Muzeum Sztuki w Łodzi – rozwój zasobów cyfrowych

Od sierpnia 2020 roku, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach programu Polska Cyfrowa, Muzeum realizuje projekt pod nazwą ”Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”. W ramach projektu opracowujemy cyfrowo dzieła znajdujące się w muzealnej kolekcji, a następnie udostępniamy je publiczności za pośrednictwem portalu zasoby.msl.org.pl. W projekcie wiele uwagi poświęcamy dostępności, dlatego dbamy by treści znajdujące się na portalu uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

20 czerwca 2021 roku w ogrodzie muzealnym zorganizowane zostało spotkanie podsumowujące rok projektu Polska Cyfrowa, którego beneficjentem jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Specjalnym gościem wydarzenia byli podopieczni Fundacji MiszMasz z Kalisza. W trakcie spotkania pracownicy Działu Edukacji oraz naczelna portalu zasoby.msl.org.pl zaprezentowali zdigitalizowane muzealia, a także opowiedzieli o sposobie opracowywania ich opisów, w taki sposób aby były one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Przedstawiono następujące prace, które opracowano cyfrowo w trakcie ostatniego roku trwania projektu:

 

Józef Robakowski Studium cienia” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9785

Roman Opałka Opałka 1965/1-∞, Detal 5 332 889 – 5 346 903” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9787

Maria Pinińska-Bereś „Party-Tura z biczykiem” VIII https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9807 , „Party-Tura z jęzorkiem” XI https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9806

Andrzej Dłużniewski „Mały globus” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9781

 

Kenneth Lowell Unsworth „Wiszący krąg kamieni” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9780

 

Ryszard Winiarski „10×10 Gra – przebieg logiczny” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9784

 

Mirosław Bałka „O4x15, 190x21x25, O4x190x15” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9792

 

Jonasz Stern „Znaki archaiczne II” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9782

 

Krystian Jarnuszkiewicz „Kompozycja trzecia” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9786

 

Royden Rabinowitch „Przewrót stożkowy – trzecia konstrukcja odnosząca się do warunków wewnętrznych” https://zasoby.msl.org.pl/arts/view/9793

 

 

 

Projekt „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” jest kontynuacją projektów digitalizacyjnych i upowszechniających, w których Muzeum partycypowało w poprzednich latach. W 2017 roku, dzieki realizacji projektu ”Nowoczesny dostęp do zasobów Muzeum Sztuki” uruchomiło portal ”Zasoby” czyli witrynę internetową, służącą do publikowania cyfrowo opracowywanych dzieł z kolekcji Muzeum, a także innych materiałów muzealnych, towarzyszących wystawom, działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. 

W ramach obecnego projektu planowanych jest zdigitalizowanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych zostanie 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu zorganizowane będzie spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *