naskrzydlach_12-regulDo 15 października młodzież pisząca wiersze może zgłaszać swoje utwory w ramach VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Na skrzydłach poezji” – Nowe Inspiracje.

Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi. Jego celem jest inspirowanie do aktywności twórczej, prezentacja dorobku i promocja młodych twórców, rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń. W „Na skrzydłach poezji” mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 9 do 18 lat. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 listopada  2012 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

Regulamin

1. Organizatorem konkursu jest Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi.
            
2. Celem konkursu jest:
– inspirowanie do aktywności twórczej,                                                                 
– prezentacja dorobku i promocja młodych twórców,
– rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wymiana doświadczeń.
          
3. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży.
Przebiega w trzech grupach wiekowych:
    – od   9-12 lat,
    – od 13-15 lat,
    – od 16-18 lat,

4. W konkursie są wyodrębnione dwie kategorie:
– dowolny utwór poetycki,
– haiku (przez haiku organizatorzy rozumieją: trójwersowy wiersz obrazowy, przynajmniej w przybliżeniu realizujący tradycyjny schemat wersyfikacyjny tzn.5-7-5 sylab w wersie.)
                                                                               
5. W każdej kategorii uczestnik może złożyć maksymalnie dwa, nigdzie dotąd niepublikowane utwory poetyckie o dowolnej tematyce, opatrzone godłem.                                                                      

6. Utwory należy dostarczyć w maszynopisie (czcionka nr 12, typ: Times New Roman), w trzech egzemplarzach na adres organizatora w terminie do 15 października 2012 r.
Do prac winna być dołączona koperta z tym samym godłem i oznaczoną kategorią wiekową zawierająca: zapis elektroniczny tekstów na  płycie w formacie RTF oraz dane: imię i nazwisko, wiek autora, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.           

7. Jury powołane przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.   

8. Rozstrzygnięcie konkursu, spotkanie z jurorami oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 17 listopada  2012 r. o godz. 18.00 w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

9. Konkursowi towarzyszy:

– wystawa tekstów laureatów konkursu w Galerii „Ż” Bałuckiego Ośrodka Kultury „Na Żubardzkiej” i w Filii nr 21 Miejskiej  Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty
– wydanie tomiku poezji zawierającego nagrodzone i wyróżnione teksty
– zamieszczenie nagrodzonych tekstów na stronie internetowej Bałuckiego Ośrodka Kultury
– prezentacja multimedialna tekstów 
– spotkanie z jurorami i omówienie

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych utworów
i prezentowania ich w dowolnej formie w celach promocyjnych. Organizatorzy nie odsyłają utworów nadesłanych na konkurs.

11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i z wyrażeniem   zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

12. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży oraz nie zabezpieczają noclegów dla uczestników konkursu.

13. Wykładnia powyższego regulaminu należy do organizatorów.

14. Informacje: Dorota Radziewicz – koordynator projektu, Bałucki Ośrodek Kultury “Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3, 91-022 Łódź, tel. 42 651 67 47, e-mail: zubardzka@bok.lodz.pl, www.bok.lodz.pl .

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
ksiazki
Literatura – styczeń 2017
kenney
Spotkanie z Pedraikiem Kenneyem w Domu Literatury
tuszynski
Agata Tuszyńska w Poleskim Ośrodku Sztuki

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*