Między płaszczyzną a przestrzenią w Domu Literatury (foto)

IMG_1147W czwartek, 10 sierpnia w Domu Literatury w Łodzi została otwarta wystawa prac Agnieszki Wasiak pt. Między płaszczyzną a przestrzenią. Ekspozycja można oglądać do 31 sierpnia.

„Geometria jest „środowiskiem”, w którym materializuję interesujące mnie problemy i zagadnienia. Geometria jest dla mnie czymś więcej niż konstrukcją – jest miejscem logosu artystycznego. Odpowiada ona mojej głębokiej potrzebie porządku. W moich pracach odwołuję się do specyficznej struktury rytmicznej uzyskiwanej w wyniku różnych eksperymentów z papierem, który stanowi materialną bazę dla mojej sztuki. Do interesujących mnie problemów w sztuce należą: przestrzeń, a ściślej przestrzeń minimalna, rytm oscylujący na pograniczu faktury, światło oraz równowaga, a także poszukiwanie i swego rodzaju celebrowanie subtelności jakie zachodzą między elementami formy plastycznej, takie jak: współoddziaływanie barw, kształtów, rytmów, struktur, tajemnicze stwarzanie napięć, odnajdywanie proporcji i równowagi” – Agnieszka Wasiak.

Agnieszka Wasiak – urodzona w 1974 roku w Łodzi. Studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w latach 1994-1999, dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Projektowania Ubioru prof. Aleksandry Pukaczewskiej oraz w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kudukisa. Od 2001 roku pracownik dydaktyczny w ASP w Łodzi. Doktorat na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, w 2008 roku. Praca na stanowisku adiunkta w Pracowni Podstaw Kompozycji prof. Bogumiła Łukaszewskiego na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Przewód habilitacyjny na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi, w roku 2014. Od 2015 roku kierownik Pracowni Podstaw Kompozycji. Obecnie pracownik Katedry Kompozycji na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *