miedzyswiatamiProblematyka podejmowana w filmie Między światami, to walka o zachowanie człowieczeństwa i humanitarnego systemu wartości w nieludzkich warunkach, jakimi jest wojna. To też ukazanie bezsensu ten ostatniej, cierpienia niewinnych, wojskowej biurokracji, konfliktu z miejscowymi, którzy pomoc z zewnątrz traktują jako okupację. Duża dawka emocji, również za osób, które nie przepadają za historiami osadzonymi w wojennych realiach.

Rzecz dzieje się w Afganistanie, gdzie na powtórną misję udaje się Jasper, dowódca niemieckiego oddziału zwiadowczego. Na służbę powraca mimo tego, że stracił na niej swego jedynego brata – dostrzega potrzebę niesienia pomocy miejscowej ludności uwikłanej w konflikt. Jasper wyróżnia się na tle innych żołnierzy, będąc zawodowym wojskowym nie przestaje być wrażliwym człowiekiem. Przyjeżdżając na miejsce ze swoimi ludźmi, staje się częścią społeczeństwa małej wioski, którą mają wspomóc w obronie przed Talibami. Z taktem i szacunkiem odnosi się do afgańskich bojowników, mimo manifestowanej przez nich wrogości próbuje utrzymać z nimi poprawne stosunki.

Nie jest to łatwe, mężczyzna często nie rozumie zachowania mieszkańców wioski, będącego przecież konsekwencją odmiennego systemu wartości, religii, przynależności do kręgu cywilizacyjnego. Jasper jest również rozdarty między zobowiązaniami wobec wojskowego przełożonego, a ludzkim odruchem niesienia pomocy. Przeżywa wewnętrzny konflikt w chwili, gdy nie może interweniować i wspomóc swoich miejscowych sprzymierzeńców, ponieważ nie zgadza się na to dowództwo. Z trudem stosuje się do decyzji zapadających w sztabie, tak bardzo oderwanych od realiów wojennej wioski.

Pomocą europejskim żołnierzom służy Tarik. To młody chłopak, który dzięki znajomości języka angielskiego zdobył posadę tłumacza. Jego rola w kontyngencie wykracza poza mechaniczne tłumaczenie słów. Dzięki niemu możliwa jest komunikacja między dwoma stronami, Tarik objaśnia również sensy niedosłowne, naświetla konteksty, ujawnia przesłania konotowane przez słowa. Jest łącznikiem zawieszony między tytułowymi światami, sam nie należąc do żadnego z nich. Jego położenie jest niebezpieczne, przez rodaków uważany jest za zdrajcę i kolaboranta, Niemcy zaś odmawiają mu przyznania wizy. Represje ze strony afgańskiego społeczeństwa zaczynają zagrażać życiu jego i jego siostry. Nala, bo tak dziewczynie na imię, dodatkowo ściąga na sobie gniew ze strony tradycjonalistycznych członków społeczeństwa, ponieważ jest kobietą uczęszczającą na studia wyższe.

Film Między światami z pewnością wart jest obejrzenia, choćby w celu uzmysłowienia, co wojenna machina robi z człowiekiem, jako jednostką.  Prowokuje do refleksji, nie tylko tych natury egzystencjonalnej. Ukazuje odmienność kulturową, jako aspekt utrudniający komunikację i współpracę nawet w XXI wieku, który uchodzi (chce uchodzić?) za tak tolerancyjny i pełen zrozumienia dla wszelkich odmienności.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
7317703.3
Ondine – recenzja
jobs
Jobs – recenzja
mrocznecienie
Mroczne cienie – recenzja

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*