fot.B.Szafraska_1W Muzeum Miasta Łodzi można obejrzeć nową wystawę stałą pt. „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”. Ekspozycję można zwiedzać w ramach biletu wstępu do Muzeum (12 zł normalny, 8 zł ulgowy) lub bezpłatnie – w każdą środę. Wernisaż odbył się we wtorek, 10 października. Składał się na niego koncert muzyczny, w którym wystąpili: Symcha Keller, Formacja „Sztetl”, Good News Singers, Chór Katedry Prawosławnej w Łodzi, Bałucka Kapela Podwórkowa.

Jednym z założeń wystawy jest przybliżanie świata, którego już nie ma, a który był tak bardzo obecny. Tętniący życiem świat wielonarodowościowej i wielokulturowej Łodzi, z jej pozytywami i negatywami, staraliśmy się „wirtualnie” przywrócić na wystawie i jednocześnie uświadomić zwiedzającym, co rozłam spowodowany wojną i jej skutki oznaczały dla tego europejskiego miasta.

Na ekspozycji przygotowanej w podziemiach pałacu Izraela Poznańskiego prezentowana jest podstawowa wiedza o przeszłości miasta, o Łodzi do 1939 roku. Przejawy wielokulturowości organizatorzy starali się unaocznić poprzez zgromadzone muzealia, archiwalne fotografie, rozwiązania aranżacyjne i scenograficzne oraz treści kontentów audiowizualnych. Multimedia są na wystawie uzupełnieniem narracji międzywojnia.

joomplu:129355

Wystawa składa się z ośmiu strefach tematycznych, z których każda poświęcona została wybranym zagadnieniom z życia industrialnej, wielokulturowej Łodzi, ukazana na tle fenomenu jej rozwoju przemysłowego i demograficznego. Narracja prowadzi widza wzdłuż kilku osi zbiegających się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni miejskiego podwórza, gdzie jak w soczewce skupia się wielokulturowe współistnienie i sąsiedztwo polsko-żydowsko-niemieckie. Koncepcja wystawy zakłada, że wielonarodowościową i wielokulturową społeczność przemysłowego miasta – ludzi „ziemi obiecanej”, reprezentować będzie grono bohaterów podwórkowych mieszkających we wspólnym domu.

Spotkanie widzów z „lodzermenszami” – lokatorami jednej z łódzkich kamienic czynszowych, poprzedzą ścieżki zwiedzania, w obszarze których widz bliżej pozna miasto i jego historię doby industrializmu. Dzięki kontentom audio wsłucha się w dźwięki miasta i poczuje atmosferę zgiełku ulicy. Odwiedzi gabinet carskiego urzędnika, pozna łódzkie świątynie i synagogi, po drodze spotka fabrykanta, zajrzy do pracowni grawera i sklepu modystki, by przez prześwit bramy wjazdowej wejść na typowe miejskie podwórze, z którego będzie mógł się udać do mieszkań wieloetnicznych rodzin.

W zaaranżowanych mieszkaniach rodzin: żydowskiej Goldmanów, polskiej Kaczmarków i niemieckiej Langerów, istotną rolę odgrywają specjalnie dobrane przedmioty, związane z religią i językiem domowników. Łódzkie tradycje kulturowe: żydowska, polska i niemiecka, zaprezentowane zostały na wystawie kontrapunktowo i zilustrowane w pewnym uproszczeniu, odwołując widza do artefaktów i symboli, które pozwalają poznać i rozumieć codzienność i obyczaje innych. 

joomplu:129353

Dostępność językową wystawy dla cudzoziemców zapewniają tłumaczenia na język angielski wszystkich tekstów zamieszczonych na planszach i prezentowanych w kontentach audio. Udźwiękowione filmy z polską narracją lektora mają angielskojęzyczne napisy umieszczone u dołu obrazu na tak zwanym przeniku. Ważnym elementem aranżacji scenograficznej są obiekty pochodzące z rozbiórek łódzkich kamienic.

Autorką i kuratorką wystawy jest Anna Walaszczyk – etnograf, starszy kustosz, kierownik Oddziału Kultur i Tradycji Wyznaniowych Muzeum Miasta Łodzi. Autorka i kuratorka wystawy stałej „Na wspólnym podwórku – łódzki tygiel kultur i wyznań”. Z muzealnictwem związana od 1980 roku: pracowała w muzeum skansenowskim w Radomiu, Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Muzeum Miasta Zgierza, gdzie przez sześć lat pełniła funkcję dyrektora. W zgierskim muzeum zrealizowała autorską stałą wystawę „Kruszówka – wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku”. Od 2005 roku pracuje w Muzeum Miasta Łodzi. Autorka wielu wystaw, muzealnego cyklu spotkań „Lubię wiedzieć” oraz programów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych. W 2016 roku odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

/fot. mat.pras. K. Kubiak i B. Szafrańska

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
15. Łódź Design Festival – LEPIEJ
Akademickie Centrum Designu na Księżym Młynie (foto)
004665_4
Współobecność. Artyści awangardowi w kręgu Władysława Strzemińskiego

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*