_DSC1479W Muzeum Miasta Łodzi dobiega końca II etap prac nad nową wystawą stałą o wielokulturowej Łodzi z przełomu XIX i XX wieku. Ekspozycja zatytułowana „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań” prezentować będzie zwykłą codzienność Polaków, Niemców, Żydów oraz Rosjan, ukazaną na tle rozwoju przemysłowego miasta. Będzie to multimedialna opowieść o wielokulturowym dziedzictwie przedwojennej Łodzi i jej wieloetnicznej, wielowyznaniowej społeczności. Realizacja wystawy jest możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łodzi. Jej otwarcie dla publiczności zaplanowane jest na 10 października 2017 r. Wstęp  na wystawę nie będzie osobno biletowany.

Ekspozycja ukaże historyczną wielokulturowość Łodzi na tle fenomenu jej rozwoju przemysłowego i demograficznego. Współistnienie polsko-żydowsko-niemieckie pokazane zostanie z perspektywy wspólnego domu, miejskiego podwórka, bliskiego i dalekiego sąsiedztwa z jego pozytywami i negatywami.

Multimedialna wystawa prezentowana będzie w 8. strefach tematycznych. Aranżacja każdej ze stref poświęcona zostanie wybranym zagadnieniom z życia przedwojennego miasta wielu narodów, religii i kultur. Narracja wystawy poprowadzi widza wzdłuż kilku osi zbiegających się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni miejskiego podwórka. To na łódzkich podwórkach, jak w soczewce skupiało się wielonarodowościowe współistnienie odmiennych religijnie i kulturowo społeczności.

Z przestrzeni wspólnego podwórka z żeliwną pompą studzienną, zwiedzający uda się do domu wieloetnicznych rodzin. Zajrzy do mieszkania: polskiego, żydowskiego i niemieckiego, których wystrój zawiera informację o tradycji wyznaniowej domowników, posłucha wielojęzycznych rozmów rodzinnych, poczuje klimat przedwojennych podwórek opisanych we wspomnieniach łódzkich Niemców, Żydów i Polaków. Ścieżki zwiedzania prowadzą do magla Frau Langer, a także do łódzkiej kawiarenki z muzyką lat dwudziestych i trzydziestych.

_DSC1518

Różnorodność kulturową, wyznaniową i wielojęzyczność dawnych mieszkańców Łodzi prezentować będą tematycznie opracowane treści kontentów audio i kontentów audiowizulalnych. Wszystkie treści kontentów przygotowane zostaną i zainstalowane w urządzeniach multimedialnych, które są już w posiadaniu Muzeum Miasta Łodzi – zakup i montaż urządzeń systemu nagłośnienia, audio-wideo i oświetlenia odbył się w 2015 r. w ramach dotacji MKiDN. 

Zwiedzający będą mogli nie tylko zobaczyć eksponaty, dokumenty i zdjęcia ze zbiorów muzeum, ale także dzięki nowoczesnym multimediom posłuchać i obejrzeć audiowizualne prezentacje czy doświadczyć kolejnych wrażeń dzięki efektom dźwiękowym (np. odgłosy ulicznego zgiełku, syren fabrycznych, samochodów, tramwajów, okrzyki łódzkich gazeciarzy czy podwórkowych zabaw dziecięcych).

Poszczególne elementy wystawy będą ponadto ulegać aranżacyjnym zmianom wraz z porami roku lub kalendarzem świąt przypadających w danej religii: katolicyzmie, judaizmie czy protestantyzmie.  W ramach przestrzeni ekspozycyjnej specjalne miejsce zostanie przeznaczone na działania edukacyjno-warsztatowe z zakresu historii i wielokulturowej tradycji miasta.

„Zapraszamy wszystkich łodzian do włączenia się w realizację wystawy” – apeluje Anna Walaszczyk, autorka i kuratorka wystawy. „Poszukujemy zdjęć ukazujących codzienność życia mieszkańców Łodzi np. z łódzkich mieszkań, ulic i podwórek, ale także z uroczystości rodzinnych czy towarzyskich lub też z miejsc, w których łodzianie się spotykali. Wszystkich, którzy posiadają w rodzinnych archiwach takie pamiątki i chcieliby je zaprezentować w muzeum, zachęcam do kontaktu” – dodaje.

Realizacja wystawy rozpoczęła się w 2015 roku pozyskaniem przez Muzeum Miasta Łodzi grantu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura kultury). I etap prac objął adaptację przestrzeni ekspozycyjnej dla potrzeb wystawy oraz zakup i montaż sprzętu multimedialnego: systemu audio-wideo, nagłośnieniowego i oświetleniowego. W roku 2016 (etap II) zostały przygotowane treści audiowizualne, konserwacja obiektów ze zbiorów muzeum, wykonanie gablot ekspozycyjnych, frontowych witryn sklepowych do aranżacji lokalu pracowni modystki i grawera, instalacja pompy studziennej na cembrowinie z deskowaniem, montaż sprzętu stanowisk interaktywnych do gier podwórkowych w „chłopka” i piłkę. Ostatni etap prac (rok 2017) obejmie dalsze prace aranżacyjne i merytoryczne nad wystawą i katalogiem.

/fot. mat.pras. – B. Szafrańska

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
Renowacja sali arkadkowej w Pałacu Poznańskich (foto)
X Piknik Niepodległościowy w Manufakturze (foto)
Podziemia Orientarium (foto)

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*