5-AZ-festiwal---bannerJuż po raz piąty Akademia Muzyczna w Łodzi zaprasza na AŻ Festiwal do Sali Koncertowej przy ul. Żubardzkiej – zgodnie z nazwą A-Ż – Akademia na Żubardzkiej. Festiwalowe wydarzenia zaplanowano w dniach 24 listopada – 10 grudnia 2017 roku. Jak w poprzednich latach, są one prezentacją najważniejszych projektów orkiestrowych i scenicznych uczelni w wykonaniu studenckich zespołów, pedagogów Akademii oraz gości z kraju i zagranicy.

Program 5. AŻ Festiwalu obejmuje dziewięć koncertów, w tym dwa projekty symfoniczne, dwa studenckie spektakle, muzykę z filmów i seriali, barokowe arcydzieła i muzykę jazzową.

Muzyka filmowa i Symfonia pieśni żałosnych
Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi pod batutą Marcina Wolniewskiego zagra w ramach inauguracji festiwalu koncert z muzyką filmową Wojciecha Kilara, Piotra Marczewskiego i Piotra Hertla. Będą to znane tematy muzyczne z filmów i seriali, m.in. Ziemi obiecanej, Daleko od szosy, Wakacji z duchami, Znachora, Granicy, Pana Tadeusza i wielu innych (24 listopada). Na finał młodzi symfonicy przygotowują pod kierunkiem Jerzego Swobody A Varsovie Bronisława Kazimierza Przybylskiego, Muzykę tkaną Marcina Stańczyka i słynną Symfonię pieśni żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego (10 grudnia).

Rex Richardson i Belgian Brass
W tym roku gośćmi AŻ Festiwalu będą: amerykański artysta Rex Richardson, zaliczany do światowej czołówki trębaczy (7 grudnia), oraz słynny zespół Belgian Brass, czyli kwintet dęty z repertuarem złożonym z klasycznych przebojów Mozarta, Bizeta, Bernsteina i innych (9 grudnia).

Muzyka na wodzie i Cztery pory roku
Miłośnicy muzyki dawnej przyjmą z radością dwa festiwalowe koncerty z barokowymi arcydziełami. Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa MUob (połączone orkiestry barokowe z Łodzi, Poznania i Wrocławia), wspólnie z muzykami z Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble, wykonają iście królewski program – suity z cyklu Muzyka na wodzie Georga Friedricha Händla i będzie to pierwsza w Łodzi prezentacja tej muzyki na instrumentach historycznych (27 listopada). Cztery pory roku Antonia Vivaldiego zabrzmią w wykonaniu Orkiestry Smyczkowej PRIMUZ prowadzonej przez Łukasza Błaszczyka, a jako soliści wystąpią studenci łódzkiej Akademii – laureaci konkursów skrzypcowych. Orkiestra zagra również współczesne utwory łodzianina Krzysztofa Grzeszczaka – Reminiscencje i napisaną dla niej miniaturę Upominek (3 grudnia).

Zbigniew Namysłowski Quintet i Big Band Akademii
Jazzową odsłoną AŻ Festiwalu będzie koncert znakomitego zespołu Zbigniew Namysłowski Quintet. Tego wieczoru muzykę Zbigniewa Namysłowskiego i Jacka Namysłowskiego zagra również Big Band Akademii Muzycznej w Łodzi prowadzony przez Jacka Delonga  (5 grudnia).

Ballady o miłości i piosenki z polskich filmów
Na dwa muzyczne spektakle zapraszają pedagodzy i studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Wszystko o miłości w balladowym nastroju zaśpiewają młodzi adepci wokalistyki estradowej. W programie hity z repertuaru m.in. Adele, Christiny Aguilery, Earth, Wind & Fire, Petera Gabriela, Kayah, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy (26 listopada). Kilka dni później studenci dwóch specjalności – musicalu i choreografii – będą przekonywać, że Życie swe uroki ma, a muzycznymi argumentami będą przebojowe piosenki z polskich filmów i seriali, takich jak: Wojna domowa, Czterdziestolatek, Jak rozpętałem II wojnę światową, Noce i dnie, Ogniem i mieczem, Kogel-mogel, Jan Serce (29 listopada).

Patronat honorowy nad festiwalem sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sponsor – ENKEV Polska S.A., partner – Yamaha Music Europe GmbH.

Program Festiwalu

Koncert inauguracyjny
Łódzka muzyka filmowa
24 listopada, piątek, godz. 18.00
Kamera… Akcja!
Filmowe kadry na orkiestrę

Oddziałującym na wyobraźnię programem – muzyką z seriali i filmów – 5. AŻ Festiwal za-inauguruje Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi. Koncert Łódzka muzyka filmowa będzie okazją do usłyszenia kultowych utworów, które – wzbogacając obraz – wpisały się w historię polskiej kinematografii, tak jak słynny Walc Wojciecha Kilara z Ziemi obiecanej Andrzeja Wajdy, którym artyści otworzą symfoniczny wieczór filmowy. Pod-czas koncertu usłyszymy kompozycje trzech wybitnych twórców: Wojciecha Kilara oraz łodzian – Piotra Hertla i Piotra Marczewskiego. Orkiestra Symfoniczna łódzkiej Akademii wy-stąpi pod batutą swojego szefa-dyrygenta Marcina Wolniewskiego, fragmenty wokalne zabrzmią w wykonaniu studentki III roku Agnieszki Nurzyńskiej. Wraz z muzykami wybierzemy się w podróż do Ziemi obiecanej, przeżyjemy liczne wzruszenia przy dźwiękach ze Znachora, a poszukiwanie przygód zagwarantuje nam muzyka z seriali Wakacje z duchami i Pan Samochodzik i Templariusze. Wydarzenie wzbogaci prezentacja kadrów z wybranych filmów, które odświeżą pamięć o narodowym dziedzictwie filmowym, podkreślając przy tym rolę Łodzi w kształtowaniu bogatej tradycji jako polskiej stolicy filmu.

Spektakl muzyczny Wszystko o miłości
26 listopada, niedziela, godz. 18.00
Studenci, piosenki i miłość!

Wszystko o miłości wyśpiewają podczas 5. AŻ Festiwalu studenci specjalności wokalistyka estradowa. Najpiękniejsze polskie i zagra-niczne przeboje, w tym romantyczne ballady, zabrzmią w wykonaniu czterech roczników studentów jednej z najpopularniejszych spe-cjalności w łódzkiej Akademii Muzycznej. W programie hity z repertuaru m.in. Adele, Christiny Aguilery, Earth, Wind & Fire, Petera Gabriela, Kayah, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy. O rozlicznych talentach młodych adeptów wokalistyki estradowej można było przekonać się choćby podczas kilku ubiegłorocznych wydarzeń: cyklicznego Piosenko-wania, koncertu Już kąpiesz się nie dla mnie… z piosenkami Kabaretu Starszych Panów, projektu Ogrzej mnie – Studenci śpiewają Bajora. Wszystkie były entuzjastycznie przyjęte przez publiczność. Kierownictwo artystyczne nad spektaklem Wszystko o miłości objęła Renata Danel – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, pierwszy w Polsce profesor tytularny wokalistyki estradowej, od 2014 roku zwią-zana z Akademią Muzyczną w Łodzi.

Georg Friedrich Händel Muzyka na wodzie
27 listopada, poniedziałek, godz. 18.00
Królewska muzyka połączonych orkiestr

Jak co roku w programie AŻ Festiwalu pojawi się muzyka dawna. Tym razem Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa wykona iście królewski program – suity z cyklicznego utworu Georga Friedricha Händla Muzyka na wodzie HWV 348-350. Będzie to pierwsze w Łodzi wykonanie Muzyki na wodzie na historycznych instrumentach! W atmosferę XVIII-wiecznego Londynu i królewskich rozrywek przeniosą słuchaczy dworskie tańce – rigaudon, menuet, bourrée, passepied z Francji, gigue i hornpipe z Anglii, przeplatane instrumentalnymi ariami i eleganckimi intermediami. W dużej 40-oso-bowej orkiestrze zaangażowanej do projektu zagrają studenci Akademii Muzycznych z Łodzi, Poznania i Wrocławia, współpracujący od kilku lat w ramach Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej MUob, a także wykładowcy Akade-mii Muzycznej w Łodzi i muzycy z nowo powstałej Łódzkiej Orkiestry Barokowej Altberg Ensemble, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki dawnej. Kierownictwo artystyczne nad projektem sprawują: Jakub Kościukiewicz (wiolonczela barokowa), Judyta Tupczyńska (skrzypce barokowe) i Rafael Gabriel Przybyła (obój barokowy).

Koncert Życie swe uroki ma
29 listopada, środa, godz. 18.00
Przebojowe piosenki
z polskich filmów i seriali

Koncert w ramach AŻ Festiwalu zatytułowany Życie swe uroki ma jest wspólnym projektem studentów dwóch specjalności: musicalu oraz choreografii i technik tańca. Program koncertu zawiera ponad 20 przebojowych piosenek z polskich filmów i seriali. Będą to m.in. Jak przygoda to tylko w Warszawie z filmu Przygoda na Mariensztacie, Pamiętasz była jesień z filmu Pożegnania, Nie bądź taki szybki Bill z serialu Wojna domowa, Czterdzieści lat minęło z serialu Czterdziestolatek, Od nocy do nocy z filmu Noce i dnie, Uciekaj moje serce z serialu Jan Serce, Szukaj mnie z filmu Kogel-mogel, Dumka na dwa serca z filmu Ogniem i mieczem. Kierownictwo artystyczne nad koncertem sprawują Anna Dzionek-Kwiatkowska i Jolanta Gzella, które prowadzą i klasy śpiewu musicalowego w łódzkiej Akademii Muzycznej. Nad choreografią oraz ruchem scenicznym ze studentami pracować będą Zuzanna Dinter-Markowska i Anna Wytych-Wierzgacz, specjalistki w zakresie tańca współczesnego, baletu i choreografii.

Antonio Vivaldi Cztery pory roku
3 grudnia, niedziela, godz. 18.00
Okrągły rok z orkiestrą PRIMUZ

Orkiestra Smyczkowa PRIMUZ każdego roku daje kilkanaście koncertów z różnorodnym repertuarem. Tym razem wystąpi z przebojowymi Czterema porami roku barokowego twórcy Antonia Vivaldiego. Cykl czterech kon-certów solowych jest muzyczną ilustracją pór roku, zamkniętą w formie trzyczęściowych koncertów z wirtuozowskimi partiami solowymi skrzypiec. Jako soliści wystąpią studenci łódz-kiej Akademii Muzycznej – laureaci konkursów skrzypcowych. Partie solowe zagrają: w Koncercie E-dur RV 269 Wiosna – Dominika Sznajder, w Koncercie g-moll RV 315 Lato – Bartosz Skibiński, w Koncercie F-dur RV 293 Jesień – Zuzanna Jeżyńska, w Koncercie f-moll RV 297 Zima – Sławomira Wilga. Kontrapunktem dla barokowych koncertów będzie współczesny utwór Reminiscencje łodzianina Krzysztofa Grzeszczaka, oparty na motywie z pieśni Prząśniczka Stanisława Moniuszki. Orkiestrę Smyczkową PRIMUZ tworzą utalento-wani studenci i absolwenci Katedry Instrumen-tów Smyczkowych. Założycielem oraz szefem artystycznym zespołu jest wybitny polski skrzypek i kameralista Łukasz Błaszczyk, od lat związany z łódzką uczelnią.

Zbigniew Namysłowski & Big Band
5 grudnia, wtorek, godz. 18.00
Kwintet Zbigniewa Namysłowskiego i Big Bandem Akademii!

W łódzkiej Akademii Muzycznej jazz zadomo-wił się już na dobre: i w programie studiów, i w programach koncertowych. Co roku AŻ Festiwal również zawiera jazzowy repertuar, goszcząc wybitnych jazzmanów z kraju i zagranicy. Jednym z tegorocznych VIP-ów festiwalu będzie Zbigniew Namysłowski. Obszar zainteresowań saksofonisty, a tak naprawdę multiinstrumentalisty, rozciąga się od polskiego folkloru, poprzez muzykę klasyczną, aż do nowoczesnych brzmień, nierzadko przez niego ze sobą zestawianych. Jest gwiazdą światowego formatu – koncertował i nagrywał w USA, współtworzył zespoły Melomani, Modern Dixielanders, New Orleans Stompers, założył kilka własnych składów jazzowych. Podczas AŻ Festiwalu wystąpi w kwintecie wspólnie z Jackiem Namysłowskim – puzon, tuba, Sławomirem Jaskułke – fortepian, Andrzejem Święsem – kontrabas i Grzegorzem Grzybem – perkusja. Muzycy zagrają kompozycje pochodzące z ich ostatnich wspólnych płyt. Wcześniej utwory Zbigniewa Namysłowskiego i Jacka Namysłowskiego usłyszymy również w wykonaniu Big Bandu Akademii Muzycznej w Łodzi. W dwóch własnych kompozycjach Speed Limit i Ballad for Eve ze studenckim ze-społem prowadzonym przez Jacka Delonga wystąpi sam Zbigniew Namysłowski.

Koncert Rexa Richardsona
7 grudnia, czwartek, godz. 19.00
Amerykański trębacz i polskie premiery

Tegoroczny AŻ festiwal gościć będzie wszech-stronnego amerykańskiego trębacza Rexa Richardsona. Uważany za jednego z najlepszych trębaczy na świecie pasjonuje się muzyką zarówno klasyczną, jak i jazzową, a przede wszystkim improwizacją i współczesnymi trendami. Wystąpi z bogatym repertua-rem standardów jazzowych oraz wykona po raz pierwszy w Polsce dwie kompozycje: Variations on a Theme by Haydn Jamesa Stephensona oraz Three World Winds Allena Vizzuttiego. Trębaczowi, koncertującemu również na trąbce piccolo i flugerhornie, towarzyszyć będzie pianistka Marta Macierzyńska oraz sekcja rytmiczna Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Łodzi. Koncert jest także częścią II Międzynarodowej Konferencji Trębaczy.

Rex Richardson
Belgian Brass
9 grudnia, sobota, godz. 19.00
Kalejdoskop przebojów na kwintet dęty
Z atrakcyjnym repertuarem podczas 5. AŻ Fe-stiwalu wystąpi uznany w świecie muzycznym kwintet dęty Belgian Brass. Artyści, którzy pojawią się na deskach festiwalowej sceny, to: Manu Mellaerts – trąbka, Steven Devolder – trąbka, Rik Vercruysse – waltornia, Jan Smets – puzon, Stephan Vanaenrode – tuba. Wykonają zaaranżowane na kwintet przeboje muzyki dawnej (William Byrd – The Earle of Oxford’s March), klasycznej (Wolfgang Amadeus Mozart – aria Królowej Nocy Die Hölle Rache z opery Czarodziejski flet) oraz operowej i musicalowej (Carmen Georges’a Bizeta, West Side Story Leonarda Bernsteina). W programie pojawi się także muzyka rozrywkowa i taneczna, tj. południowoamerykańska Suite Americana Enrique Crespo, popularne tango La Cumparsita Gerarda Matosa Rodrigueza, a także połączenie melodii Saints Go Marching i Alleluja z oratorium Mesjasz Händla, autorstwa Luthera Hendersona (The Saint’s Hallelujah). Koncert jest również częścią II Międzynarodowej Konferencji Trębaczy.

Kwintet Belgian Brass
Koncert finałowy
Inauguracja 71. sesji Musica Moderna
10 grudnia, niedziela, godz. 18.00
Współczesna odsłona festiwalu
Na zakończenie 5. AŻ Festiwalu ponownie zagra Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycz-nej w Łodzi, tym razem pod batutą Jerzego Swobody. Finałowy program zawierać będzie symfoniczną muzykę XX i XXI wieku. Orkiestra wykona wyróżnioną w 1980 roku przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów UNESCO kompozycję A Varsovie na orkiestrę łódzkiego twórcy Bronisława Kazimierza Przybylskiego, długoletniego wykładowcy Akade-mii oraz inicjatora sesji Musica Moderna. Podczas koncertu zabrzmi również utwór Marcina Stańczyka – obecnego wykładowcy Akademii. Jego Muzyka tkana powstała dla orkiestry Sinfonia Varsovia w ramach programu „Zamówień kompozytorskich” MKiDN w 2013 roku. Koncert zwieńczy słynna Symfonia pieśni żałosnych op. 36 Henryka Mikołaja Góreckiego, dzieło wpisujące się w kanon muzyki współczesnej. Lamentacyjne, ale także kojące w swoim charakterze partie wokalne wykona Anna Terlecka, wszechstronna sopranistka i doktorantka Akademii Muzycznej w Łodzi.

Bilety na festiwalowe koncerty w cenie 30 zł i 20 zł można nabyć w kasie biletowej AM (czynna wtorek-piątek w godzinach 14.00-18.00 i na godzinę przed każdym koncertem).

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
moderna
66. Sesja Musica Moderna
75. sesja Musica Moderna
IMG_7808
Koncert tradycyjnych pieśni chasydzkich w Domu Towarzystwa Kredytowego

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*