Muzeum kinematografii po remoncie

Projekt remontu nosił nazwę „ Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera ”. Kosztował prawie 8 i pół miliona złotych z czego miasto dołożyło niemal 3,5 milion, reszta to finanse unijne. Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie liczby zwiedzających, ze szczególnym uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem (osób starszych i osób niepełnosprawnych) oraz wyeksponowanie cennych zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi i poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum. Zrobiono windę i specjalne rozkładane schody m.in. dla osób na wózkach.

Dzięki realizacji projektu możliwe było otwarcie pierwszej części nowej ekspozycji pt. „Łódź filmowa”, znajdującej się na parterze pałacu Karola Scheiblera, czyli siedziby Muzeum. Drugą część wystawy stałej udostępnimy zwiedzającym 30 września 2021 r., kolejnym etapem – na początku października – będzie zaproszenie Państwa na pierwszą z wystaw czasowych. Projekt został zrealizowany przez Muzeum Kinematografii w Łodzi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

w zakres prac stricte budowlano-remontowych weszła m.in. :

– budowa nowej klatki schodowej wraz z montażem windy osobowej,
– miejscowe wzmocnienie stropów, izolacja fundamentów i ścian fundamentowych, zabezpieczenie obiektu i zbiorów przed wilgocią,
– dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– adaptacja powierzchni strychu na przestrzeń dla wystaw czasowych,
– modernizacja instalacji: sanitarnych (kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej, wodociągowej i hydrantowej, ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania), elektrycznych i teletechnicznych wraz z zabezpieczeniem przeciw pożarowym.
– zakup wyposażenia niezbędnego do tworzenia nowych ekspozycji, między innymi: oświetlenia parteru i pierwszego piętra, lustra barrisol do prezentacji fotoplastikonu oraz witryn i gablot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *