baluckiespotkaniaJeszcze dwa dni można zgłaszać się do XX Bałuckich Spotkań Recytatorskich. 3 marca rozpoczynają się konsultacje. Finał imprezy – 14 marca w Bałuckim Ośrodku Kultury “Na Żubardzkiej”.

 

 
Pełen program imprez

03.03 g. 17.00    KONSULTACJE
07.03 g. 18.00    WARSZTATY dla recytatorów i nauczycieli
08.03 g. 10.00     PREZENTACJE – uczniowie szkół podstawowych
09.03 g. 10.00    PREZENTACJE – uczniowie gimnazjów
14.03 g. 15.00     spotkania warsztatowe dla wyróżnionych recytatorów
14.03 g. 18.00    REFLEKSJE I NASTROJE – wieczór poetycki oraz podsumowanie Spotkań

Regulamin

1. Organizatorem XX Bałuckich Spotkań Recytatorów jest Bałucki Ośrodek Kultury „Na Żubardzkiej”, 91-022 Łódź, ul. Żubardzka 3.

2. Celem Spotkań jest:
– stworzenie sytuacji i optymalnych warunków dla wyzwalania, pogłębiania dyspozycji i umiejętności twór-czych uczestników
– umożliwienie wymiany doświadczeń między instruktorami, nauczycielami
– inspirowanie poszukiwań repertuarowych
– podniesienie poziomu umiejętności warsztatowych recytatorów
– popularyzacja kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży

3. W Spotkaniach mogą uczestniczyć recytatorzy w wieku 11-16 lat.

4. Uczestnicy prezentują dowolnie prozę lub poezję w czasie do 5 minut.

5.  Recytatorzy występują indywidualnie, bez akompaniamentu i podkładu muzycznego.

6.  Rada Artystyczna wyróżni najciekawsze prezentacje biorąc pod uwagę dobór repertuaru, dbałość o słowo, interpretację oraz ogólne wrażenie artystyczne.

7.  Organizatorzy mogą wyróżnić za realizację celu Spotkań nauczycieli, instruktorów oraz patronujące recytatorom szkoły i instytucje.

8.  Recytatorzy wyróżnieni przez Radę Artystyczną biorą udział w Wieczorze Poetyckim kończącym Spotkania.

9.  W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych kwalifikacji.

10. Wypełnione karty zgłoszeń (do ściągnięcia tutaj) należy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2011 r.

Informacje – Dorota Radziewicz, tel. 42 651 67 47

 

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
nabor
Wakacyjny nabór do Żaka
11rr
Rower do opowiadania bajek
komikssy
25. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*