Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi – wmurowanie aktu erekcyjnego (foto)

Prace nad modernizacją historycznego budynku przy Placu Wolności 14 postępują zgodnie z harmonogramem. Zakończono roboty rozbiórkowe budynków i choć dziedziniec muzeum przypomina obecnie labirynt z zabytkowych, ceglanych murów to roboty budowlane osiągają wyższy stopień zaawansowania. To dobry moment, aby uroczyście podkreślić znaczenie i charakter inwestycji poprzez wmurowanie aktu erekcyjnego. Muzeum, jako placówka promująca tradycje, zadbało o odpowiednią oprawę wydarzenia, które odbyło się 28 czerwca. W wmurowanej w ścianie tubie znalazł się odpowiedni dokument podpisany przez Dyrekcję, Pracowników Muzeum oraz zaproszonych Gości, a także przedmioty, które w przyszłości pomogą ustalić ramy czasowe wydarzenia.

Wmurowanie aktu erekcyjnego na dziedzińcu muzeum to sposób na upamiętnienie największej inwestycji dotyczącej placówki od początku jej istnienia. Dyrekcja oraz pracownicy muzeum chcieli podkreślić znaczenie przebudowy obiektu i pozostawić ślad dla przyszłych pokoleń. Podczas wydarzenia głos zabrali: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Reprezentant Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Rafał Szyndlauer oraz Krzysztof Szurgot, generalny wykonawca robót budowlanych. Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi prof. dr hab. Ryszard Grygiel opowiedział o idei wydarzenia, a następnie odczytał treść aktu erekcyjnego. Dokument podpisany przez gości, dyrekcję oraz pracowników muzeum złożono w metalowej tubie wraz z monetami będącymi w obiegu, pierwszą stroną aktualnego wydania „Dziennika Łódzkiego”, a także zdjęciami z wizualizacjami muzeum. Akt wmurowano w budynku „B” na dziedzińcu muzeum.

– Zakończone prace fundamentowe wyznaczające prostą drogę do szybszego postępu prac, to dobry moment na podkreślenie wagi inwestycji poprzez symboliczne wmurowanie aktu erekcyjnego. Ten fakt daje nam gwarancję, że już nie ma odwrotu. W ważnych budynkach użyteczności publicznej wmurowanie aktu erekcyjnego ma z reguły miejsce na etapie stawiania fundamentów, a Muzeum niewątpliwie jest swego rodzaju świątynią naszego czasu, całego, choć nie tylko, regionu – mówi prof. dr hab. Ryszard Grygiel, Dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano znaczenie muzeum, jako placówki interdyscyplinarnej, która ma ogromne znaczenie dla upowszechniania kultury i historii. Na zakończenie wydarzenia i w celu upamiętnienia tej wyjątkowej chwili dotyczącej inwestycji, budowlańcy przekazali dyrektorowi placówki kielnię, której użyto podczas wmurowywania dokumentu, a zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe egzemplarze aktu erekcyjnego.

Pod koniec maja, zaawansowanie robót wynosiło 13,41% wartości całej inwestycji i było zgodne z zakładanym planem. Warunki wykonywania robót budowlanych nie są zaskoczeniem dla wykonawcy, są takie jak zakładały projekty obiektów B, D, E, znajdujących się na całej praktycznie powierzchni placu budowy.

Każdego dnia w realizację projektu zaangażowanych jest bezpośrednio od 27 do 30 pracowników. Dotychczas do wykonania robót fundamentowych użyto różnej klasy betonów konstrukcyjnych i stali zbrojeniowej. Do przygotowania i wbudowania powyższych materiałów niezbędna była rozbiórka budynków istniejących, w wyniku której wywieziono aż 456 ciężarówek gruzu, którego łączna waga wyniosła około 10 tys. ton.

– Przy podsumowaniu pierwszych dwóch kwartałów realizacji inwestycji na pierwszy plan wysuwa się spostrzeżenie, że przy tego typu realizacjach najważniejsza jest współpraca wszystkich osób zaangażowanych i myślących „kategoriami projektu” – od Zamawiającego, Inżynierów i Inspektorów Nadzoru, przez Projektantów, po Wykonawcę, co służy dobrej realizacji kontraktu – mówi Krzysztof Szurgot, generalny wykonawca robót budowlanych.

Projekt unijny zakończy się w czerwcu 2020 roku (prace budowlane w marcu 2020 roku). Powierzchnia Muzeum przeznaczona na cele kulturalne zwiększy się aż o 180%. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie magazynów studyjnych i Działu Konserwacji.

Projekt „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi znajdujące się przy placu Wolności 14, to największe muzeum w mieście. Historia muzeum sięga dwudziestolecia międzywojennego, kiedy w 1918 roku powołano w Łodzi Muzeum Miejskie. W kolejnych latach muzeum kilkakrotnie zmieniało swoją siedzibę oraz oficjalną nazwę, aż do przełomu lat 1949/1950, kiedy to Miejskie Muzeum Prehistoryczne i Miejskie Muzeum Etnograficzne, zostały upaństwowione i przybrały nazwy: Muzeum Archeologiczne i Muzeum Etnograficzne. Równolegle od 1948 roku zaczął się rozwijać Gabinet Numizmatyczny, założony w ramach Muzeum Archeologicznego. 16 sierpnia 1955 roku na mocy Zarządzenia nr 153 Ministra Kultury i Sztuki nastąpiło połączenie obu placówek w jedno Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, a siedziba muzeum niezmiennie od tego czasu znajduje się w Łodzi przy placu Wolności 14. 27 maja 1997 roku Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zostało wpisane pod numerem 44 do Państwowego Rejestru Muzeów.

W skład Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi wchodzą działy: Archeologiczny, Etnograficzny, Numizmatyczny, Widowisk Lalkowych, Naukowo-Oświatowy, Konserwacji i Badań nad Zabytkami. Statut muzeum uprawnia do gromadzenia zbiorów i prowadzenia badań naukowych na terenie całej Polski, a także poza nią, nakładając przy tym obowiązek ich szerokiego udostępniania i upowszechniania. W muzeum można zobaczyć trzy stałe wystawy: etnograficzną, numizmatyczną oraz archeologiczną, a także nową etnograficzną wystawę czasową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *