pomocW lat ubiegłych w 13 września w Łodzi w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej odbędzie się XIV Międzynarodowa Konferencja: „Pierwsza Pomoc i Ratownictwo w dobie zagrożeń. Wykorzystanie nowych technologii. Współpraca służb” Organizatorami konferencji jest Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współudziale Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

PATRONAT I KOMITET HONOROWY KONFERENCJI
•    Komisja Europejska – Przedstawicielstwo w Polsce
•    Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
•    nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji
•    ppłk SG Marek Łapiński – Komendant Główny Straży Granicznej
•    Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi
•    Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
•    Zbigniew Rau – Wojewoda Łódzki
•    insp. Andrzej Łapiński – Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi
•    bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski – Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
•    ks. mgr lic. Jerzy Kraśnicki – Dyrektor MIVA Polska

Tematyka konferencji ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę skutecznego i fachowego udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy pirotechnikom po wybuchach, a także na konieczność prowadzenia działań mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom nieodpowiedzialnych zachowań na drogach.
Udział w konferencji zapowiedzieli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele służb ratowniczych, służb mundurowych, eksperci związani z medycyna ratunkową oraz przedstawiciele oświaty.
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
•    prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji – Przewodniczący
•    prof. dr hab. n. med. Ewa Florek – Katedra i Zakład Toksykologii Akademii Medycznej
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
•    prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński – Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
•    dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
•    dr hab. prof. ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
•    prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała – Kierownik Kliniki Anestezjologii
•    i Intensywnej Terapii Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
•    prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – Komenda Główna Straży Granicznej
•    Edyta Wcisło – Przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych
•    Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
•    dr n. med. Paweł Ziółkowski – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medycyny Ratunkowej

PROGRAM KONFERENCJI

09.30 – 10.15    Rejestracja uczestników
10.15 – 10.25    Rozpoczęcie konferencji – powitanie gości i uczestników konferencji
10.25  – 10.35    Wprowadzenie do tematyki Konferencji – Tadeusz Zagajewski – Prezes Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
10.35 – 10.50    Co decyduje o przeżyciu w poza-szpitalnym Nagłym Zatrzymaniu Krążenia
– prof. dr hab. n. med. Janusz Andres – Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
10.50 – 11.05    Współczesne sytuacje kryzysowe – wyzwania edukacyjne – Mariusz Żebrowsk
 –  Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, były Komendant  Miejski Policji
we Wrocławiu
11.05– 11.20    Służby mundurowe w systemie wsparcia ratownictwa. Działania pirotechniczne jako istotny element systemu bezpieczeństwa Państwa – prof. nadzw. dr hab. ppłk Adrian Siadkowski – KG Straży Granicznej
11.20– 11.40    Model postępowania ratowniczego  w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia pirotechników bezpośrednio po wybuchu. Współdziałanie służb – mjr SG dr inż. Przemysław Kornacki – Nadwiślański Oddział Straży Granicznej; Tomasz Zagajewski – Dyrektor Generalny – Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
11.40 –12.00    Przerwa Kawowa
12.00 –12.15     Aktualne standardy postępowania w ratownictwie medycznym. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i umiejętności zastosowania właściwych procedur ratowniczych w sytuacji zagrożeń. – prof. dr hab. med. Wojciech Gaszyński – Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
12.15 -12.30    Rola ratownika – wolontariusza w opiece nad pacjentem z NZK – dr Jacek Nitecki Małopolska Komenda Wojewódzka PSP
12.30 – 12.50    Nowe wyzwania  bezpieczeństwa ruchu drogowego – dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko – Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej
12.50 – 13.05     Rola Kościoła w kształtowaniu postaw uczestników ruchu drogowego – Ks. Jerzy Kraśnicki – dyrektor MIVA Polska , z-ca Krajowego Duszpasterza Kierowców
13.05 – 13.20    Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
13.20 – 13.50    Dyskusja i podsumowanie konferencji
14.00 – 14.15    Pokaz Dynamiczny:  Procedura postępowania z poszkodowany
 w działaniach pirotechnikiem  – PTLS (Pasaż Schillera)
14.15    Lunch (Namiot – Pasaż Schillera)

PROGRAM SEMINARIUM  (Warsztatów)
15.30 – 16.30    Narkotyki i substancje wzmacniające, a bezpieczeństwo ruchu drogowego – działania ratownicze prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko
16.30 – 18.00    Chory urazowy – grzechy zaniechania. prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Machała

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI

W  dniu 13 września br. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizuje bezpłatne badania profilaktyczne, które zostaną przeprowadzone w godzinach 10.00 – 17.00 na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od Andrzeja Struga do Pasażu Schillera (przed Urzędem Miasta Łodzi).

W ramach badań profilaktycznych „Przystanek Zdrowa Łódź” realizowane będą m.in.
1.    Pomiar ciśnienia krwi
2.    Pomiar poziomu cukru
3.    Pomiar poziomu cholesterolu
4.    Pomiar poziomu tkanki tłuszczowej
5.    Diagnostyka naczyń krwionośnych – arteriografia
6.    Spirometria
7.    Badanie wzroku
8.    Badanie słuchu
9.    Badania dermatologiczne
10.    Bank szpiku kości
11.    Punkt krwiodawstwa
12.    Stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia – możliwość rejestracji
w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta

Ponadto w tym samym miejscu będzie można obejrzeć pokazy służb mundurowych:
•    Stanowiska Straży Pożarnej
•    Stanowisko Straży granicznej
•    Stanowisko Straży Miejskiej – Animal Patrol
•    Ambulans edukacyjny z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego WRD KWP w Łodzi
•    Stanowisko Żandarmerii Wojskowej
•    Symulatory

Działania te towarzyszą XIV Międzynarodowej Konferencji „Pierwsza Pomoc i Ratownictwo
w Dobie Zagrożeń”.

PODZIEL SIĘ
POWIĄZANE POSTY
bezruch
Olimpiada w Bezruchu Klasycznym
XII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD
pszczola_miodna
Wielki Dzień Pszczół

ZOSTAWIĆ KOMENTARZ

*