a do tego nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, a do tego miejsca do odpoczynku z ławkami – to powstające właśnie Bulwary nad Łódką. Nowy rekreacyjny teren łączący dwa parki – Helenów i Park Ocalałych.

Do tej pory dziki, niezagospodarowany teren zostanie uporządkowany. Wypielęgnowane zostaną drzewa i krzewy a także posadzone nowe rośliny. Na bulwarach pojawi się ponad 700 krzewów, 16 drzew liściastych i 3 iglaste, ponad 1000 różnych bylin i innych roślin. Wzdłuż rzeki Łódki powstanie ścieżka dydaktyczna, a na niej tablice edukacyjne, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów i ogród deszczowy.

– Ścieżka edukacyjna uzupełnia projekt zagospodarowania terenu, podkreśla walory terenu: znaczenie wody, usytuowanie terenu w sąsiedztwie koryta rzeki Łódki, znaczenie pszczół i roślin miododajnych, różnorodności biologicznej w przyrodzie. – mówi Maciej Riemer, dyr. Departamentu Ekologii i Klimatu.

Dosadzenie roślin o jadalnych owocach zapewni pożywienie ptakom w okresie wegetacji i okresie zimowym. Montaż hoteli dla owadów pozwoli na zasiedlenie ich przez dzikie zapylacze. Przy hotelach dla owadów zostaną posadzone rośliny miododajne.

Tam będzie gromadziła się woda deszczowa spływająca z pobliskiego terenu, która potem stopniowo uwalniana jest do ekosystemu – tłumaczy Jan Maśliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.

– Założenie ogrodu deszczowego w miejscu najniżej położonym, pozwoli zatrzymać wodę po opadach. Planujemy się w dalszym ciągu prowadzenie prac ogrodniczych w taki sposób, aby w stopniu maksymalnym zatrzymywać wodę poprzez pozostawianie na miejscu opadłych liści oraz skoszonej trawy – podkreśla Aleksandra Sztuka, z-ca dyrektora Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ.

Oprócz tego w nowej, parkowej przestrzeni powstanie też bulodrom – czyli specjalne miejsce do gry w bule. Pierwotnie projekt z Budżetu Obywatelskiego zakładał właśnie budowę bulodromu i uporządkowanie terenu, a jego koszt wynosił 284 tys. zł.  Pomysł podchwycili pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska, zdobyli dofinansowanie i rozszerzyli projekt m. In. o dodatkowe nasadzenia i ścieżkę dydaktyczną. Łączny koszt Bulwarów to prawie 400 tys. zł.  

Łącząc te dwa źródła finansowania Budżet Obywatelski i środki zewnętrzne Miasto stworzyło projekt wielofunkcyjny, odpowiadający potrzebom mieszkańców w zakresie rekreacji i wypoczynku oraz realizujący cele edukacji ekologicznej i sprzyjający bioróżnorodności w mieście. Ponadto, projekt wpisuje się w koncepcje błękitno zielonej sieci i stanowi kolejny element zielonego szlaku w centrum miasta

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *