Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w nowej odsłonie (wizualizacje)

Rozpoczęły się prace w ramach projektu modernizacji budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Kwota przeznaczona  na realizację projektu wynosi ponad 30 mln złotych (w tym roboty budowlane 27 951 770,00 zł). Historyczny obiekt mieszczący się przy placu Wolności 14 zostanie dostosowany do współczesnych standardów charakterystycznych dla tego typu podmiotów. Dzięki zwiększeniu powierzchni, otwarciu budynków zamkniętych do tej pory dla zwiedzających i nowej ofercie kulturalno-edukacyjnej Muzeum stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym dla szerokiego grona odbiorców,  w tym osób z niepełnosprawnościami.

Historia budynku sięga roku 1856. Obiekt został wzniesiony na potrzeby Szkoły Powiatowej Realnej Niemiecko – Rosyjskiej. Oszczędna architektura budowli operowała uproszczonymi motywami neorenesansowymi. Kolejne architektoniczne przekształcenia budynku wiązały się z jego późniejszymi adaptacjami na Łódzką Wyższą Szkołę Rzemieślniczą oraz siedzibę łódzkiego Magistratu w latach dwudziestych XX wieku. Od 1945 r. w gmachu przy Placu Wolności mieściło się Miejskie Muzeum Prehistoryczne i Miejskie Muzeum Etnograficzne, które połączono po 10 latach w Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne, funkcjonujące w budynku do dziś.

To wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Polski, w którym mieści się 280 tys. zabytków związanych  z archeologią, etnografią, numizmatyką i teatrem lalkowym, jest podmiotem wiodącym w branży muzeów archeologicznych i muzeów etnograficznych w kraju. W Polsce nie istnieje inne muzeum, które byłoby tak interdyscyplinarną placówką muzealną, stąd też jego ponadregionalne znaczenie. Upływ czasu wymusił podjęcie działań w kierunku ochrony zarówno cennego zbioru, jak i samego miejsca.

Projekt modernizacji budynków „B”, „D” i „E” obejmuje roboty budowlane (w tym również roboty instalacyjne), a także prace o charakterze renowacyjnym i konserwatorskim (funkcja budynków głównych Muzeum pozostaje bez zmian). Przestrzenie, które wcześniej były zamknięte dla osób zwiedzających m.in. magazyny znajdujące się na dziedzińcu, zostaną przebudowane i zaadaptowane na magazyny studyjne i sale edukacyjne.

Oprócz prac dotyczących budynków „B”, „D” i „E” Muzeum, modernizacji poddany zostanie dziedziniec, na którym znajdzie się plac zabaw z dwoma zestawami edukacyjnymi. Bardzo ważny w projekcie jest też Dział Konserwacji i Badań nad Zabytkami, ponieważ dzięki inwestycji zyska nowe możliwości ochrony dóbr kultury w zmodernizowanej pracowni.

– Potrzeba realizacji projektu w wymiarze infrastrukturalnym wynika przede wszystkim z obecnego, niezadowalającego stanu technicznego obiektu, który wymaga przeprowadzenia kompleksowych i gruntownych działań, aby powstrzymać proces degradacji substancji zabytkowej. Muzeum stanie się miejscem bardziej funkcjonalnym, atrakcyjnym i dostępnym dla odwiedzających – mówi Dyrektor Muzeum prof. dr hab. Ryszard Grygiel.

Hasło „modernizacja” w przypadku Muzeum nie dotyczy wyłącznie architektury. Odświeżeniu poddany zostanie także program działalności kulturalno-edukacyjnej. Unikatowe w skali Polski połączenie pięciu dużych, dynamicznie rozwijających się działów merytorycznych: Archeologicznego, Etnograficznego, Numizmatycznego, Widowisk Lalkowych oraz Konserwacji stwarza szansę na wykreowanie nowoczesnego programu edukacyjnego.

– Chcemy otworzyć się na potrzeby przedstawicieli różnych grup wiekowych. Nasz nowy program edukacyjny zakłada wykorzystanie nowoczesnych form i atrakcyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajęcia interaktywne z wykorzystaniem technik multimedialnych, lekcje i warsztaty muzealne, nauczanie poprzez dramę, cykliczne spotkania – właśnie takie elementy urozmaicą, wzbogacą i odświeżą ofertę muzeum. Chcemy być miejscem otwartym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – mówi Ewa Kurylak Kierownik Działu Naukowo – Oświatowego Muzeum.

Projekt unijny zakończy się w czerwcu 2020 roku (prace budowlane w marcu 2020 roku). Powierzchnia Muzeum przeznaczona na cele kulturalne zwiększy się o 180%. W ramach projektu zostanie zakupione również wyposażenie magazynów studyjnych i Działu Konserwacji.

Projekt „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi” realizowany jest ze środków Funduszy Europejskich dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowaniu została podpisana w grudniu 2017 r., aneks do umowy dot. zwiększenia wartości projektu do kwoty 30 564 734 zł podpisano w grudniu 2018 r.

Całkowity koszt realizacji: 21 702 564,00 zł (grudzień 2017) 30 564 734, 00 zł (grudzień 2018)
Wydatki kwalifikowalne : 17 272 300,00 zł
Dofinansowanie UE: 14 681 455,00 zł
Projekt otrzymał również dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości:
Dofinansowanie wydatki kwalifikowalne UMWŁ: 2 590 845 zł
Wydatki niekwalifikowalne UMWŁ: 13 292 434 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *