Miejskie Dialogi Vol. I

Zadajemy pytania: jak robią to kraje skandynawskie? Dlaczego przestrzeń publiczna krajów Beneluxu stawiana jest za wzór? Szukamy dobrych praktyk zagranicą i poddajemy je pod dyskusję. Łączymy środowiska i konfrontujemy różne punkty widzenia. Czytamy i zapraszamy najlepszych: Mikael Colville-Andersen i polska premiera książki „Być jak Kopenhaga”, o komunikacji w projektowaniu rozmawiamy z Biurem ds. Expo 2024, Echo Investment i BZB Projekt, z Centrum Arbitrażu i Mediacji pokazujemy moc dialogu w biznesie i świętujemy jubileusz 10. rocznicy działalności Fundacji Normalne Miasto Fenomen. Tak w skrócie przedstawia się program pierwszej edycji konferencji „Miejskie Dialogi”, która odbędzie się 25 maja (godz. 14:00-20:00) w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Głównym celem konferencji jest pokazanie mieszkańcom Łodzi rozwiązań krajów skandynawskich i krajów Beneluxu w zakresie współdecydowania społeczności o rozwoju przestrzeni publicznej. Wzorem rozwiniętych społeczności, chcemy promować działania wpierające rozwój więzi i powiązań między mieszkańcami miasta. W części praktycznej (warsztaty) umożliwimy mieszkańcom rozmowę i poznanie założeń Expo 2024 Horticultural i działalności Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji. Inspiracją do rozpoczęcia dyskusji o mieście na nowym poziomie, są międzynarodowe spotkania związane z kształtowaniem przestrzeni publicznej i wspieraniem rozwoju społeczności lokalnych. Jednym z takich wydarzeń był i jest European Week Regions & Cities (popularnie nazywany „open days”), odbywający się co roku w Brukseli. Zeszłoroczna edycja obfitowała w panele prezentujące jak dużą rolę w procesach tworzenia publicznych przestrzeni w miastach europejskich odgrywały działania skierowane na wzajemne poznawanie się uczestników miejskich społeczności i szeroko pojętej partycypacji mieszkańców w procesach decyzyjnych dotyczących przestrzeni. Wątek ten będzie jednym z głównych tematów pierwszej konferencji „Miejskie Dialogi”.

Gościem honorowym będzie Mikael Colville-Andersen, autor książki „Być jak Kopenhaga”. Mikael Colville-Andersen to kanadyjsko-duński urbanista i ekspert ds. mobilności w mieście, autor książek. Współpracuje z miastami i rządami na całym świecie. Publikacja „Być jak Kopenhaga” ukazuje się nakładem Wydawnictwo Wysoki Zamek i jest kolejną z serii „Miasto Szczęśliwe”. Podczas konferencji odbędzie się polska premiera tej książki.
„Miejskie Dialogi” świętować będą także 10. rocznicę działalności Fundacji Normalne Miasto Fenomen, która obok BZB Projekt Biuro Zarządzania w Budownictwie, współtworzy Federację „Miejskie Dialogi”.

Federacja „Miejskie Dialogi” została powołana do promowania działań i rozwiązań wspierających rozwój społeczności lokalnej, w szczególności społeczności miasta Łódź. Głównym celem jest tworzenie okoliczności dla mieszkańców Łodzi do poznawania rozwiązań krajów skandynawskich i krajów Beneluxu w zakresie współdecydowania społeczności o rozwoju przestrzeni publicznej oraz promowania działań wpierających rozwój więzi i powiązań między mieszkańcami miasta. Podstawowym narzędziem do realizacji powyższych celów będą konferencje „Miejskie Dialogi” organizowane cyklicznie na terenie miasta Łodzi. Federacja ma charakter otwarty i zakłada współpracę z firmami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz izbami przemysłowymi i zawodowymi.

Harmonogram konferencji „Miejskie Dialogi Vol. I”:
• 14.00 – 16.00 Piknik
• 16.00 – 17.00 Warsztaty programowe EXPO 2024 Horticultural oraz prezentacja „Mediacja odpowiedzią na konflikt w dojrzałym społeczeństwie obywatelskim” – działalność Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi,
• 17.15 – Premiera i prezentacja książki Mikaela Colville – Andersena „Być jak Kopenhaga” z udziałem autora
• 18.30 – Dyskusja panelowa „Dialog w przestrzeni – przestrzeń dialogu”,
• (w dyskusji wezmą udział Waldemar Olbryk – członek Zarządu Echo Investment, Mikael Colville-Andersen – pisarz, podróżnik, Agnieszka Pietrzak – Biuro ds. Expo UMŁ oraz Bartłomiej Zgorzelski – BZB Projekt, Federacja Miejskie Dialogi),
• ok. godziny 19.45 – Prezentacja 10 lat działalności Fundacji Fenomen i zakończenie konferencji.

Do udziału w wydarzeniu niezbędna jest rejestracja:
http://bit.ly/2Zy4TEj
https://www.facebook.com/MiejskieDialogi
Udział jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *