Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Akademii Muzycznej w Łodzi odbyła się w środę 7 października i rozpoczęła 75. rok powojennej historii tej uczelni. Uroczystość została przeprowadzona w ograniczonym gronie przedstawicieli władz i studentów Akademii pod przewodnictwem nowej Rektor prof. AM dr hab. Elżbiety Aleksandrowicz. Jak zwykle dopełnieniem wydarzenia był koncert, tym razem dostosowany – jak cała inauguracja – do obowiązujących procedur sanitarnych. Wystąpił kwartet smyczkowy, a nie jak co roku orkiestra symfoniczna. Muzyki jednak nie mogło zabraknąć!

279 młodych artystów rozpoczęło naukę w łódzkiej Akademii Muzycznej na pierwszym roku studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia (w tym 148 na studiach pierwszego stopnia). 62 studentów przyjęto również na studia niestacjonarne (52 osoby na studia licencjackie i 10 na studia magisterskie). Przedstawiciele studentów pierwszego roku, którzy w rekrutacji osiągnęli najlepsze wyniki, podczas inauguracji złożyli uroczystą przysięgę. Na wszystkich kierunkach i stopniach studiów w tym roku akademickim studiować będzie w łódzkiej Akademii Muzycznej blisko 900 osób.

Rektor zwróciła się w swoim przemówieniu do nowych studentów słowami: – Szczególnie serdecznie witam Studentów pierwszego roku, którzy przekraczając progi Uczelni, rozpoczynają nowy etap w swoim w życiu. Etap dorosłości i odpowiedzialności. Będzie to dla Was czas wyzwań, artystycznych uniesień i doświadczeń wynikających z autentycznych emocji. Sztuka muzyczna to nie tylko język komunikacji pozawerbalnej, który porusza wyobraźnię i uczucia, ale przede wszystkim pozwala doświadczyć samego siebie w sposób indywidualny. Kształcenie i rozwijanie osobowości artystycznej jest podstawowym zadaniem Akademii.

Prof. Elżbieta Aleksandrowicz wręczyła również dyplomy i listy gratulacyjne obecnym na sali absolwentom Akademii, którzy w ostatnim roku ukończyli studia magisterskie z wynikiem celującym.

W inauguracyjnym wystąpieniu Rektor Aleksandrowicz mówiła o funkcjonowaniu uczelni w czasach pandemii. – Trudny czas pandemii jest wyzwaniem dla realizacji zaplanowanych przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych i naukowych. O tym, czy działalność Uczelni będzie przeniesiona do przestrzeni wirtualnych, zadecyduje otaczająca nas wszystkich rzeczywistość… Akademia dołoży wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi odbiór wydarzeń artystycznych i artystyczno-naukowych był bezpieczny. W razie konieczności, planujemy projekcie internetowe live wybranych koncertów i spektakli, a także rejestrację audio i wideo wydarzeń artystycznych oraz ich emisję w sieci.

Uroczystość była transmitowana online na stronie internetowej Akademii. Przemówienia gości zostały odtworzone w postaci krótkich prezentacji filmowych. Były to wystąpienia: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciecha Murdzka, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Głos zabrała Naczelnik Wydziału Finansów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Trzaskowska, która odczytała list Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego.

Anna Durniat – przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii w swoim wystąpieniu zachęcała nowych studentów do aktywnego działania w społeczności akademickiej i przekonywała: – Studiować to znaczy poszukiwać, badać coś, obserwować, poznawać. Czas, który tu spędzicie, jest czasem dla Was, i to właśnie od Was będzie zależało, jak maksymalnie go wykorzystacie.

Kameralny koncert wieńczący uroczystość zabrzmiał w wykonaniu zespołu Venus String Quartet złożonego ze studentek Akademii. Słynny Kwartet F-dur „Amerykański” Antonina Dvoraka zagrały: Agata Miłoś – skrzypce, Alicja Poręba – skrzypce, Malwina Miękoś – altówka i Agata Jonczak – wiolonczela. Wydarzeniem towarzyszącym inauguracji było otwarcie wystawy „Progresje. Malarstwo i małe formy grafiki prof. Andrzeja Gieragi”.

fot.Dariusz Kulesza

Akademia Muzyczna w Łodzi w czasach pandemii

Działalność dydaktyczna – wybrane zasady

wg Zarządzenia nr 15/2020 JM Rektor z 30 września 2020

 • Kształcenie studentów w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 odbywa się w następujących trybach: zdalnym (online, z wykorzystaniem komputera i Internetu) oraz hybrydowym, łączącym tradycyjne formy nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym w siedzibie Uczelni) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera i Internetu (online). Stacjonarnie pracują zawsze tylko dwa wydziały, pozostałe dwa w tym samym czasie mają zajęcia online (każdy miesiąc został w ten sposób podzielony).
 • Zajęcia indywidualne lub grupowe (w grupach maksymalnie 5-osobowych) odbywają się w trybie hybrydowym. Pozostałe zajęcia odbywają się w trybie zdalnym. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/21 zostały zawieszone zajęcia wszystkich zespołów artystycznych, w skład których wchodzi więcej niż 5 osób. Za specjalną zgoda Rektora, zgodnie z ustalonym kalendarzem wydarzeń artystycznych i artystyczno-naukowych na rok akademicki 2020/21, dopuszcza się realizację projektu artystycznego przy udziale większej liczby studentów niż 5 osób.
 • W przypadku prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, pedagog prowadzący może raz w miesiącu udzielić konsultacji na terenie Uczelni studentom, jednak w grupie nie większej niż 5 osób.
 • Przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa został opracowany harmonogram zajęć, z podziałem na odpowiednią liczbę studentów w grupach, dostosowaną do wymaganej powierzchni sali, dla przedmiotu wychowanie fizyczne oraz przedmiotów ruchowo-tanecznych w ramach specjalności: choreografia i techniki tańca, rytmika, musical, wokalistyka estradowa oraz zespołów dyplomowych w ramach edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej.
 • Przedmioty w programach nauczania na studiach pierwszego i drugiego stopnia, które z powodu pandemii nie będą mogły być zrealizowane w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021, mogą być zrealizowane w następnym roku akademickim.

Wydarzenia artystyczno-naukowe – wybrane zasady

wg Zarządzenia nr 14/2020 JM Rektor z dnia 24 września 2020

 • Liczba miejsc dostępnych w Sali Koncertowej (ul. Żubardzka 2a) uległa zmniejszeniu do 133, a Sali Kameralnej (al. 1 Maja 4) do 83 miejsc. Pałac (ul. Gdańska 32) został wyłączony z użytkowania.
 • Dostępne miejsca siedzące ułożone będą w szachownicę.
 • Publiczność zobowiązana jest posiadać własne maseczki/przyłbice i nosić je w trakcie wydarzenia.
 • Akademia będzie wymagać złożenia przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia, wraz z podaniem danych osobowych i kontaktowych, przy wejściu na wydarzenie.
 • Liniami poziomymi z zachowaniem dystansu 1,5 m zostaną wyznaczone na posadzce miejsca ustawiania kolejek do kasy, szatni, toalety i do wejścia na sale koncertowe. Publiczność będzie mogła skorzystać ze środka do dezynfekcji rąk.
 • Sprzedaż biletów na wydarzenia w Sali Koncertowej będzie następowała na 5 dni roboczych przed wydarzeniem.
 • Bieżące informacje o koncertach umieszczane będą na stronie internetowej Akademii.
 • Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzeń w przypadku zmiany warunków epidemicznych lub zmiany przepisów prawa.

Najbliższe wydarzenia artystyczne

 • Spektakl Pracowni Fizycznej „Zdarzenia”

10 października, sobota, godz. 19.00, Sala Koncertowa AM, ul. Żubardzka 2a, wstęp wolny

 • Wieczór muzyczny

Projekt Aleksandry Nawe „Poświatowska i muzyka. Ja minę, ty miniesz…”

12 października, poniedziałek, godz. 18.15, Sala Kameralna AM, al. 1 Maja 4, wstęp wolny

 • Koncert z cyklu „Con tres – akordeon, gitara, harfa”

13 października 2020, wtorek, godz. 18.00, Sala Kameralna AM, al. 1 Maja 4, wstęp wolny

 • Koncert muzyki czeskiej i polskiej „Z operą nad Wełtawę”

pod patronatem J.E. Ivana Jestřába – Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie

15 października, czwartek, godz. 18.00, Sala Koncertowa AM, ul. Żubardzka 2a, wejściówki: 5

fot. Dariusz Kulesza / Akademia Muzyczna w Łodzi

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
chinskieswieto
Chińskie Święto Wiosny – Koncert studentów z Chin
The Royal Philharmonic Orchestra w Filharmonii Łódzkiej (audio)
alina_adamska
Nagroda w Konkursie artNoble dla Aliny Adamskiej-Raitarovskyi

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*